Kita aktuali informacija

Policijos departamento prie VRM atsparumo korupcijai lygio įsivertinimas

Policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl Pareigybių, į kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašo patvirtinimo" (įsakymas)

Policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl policijos įstaigų darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aprašas)

Policijos įstaigų darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo pakeitimas.

-------------

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybos jaunimo socialinės reklamos konkursas

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybos jaunimo socialinės reklamos konkursas skirtas skatinti jaunimą, pasitelkus kūrybiškumą ir meninę saviraišką, domėtis ir gilinti žinias apie korupcijos apraiškas, ugdyti jaunimo gebėjimus atpažinti korupcijos atvejus ir formuoti nepakantumo korupcijai nuostatas. Tuo pačiu svarbu, kad jaunimas, susidūręs su korupcijos apraiškomis policijoje drąsiai kreiptųsi į Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybą.

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybos jaunimo socialinės reklamos konkurso nuostataianketa

Atnaujinimo data: 2023-12-04