Vizija, misija, vertybės

Lietuvos policijos vizija - patraukli, motyvuota ir veiksminga policija žmogui ir Valstybei.

Lietuvos policijos misija - efektyviai naudojant turimus išteklius ginti Lietuvos žmonių teises ir laisves, saugoti visuomenę ir Valstybę, padėti žmogui, šeimai ir bendruomenei. 

Lietuvos policijos vertybės yra:

  • mūsų Žmogus - doras, drąsus ir kūrybiškas, siekiantis žinių, išminties ir teisingumo;
  • mūsų Šeima - stipri, darni ir vieninga, puoselėjanti pagarbą, atvirumą, nuoširdumą ir pasitikėjimą;
  • mūsų Visuomenė - saugi, laisva ir klestinti, gerbianti žmogų, šeimą ir Valstybę.

Lietuvos policijos sistema: 

  • patraukli - puoselėjama pagarba žmogui; policija gerbiama ir ja pasitikima; sudarytos sąlygos tobulėti ir atlikti pareigą;
  • motyvuota - policininkas yra sąžiningas, lojalus policijos vertybėms, ryžtingas ir pasiruošęs aukotis;
  • veiksminga - sprendžia žmogaus ir visuomenės problemas; naudoja veiksmingus kovos su nusikalstamumu ir valdymo metodus; siekia konkrečių rezultatų, mažiausiom sąnaudom;
  • policija žmogui - gina besąlygiškai žmogaus teises; tiki, kad saugus žmogus - saugi Valstybė; siekia pasitikėjimo ir partnerystės; veikloje remiasi paslaugos ideologija;
  • policija Valstybei - užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą; užkardo nusikalstamumą; įveikia iššūkius ir šalina grėsmes valstybės saugumui.
Lietuvos policijos šūkis - Ginti. Saugoti. Padėti.

Atnaujinimo data: 2023-12-04