Kur kreiptis dėl nusikaltimo užsienio valstybėje

Neretai asmenys ar įmonių atstovai prašo policijos pagalbos kreipiantis į užsienio valstybę dėl įvykdytų nusikalstamų veikų. Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdyba surinko informaciją apie galimybes elektroniniu būdu ar kitomis priemonėmis pranešti apie užsienio valstybėse padarytas nusikalstamas veikas.

Pateikiama informacija iš daugumos Europos Sąjungos valstybių ir Norvegijos, Turkijos, Šveicarijos, Ukrainos.

Belgija

https://www.belgium.be/fr/services_en_ligne/app_police_on_web

https://www.police.be/fr/e-loket

Bulgarija

Bulgarijoje informaciją apie įvykdytą nusikaltimą, nesvarbu, ar nukentėjusysis yra užsienietis, ar Bulgarijos pilietis, galima pateikti bet kuriai Bulgarijos vidaus reikalų ministerijos struktūrai.

Institucijų kontaktiniai duomenys pateikiami tinklalapyje www.mvr.bg  kuriame yra nuorodos į Nacionalinės policijos generalinį direktoratą, Generalinį kovos su organizuotu nusikalstamumu direktoratą, Pasienio policijos generalinį direktoratą, VRM regioninius direktoratus.

Danija

Danijoje apie nusikaltimą galima pranešti internetiniame tinklalapyje https://politi.dk/anmeld. Užsieniečiai raginami pranešti apie įvykius trumpuoju  telefonu 114 arba nuvykus į policijos komisariatą. Informaciją apie arčiausiai esančią policijos instituciją galima rasti  tinklalapyje https://politi.dk.

Estija

Estijos policijos ir Valstybės sienos apsaugos tinklalapis, kuriame galima pranešti apie nusikalstamą veiką yra www.politsei.ee (estų, rusų ir anglų kalba). 

Estų kalba - https://www2.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduse-esitamine.dot

Anglų kalba -  https://www2.politsei.ee/en/nouanded/kannatanule/esita-avaldus.dot

Rusų kalba - https://www2.politsei.ee/ru/nouanded/kannatanule/esita-avaldus.dot

Graikija

Graikijoje apie nusikaltimą galima pranešti Graikijos policijos portale https://portal.astynomia.gr (tinklalapis veikia 4 kalbomis – anglų, arabų, prancūzų ir ispanų). Tinklalapyje galima pasirinkti atitinkamą kategoriją, susijusią su nusikalstama veika.

Taip pat, apie nusikaltimus elektroninėje erdvėje galima pranešti el. paštu [email protected] arba telefonu 11188, kuris veikia 24/7.

Oficialiame Graikijos policijos tinklalapyje www.hellenicpolice.gr galima rasti policijos skyriaus kontaktinę informaciją (anglų kalba). Šio skyriaus pagalba nukentėjusieji, turintys užsienio pilietybę, gali susisiekti su Graikijos policija ir pateikti pareiškimus/ skundus dėl jiems padarytų nusikaltimų: http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=243&Itemid=0&lang=&lang=EN

Hellenic Police Headquarters, 4 P. Kanellopoulou St., GR-101 77, Athens, Greece, tel: (+30) 213-1520000

Hellenic Police Press Office, tel: (+30) 213-1520505, fax: (+30) 210-6929764, el. pašto adresas: [email protected]
www.hellenicpolice.gr
Twitter: http://twitter.com/hellenicpolice
Youtube: http://www.youtube.com/ellinikiastynomia

Visi skundai/ pareiškimai pateikiami vienu iš ryšių kanalų ir po to Graikijos policijos spaudos tarnyba juos persiunčia Graikijos policijos kompetentingam direktoratui, kad būtų imtasi visų reikiamų veiksmų, susijusių su kiekvienu konkrečiu atveju.

Jungtinė Karalystė

Jungtinėje Karalystėje nėra vieningos sistemos, kurioje galima būtų pateikti informaciją apie padarytą nusikaltimą. Apie nusikaltimą galima pranešti internetu, pasirenkant konkretų policijos padalinį. Norint pranešti apie sukčiavimą ir/ ar nusikaltimą elektroninėje erdvėje reikėtų pasirinkti tinklalapį: https://www.actionfraud.police.uk/ arba skambinti telefonu Nr. 03001232040 (tik Jungtinėje Karalystėje).

Kipras

Kipre apie nusikaltimus elektroninėje erdvėje galima pranešti Kipro policijos tinklalapyje www.police.gov.cy.

Pranešti apie korupciją policijoje asmenys gali  Kipro policijos vidaus reikalų tarnybai (anonimiškai) arba oficialiai tinklalapyje www.police.gov.cy, telefono numeriais +35722607577, +35722607519 arba pasinaudodami Kipro policijos aplikacija, kurią galima atsisiųsti iš “Google Play”.

