Anketa asmens, siekiančio vykdyti kriminalinę žvalgybą

Asmens, siekiančio eiti policijos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas, anketą galite rasti prisijungę prie Policijos elektroninių paslaugų portalo www.ePolicija.lt skyriaus „Paslaugos" dalyje „Kitos paslaugos"

Atkreipiame dėmesį, kad Anketą užpildyti galima tik prisijungus per Elektroninių valdžios vartų portalą.

Paslaugos aprašymas:

Šia paslauga reikia naudotis tuo atveju, jei siekiate eiti laisvas policijos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas ir atitinkate Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-256 „Dėl atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo", nustatytus reikalavimus.

Asmuo, norintis būti įtrauktas į Pretendentų, siekiančių eiti laisvas pareigūnų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas, sąrašą ir atitinkantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-256 „Dėl atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo", nustatytus reikalavimus, turi užsiregistruoti užpildydamas asmens, siekiančio eiti policijos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas, anketą (toliau - Anketa). Pildant anketą reikia prisegti atitiktį nustatytiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų kopijas.

Asmuo, kuris užpildys Anketą ir jo Anketa bus patvirtinta, Anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu ar kitu abiem pusėms priimtinu būdu bus pakviestas atvykti spręsti Testo (kriminalinę žvalgybą reglamentuojančių ir su ja susijusių teisės aktų išmanymo testas), pildyti Klausimyno (klausimyno, leidžiančio nustatyti pretendentų būdingus asmenybės bruožus ir dalykines savybes) ir atlikti specialiųjų gebėjimų patikrinimo užduotis.

Atnaujinimo data: 2023-12-04