Leidimai ginklui

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą

Ginklus galima išbandyti apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų licencijavimo skyriuose (Vilniuje – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre).

Licencijavimo skyrių adresus galite rasti čia.

Informaciją apie paslaugos įkainius ir apmokėjimą galite rasti čia.

Rezervuoti atvykimo laiką būtina.

Rezervuoti laiką galite paskambinę policijos informacijos telefonu 8 700  60 000 arba Policijos elektroninių paslaugų sistemoje adresu www.epolicija.lt, pasirinkę Rezervuoti laiką.

Kreiptis dėl trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymo reikia:

    • kai keičiamas leidimas laikyti (nešiotis) ginklą (prieš perregistruojant leidimą laikyti (nešiotis) ginklus) ir kai nuo paskutinio išbandymo praėjo daugiau nei 1 metai;
    • kai ginklai įsigyti užsienyje ir yra registruojami tik po išbandymo;
    • kai ginklas buvo perdirbtas;
    • parduodant trumpuosius šaunamuosius ginklus.

Kai fizinis asmuo nori parduoti ginklą kitam asmeniui (ir tai yra trumpasis šaunamasis ginklas), jis turi būti išbandytas prieš parduodant, jei nuo paskutinio išbandymo praėjo daugiau nei metai. Dėl ginklo išbandymo kreipiasi ginklo pardavėjas.

Prašymą galima pateikti:
    • asmeniškai atvykus į Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Saltoniškių g. 19, Vilnius);
    • Policijos elektroninių paslaugų sistemoje adresu https://www.epolicija.lt/(Paslaugos→ Verslui→ Licencijavimo paslaugos→ Licencijavimo/tarpininko pažymėjimo išdavimas);
    • siųsti registruotu laišku, adresuojant Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Kaip pateikti prašymą, žiūrėkite pirmiau pateiktą informaciją.

Asmuo, turi pateikti šiuos dokumentus:
    • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipiamasi tiesiogiai);
    • prašymą;
    • privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma 047/a), kurioje nurodyta, kad asmens profesija – apsaugos darbuotojas, arba asmens medicininę knygelę (forma 048/a), kurioje turi būti nurodyta, kad asmens profesija – apsaugos darbuotojas;
    • vieną nuotrauką (3×4 cm), padarytą ne vėliau kaip prieš 6 mėn., jeigu jos Policijos informacinėje sistemoje nėra;
    • informaciją, kad nustatyto dydžio valstybės rinkliava sumokėta.

Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 18 darbo dienų (nuo visų tinkamų dokumentų pateikimo dienos), asmuo informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
Jei sprendimas teigiamas, asmuo informuojamas, kad ne vėliau kaip per 6 mėn. privalo pateikti vieną iš šių dokumentų:
— pažymą, patvirtinančią, kad asmuo išlaikė egzaminą pagal Apsaugos darbuotojo mokymo programą arba Apsaugos vadovo modulinę profesinio mokymo programą;
— dokumentą, patvirtinantį asmens užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimą;
— dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra statutinės įstaigos pareigūnas;
— dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo buvo statutinės įstaigos pareigūnas.

Tol, kol dokumentai bus pateikti, asmuo gali dirbti apsaugos darbuotoju stažuotoju (bet ne ilgiau kaip 6 mėn.).

Pateikiami šie dokumentai:
    • laisvos formos prašymas, kuriame nurodomi:
prašymo pateikimo data, fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta, pareiškėjo įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data (tik tada, jei įgalioja kitą asmenį atsiimti dokumentus), kontaktiniai duomenys, telefono ir (ar) fakso numeriai, ir (ar) elektroninio pašto adresas, licencijuojamos veiklos pavadinimas – asmens ir turto apsaugos paslaugų teikimas, informacijos apie sprendimą gavimo būdas, ar pareiškėjas pageidauja gauti dokumentą, patvirtinantį licencijos išdavimą, ir kokiu būdu (vietoje ar paštu);
    • fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
    • medicininio patikrinimo išvada, forma 048/a arba 047/a.

*Atkreipiame dėmesį, jeigu dokumentus teiksite per Policijos elektroninių paslaugų sistemą adresuhttps://www.epolicija.lt/, turite kartu užpildyti ir pridėti kaip priedą atskirą prašymą dėl apsaugos darbuotojo pažymėjimo (prašymą išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) išdavimo, kuriame nurodoma: fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta, būdas, kuriuo pareiškėjas pageidauja gauti pranešimą apie priimtą sprendimą, patvirtinimas, kad jo veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu, ir sutikimas, kad policija teisės aktų nustatyta tvarka atliktų patikrinimus, susijusius su Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatyme nustatytais apribojimais.