Kroatija

Kroatijoje apie nusikaltimą galima pranešti pasinaudojus mobilia aplikacija  (android ir iOS)  pavadinimu „MUP - Sigurnost i povjerenje“ (angl. Ministry of Interior: Security and Trust)

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.span.devosijek.mup&hl=hr, kuri leidžia anonimiškai pranešti apie įvykius

https://itunes.apple.com/hr/app/policija-sigurnost-i-povjerenje/id1042609294?mt=8which.

Taip pat galima pranešti apie prievartą prieš vaikus, naudojantis taip vadinamu ,,raudonu mygtuku“ („RED BUTTON“).

Taip pat apie nusikaltimą galima pranešti el. paštu: [email protected] ir [email protected].

Pranešę apie nusikalstamą veiką nurodytais būdais, asmenys vis tiek privalo atvykti į policijos instituciją.

Latvija

Užsieniečiai, kaip ir bet kurie kiti asmenys, apie nusikaltimą gali pranešti keliais būdais:

1) Policijos pagalbos trumpasis telefono numeris - 110;

2) Policijos pasitikėjimo telefono numeris +371 67075444 arba policijos pasitikėjimo el. pašto adresas: [email protected];

3) Rašytinis prašymas/ pareiškimas:

- parašant pareiškimą policijos institucijoje;

- pateikimas elektroniniu būdu be elektroninio parašo Latvijos valstybiniame portale, naudojantis elektronine paslauga „E-iesniegums iestādei“ („E-pateikimas įstaigai“);

4) Pranešant Latvijos diplomatinei atstovybei užsienyje arba išsiunčiant laišką adresu: Čiekurkalna 1.linija 1, korpuss 4, Riga, LV 1026.

5) Naudojantis mobilia aplikacija, kurią galima atsisiųsti iš tinklalapio http://www.vp.gov.lv, Mana drošība" (ang.  My safe). Tai yra priemonė, skirta pranešimams apie eismo įvykius (kaip kelių eismo įvykių liudytojui) arba apie nusikaltimus elektroninėje erdvėje. Norint pranešti apie nusikaltimą el. erdvėje, reikia pasirinkti “Drošība internet” (ang. internet safety)  ir paspausti “Rīkojies-ziņo” (ang.  Act-report), paspaudus, pasirinkti “Informē policiju” (ang. - Inform the police)  ir nurodyti aplinkybes. Tačiau informacija pateikta, naudojantis "Mana drošība" aplikaciją nėra oficialus pareiškimas, todėl nedelsiant turi būti skambinama policijai telefonu 110.

Aplikaciją galima atsisiųsti https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vp.manadrosiba ir  https://itunes.apple.com/lv/app/mana-dro%C5%A1%C4%ABba/id1012389608?mt=8

Jeigu nukentėjusysis nuspręstų kreiptis į Latvijos teisėsaugos instituciją, jis galėtų padaryti tai tiesiogiai, tačiau pareiškimams turėtų būti pateiktas pagal Latvijos įstatymą dėl informacijos pateikimo (versija anglų kalba https://likumi.lv/ta/en/en/id/164501-law-on-submissions).

Liuksemburgas

Liuksemburge yra internetinė platforma, skirta pranešimams apie nusikalstamas veikas, tačiau tik gyventojams. Kiti asmenys apie nusikaltimą gali pranešti elektroniniu paštu [email protected].

Malta

Pranešti apie įvykį galima per Maltos policijos tinklalapį  www.police.gov.mt.

Nyderlandai

Nyderlanduose nėra vieningos sistemos, per kurią galima būtų pranešti apie nusikaltimą. Skubiu atveju apie įvykį galima pranešti telefonų numeriais 112 arba 099-884.

Informacija tinklalapyje https://www.politie.nl/ (olandų k.)

Anonimiškai apie įvykį galima pranešti tinklapyje (anglų k.) https://www.meldmisdaadanoniem.nl/english/.

Norvegija

Norvegijoje internetu apie nusikalstamą veiką gali pranešti tik Norvegijos piliečiai sulaukę 18 metų. Užsieniečiai apie nusikalstamą veiką gali pranešti policijos institucijoje.

Portugalija

Nukentėjusysis gali atvykti tiesiogiai į policijos ar kitas teisėsaugos institucijas, kuriose yra specialūs padaliniai, priimantys užsieniečių skundus/ pranešimus.

Užsienyje esantys nukentėjusieji gali pateikti skundus/ pranešimus vietos teisėsaugos institucijoms, kurie būtų persiųsti tarptautinio bendradarbiavimo kanalais Portugalijos teisėsaugos institucijoms.  

Slovakija

Slovakijos policija neturi internetinių pranešimų paslaugų.

Pagal Slovakijos Baudžiamojo proceso kodeksą kiekvienas Slovakijos / užsienio pilietis ar juridinis asmuo gali pranešti apie Slovakijoje padarytą nusikaltimą raštu, žodžiu, telefaksu arba elektroniniu būdu, pasirašydamas elektroniniu parašu pagal atskirą reglamentą, arba nepasirašant elektroniniu parašu. Pranešimai, pateikti telefaksu arba elektroniniu būdu, nepasirašyti elektroniniu parašu, vėliau tvirtinami raštu arba žodžiu per tris darbo dienas.

