Asmens duomenų apsauga

Siekdami efektyviai vykdyti teisėsaugos institucijoms keliamus uždavinius, o pirmiausia – užtikrinti Jūsų saugumą, neišvengiamai turime rinkti, saugoti, sisteminti ir kitaip tvarkyti didelius kiekius asmens duomenų. Ne paslaptis, kad toks duomenų tvarkymas gali apimti ir itin jautrius, neskelbtinus duomenis, todėl ypač rūpinamės, kad visi Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, saugiai ir atsakingai. Tai darydami visų pirma vadovaujamės:

Norėdami Jus supažindinti su Lietuvos policijos vykdoma asmens duomenų tvarkymopolitika bei informuoti apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, turimas teises, skelbiame aktualią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Lietuvos policijoje.

Trumpai informacija apie asmens duomenų tvarkymą Lietuvos policijoje skaitmeniniame lankstinuke

Išsamiau su Jūsų asmens duomenų tvarkymu galite susipažinti Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse

Atnaujinimo data: 2023-12-04