Viešųjų ir privačių interesų derinimas

  • Viešųjų ir privačių interesų kontrolės aprašas

Kilus klausimams, susijusiais su viešųjų ir privačių interesų derinimu, galite kreiptis į Policijos departamento prie VRM Imuniteto valdybos Kontrolės skyriaus viršininkę Reginą Zakaitę-Volikienę, tel. 8 (5) 271 9970 (žin. 59970); el. p. [email protected] 

Atnaujinimo data: 2023-12-04