Suomija

Informacija pateikiama tinklalapyje

https://www.poliisi.fi/en

https://www.poliisi.fi/crimes/reporting_an_offence_online

Švedija

https://polisen.se/en/victims-of-crime/making-a-report/

Telefono numeris +46 77 114 14 00 - skirstomasis telefono numeris, skirtas asmenims, skambinantiems iš užsienio, asmuo, paskambinęs šiuo telefono numeriu, bus nukreiptas operatoriui pranešimo apie nusikaltimą pateikimui.

Šveicarija

Šveicarijoje nėra vieningos sistemos, kuri leistų pranešti apie nusikalstamą veiką.

Privatūs asmenys internetiniame tinklalapyje https://www.ch.ch/en/police (anglų, prancūzų, italų, vokiečių kalbomis) gali rasti informaciją, ką daryti žemiau nurodytais atvejais:

- eismo įvykis;
- pranešimas apie nusikalstamą veiką;
- ginklų įvežimas į Šveicariją (privatiems asmenims);
- dingę be žinios asmenys.

Apie nusikaltimą galima pranešti policijos komisariate žodžiu arba raštu. 

Kai kurios Šveicarijos kantono policijos institucijos yra „Suisse ePolice” narės.

Internetiniame tinklalapyje https://suisse-epolice.ch/epolice/epolice.html (vokiečių, prancūzų ir italų kalbomis) pateikiamos elektroninė formos pranešimui ar prašymui pateikti, tačiau tai apima tik šiuos nusikaltimus/klausimus:

- dviračių vagystę;
- mobiliojo ryšio telefono vagystę;
- nešiojamojo kompiuterio vagystę;
- GPS įrenginių vagystę;
- snieglenčių vagystę;
- mopedų vagystę;
- pamestų arba pavogtų valstybinių numerių vagystę;
- grafiti;
- turto sugadinimą;
- leidimą išduoti šaunamąjį ginklą;
- rašytinę šaunamojo ginklo sutartį.

Turkija

Apie nusikaltimus, kurie gali/ galėjo būti įvykdyti Turkijoje, galima pranešti žemiau nurodytoms skubios pagalbos iškvietimo tarnyboms:

155 policijos pagalbos telefono linija

155 trumpųjų žinučių paslauga

www.egm.gov.tr

EGM Mobil application

112 skubios pagalbos iškvietimas

156 Žandarmerija

Ukraina

Ukrainoje apie nusikalstamą veiką galima pranešti trumpuoju telefonu 102, 24/7 anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų, vengrų, rumunų kalbomis.

Piliečiai apie nusikaltimą gali pranešti el. paštu [email protected].

Vengrija

Informaciją apie tai, kaip pranešti apie nusikaltimą Vengrijoje pateikiama tinklalapyje http://www.police.hu/hu/ugyintezes.

Apie nusikaltimą anonimiškai galima pranešti telefonu +3680555-111.

Vokietija

Vokietijoje, turinčioje 16 federalinių žemių, nėra vieningos sistemos, kurią naudojant, būtų galima pranešti apie nusikaltimą. Apie nusikaltimus, priklausomai kurioje žemėje buvo įvykdyti, galima praneši, naudojantis šiais portalais: 

Baden-Württemberg (Badenas-Viurtembergas) https://www.polizei-bw.de/internetwache/

Bayern http://anzeige.polizei.bayern.de/

Berlin (Berlynas) https://www.berlin.de/polizei/internetwache/indexmitc.php

Brandenburg (Brandenburg) https://polizei.brandenburg.de/onlineservice/auswahl

Bremen (Bremenas) https://www.onlinewache.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.730.de

Hamburg (Hamburgas) http://www.hamburg.de/onlinewache/

Hessen (Hesenas) https://onlinewache.polizei.hessen.de/ow/Onlinewache/

Mecklenburg-Vorpommern https://polizei.mvnet.de/ssl/g8wache/cmswem/index.php?task=iw_hinweis

Niedersachsen https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de/

Nordrhein-Westfalen https://lka.polizei.nrw/artikel/internetwache

Rheinland-Pfalz (Reinlandas-Pfalcas) https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Saarland https://www.saarland.de/onlinewache.htm

Sachsen (Sachsen) https://www.polizei.sachsen.de/onlinewache/onlinewache.aspx

Sachsen-Anhalt https://polizei-web.sachsen-anhalt.de/das-sind-wir/polizei-interaktiv/erevier/

Schleswig-Holstein (Šlėzvigas-Holšteinas) https://www.schleswig-holstein.de/onlinewache

Thüringen (Tiuringenas) http://www.thueringen.de/th3/polizei/landespolizeidirektion/bue/index.aspx

Atnaujinimo data: 2023-12-04