Teisės akto dataTeisės akto Nr.Teisės akto pavadinimas
2023-09-185-V-739Dėl Lietuvos kelių policijos tarnybos, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ir Lietuvos policijos antiterorIstinių operacijų rinktinės ARAS reorganizavimo sąlygų aprašo parengimo
(APRAŠAS)
2023-06-27 Nr. 5-V-540Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO 19, 191, 192 STRAIPSNIŲ NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO" (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/784 dėl teroristinio turinio sklaidos internete 12 straipsnio 1 dalies a, b, d punktuose, 12 straipsnio 2 dalyje, 14 straipsnio 5 dalyje įvardytas kontaktinis centras)
2009-06-17Nr. 633Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų keitimosi informacija su kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijomis taisyklių patvirtinimo"
2007-11-03Nr. 5-V-797Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas "Dėl Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų pripažinimo netekusiais galios"
2006-05-16Nr. 5-V-299Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas "Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo"
2004-07-16Nr. V-347Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas "Dėl Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo"
2003-04-29Nr. IX-1538Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas
2001-01-29Nr. 98Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo"
2000-07-17Nr. VIII-2048Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas
2020-12-07Nr. 5-IL-15444/3-197Lietuvos policijos šakos kolektyvinė sutartis, pakeitimai (1 lapas, 2 lapas)
2022-08-30

Koncertinės įstaigos LR VRM reprezentacinio pučiamųjų orkestro reorganizavimo sąlygų aprašas

2016-11-305-V-993Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas "Dėl Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Informacijos teikimo skyriaus asmenų aptarnavimo standarto patvirtinimo"

Atnaujinimo data: 2023-12-04