Šengeno informacinė sistema

Pasirašydamos Šengeno susitarimą, valstybės viena kitai atvėrė savo vidines sienas. Suvokdamos, kad laisvas asmenų judėjimas atveria sienas ir nusikalstamumui plisti, valstybės numatė ir saugumo deficitą kompensuojančias priemones, skirtas teisėsaugos institucijoms.

Viena iš kompensacinių priemonių – Šengeno informacinė sistema (SIS). Ji leidžia Šengeno erdvės valstybių policijos, pasienio ir muitinės tarnyboms keistis informacija apie ieškomus ar dingusius asmenis, vogtas transporto priemones, banknotus, šaunamuosius ginklus, asmens dokumentus, transporto priemonių registravimo liudijimus ir kt. 2013 m. įdiegta antrosios kartos sistema SIS II, suteikiant naujas galimybes įvesti biometrinius duomenis (pirštų atspaudai, nuotraukos), duomenis apie oro transporto priemones, laivus, konteinerius, vertybinius popierius. 2023 m. kovo 7 d. SIS atnaujinta, į ją įtraukti nauji perspėjimai dėl nenustatytų ieškomų asmenų, pažeidžiamų asmenų, kuriems kyla rizika, trečiųjų šalių piliečių, kurių atžvilgiu priimtas sprendimas grąžinti, modernizuoti perspėjimų duomenys ir patobulintos funkcijos: siekiant patvirtinti ir patikrinti SIS registruotų asmenų tapatybę yra naudojami biometriniai duomenys: nuotraukos, delnų atspaudai, pirštų atspaudai, DNR įrašai (tik dėl dingusių asmenų). Pirštų atspaudai bei delnų atspaudai yra naudojami biometrinėms paieškoms per automatizuotą pirštų atspaudų identifikavimo sistemą SIS atlikti. Dalijamasi daugiau informacijos apie asmenis ir objektus, dalyvaujančius su terorizmu susijusioje veikloje. Kompetentingos institucijos gali skelbti perspėjimus dėl dingusių asmenų, kuriuose pateikiami papildomi duomenys. Jos taip pat gali įvesti prevencinius perspėjimus į SIS, kad apsaugotų tam tikrų kategorijų pažeidžiamus asmenis (pavyzdžiui, vaikus, kuriems gresia pagrobimas arba galimas terorizmo aukas, informaciją dėl prekybos žmonėmis, smurto dėl lyties arba ginkluotų konfliktų ir (arba) priešiškų veiksmų). SIS taip pat yra dalijamasi sprendimais dėl asmenų grąžinimo, siekiant pagerinti veiksmingą šių sprendimų vykdymą. Kompetentingos nacionalinės institucijos, atsakingos už laivų, orlaivių ir šaunamųjų ginklų registravimą, gali naudotis SIS, kad patikrintų joms registruoti pateiktų objektų teisinį statusą. EUROPOLAS turi prieigą prie visų kategorijų SIS perspėjimų ir pagal kompetenciją keičiasi papildoma informacija su šalimis dėl perspėjimų, susijusių su nusikalstamomis veikomis.

SIS veikia 26 Europos Sąjungos šalyse: Vokietijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Portugalijoje, Austrijoje, Graikijoje, Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Maltoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Airijoje ir Kroatijoje bei asocijuotose Šengeno erdvės valstybėse – Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje ir Lichtenšteine. Kipras pradės naudotis SIS nuo 2023 m. liepos 24 d.

Visa informacija apie asmenis ir daiktus yra skelbiama valstybių narių nacionalinėse duomenų bazėse ir vos per keletą sekundžių per centrinę sistemą atsiranda visų valstybių, besinaudojančių Šengeno informacine sistema, nacionalinėse duomenų bazėse. 

Tam, kad sistema sklandžiai veiktų, kiekvienoje Šengeno erdvės valstybėje yra įkurti SIRENE nacionaliniai biurai. Lietuvoje SIRENE nacionalinis skyrius įkurtas Lietuvos kriminalinės policijos biure. Šis padalinys, kiekvienoje valstybėje narėje veikiantis 24/7 režimu, užtikrina keitimąsi papildoma informacija, susijusia su SIS esančiais perspėjimais, taip pat užtikrina į SIS įvestos informacijos kokybę ir veiklos, susijusios su SIS perspėjimais, koordinavimą.

Lietuvoje SIS naudojama nuo 2007 m. rugsėjo 1 d.

Platesnė informacija ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Atnaujinimo data: 2023-12-04