Terminai
Per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos išsiunčiamas patvirtinimas, kad jie yra gauti, ir nurodomas terminas licencijai išduoti arba sprendimo atsisakyti išduoti licenciją apskundimo tvarka ir terminai, arba jei pateikti ne visi ar netinkamai įforminti dokumentai, pranešama asmeniui, kad jis turi per 10 darbo dienų ištaisyti trūkumus.
Licencija išduodama arba motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją pateikiamas ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.
Asmuo apie priimtą sprendimą yra informuojamas per 3 darbo dienas (informacija pateikiama  prašyme nurodytu būdu).

Licencija išduodama neterminuotam laikui.

Negali. Asmuo, norintis įsigyti ginklą asmeniniais tikslais, turi gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklą. Turite vadovautis prašymo pateikimo taisyklėmis, nurodytomis DUK skiltyje „Leidimai ginklui“
Kokių dokumentų reikia, kad būtų išduotas terminuotas leidimas ginklui? Kaip pateikti prašymą?; Kokių dokumentų reikia, kadbūtų išduotas neterminuotąas leidimas ginklui? Kaip pateikti prašymą?; Kam nereikia laikyti egzamino, jei norima įsigyti leidimą laikyti (nešiotis) ginklą savigynai?

Dėl seno pavyzdžio (terminuoto) pažymėjimo keitimo būtina kreiptis ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki pažymėjimo galiojimo pabaigos.

Kaip pateikti prašymą, žiūrėkite pirmiau pateiktą informaciją.

Asmuo turi pateikti:
    • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipiamasi tiesiogiai);
    • prašymą;
    • privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma 047/a), kurioje nurodyta, kad asmens profesija – apsaugos darbuotojas, arba asmens medicininę knygelę (forma 048/a), kurioje turi būti nurodyta, kad asmens profesija – apsaugos darbuotojas;
    • vieną nuotrauką (3×4 cm), padarytą ne vėliau kaip prieš 6 mėn., jeigu jos Policijos informacinėje sistemoje nėra;
    • informaciją, kad nustatyto dydžio valstybės rinkliava sumokėta.
Informaciją apie paslaugos įkainius ir apmokėjimą galite rasti čia.

Terminai
Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atlieka patikrinimus ir išduoda (pakeičia) pažymėjimą arba pateikia motyvuotą atsakymą neišduoti pažymėjimo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų (nuo tinkamų dokumentų gavimo dienos). Naujas pažymėjimas asmeniui išduodamas tik grąžinus prieš tai turėtą pažymėjimą.

Pateikti prašymą galima atvykus į apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo skyrių, (būtina rezervuoti atvykimo laiką) arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą adresu www.epolicija.lt, pasirinkus Paslaugos – Licencijavimo paslaugos – Apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimas.

Rezervuoti laiką galite paskambinę policijos informacijos telefonu 8 700  60 000 arba Policijos elektroninių paslaugų sistemoje adresu www.epolicija.lt, pasirinkę Rezervuoti laiką.

Būtina pateikti šiuos dokumentus:
    • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipiamasi tiesiogiai);
    • prašymą;
    • privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma 047/a), kurioje nurodyta, kad asmens profesija – apsaugos darbuotojas, arba asmens medicininę knygelę (forma 048/a),  kurioje turi būti nurodyta, kad asmens profesija – apsaugos darbuotojas;
    • vieną nuotrauką (3×4 cm), padarytą ne vėliau kaip prieš 6 mėn., jeigu jos Policijos informacinėje sistemoje nėra;
    • vieną iš šių dokumentų (šiuos dokumentus galima pateikti iš karto arba ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo teigiamo sprendimo priėmimo dienos):
— pažymą, patvirtinančią, kad asmuo išlaikė egzaminą pagal Apsaugos darbuotojo mokymo programą arba Apsaugos vadovo modulinę profesinio mokymo programą;
— dokumentą, patvirtinantį asmens užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimą;
— dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra statutinės įstaigos pareigūnas;
— dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo buvo statutinės įstaigos pareigūnas;
    • informaciją, kad nustatyto dydžio valstybės rinkliava sumokėta.
Informaciją apie paslaugos įkainius ir apmokėjimą galite rasti čia.

Terminai
Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 18 darbo dienų (nuo visų tinkamų dokumentų pateikimo dienos), asmuo informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Jeigu iš karto nepateikėte nurodytų dokumentų, pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai įvykdomas reikalavimas per 6 mėn. nuo teigiamo sprendimo priėmimo dienos pateikti būtinus dokumentus.
Pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikui.

Apsaugos darbuotojas – asmenį ir turtą saugantis fizinis asmuo, įdarbintas apsaugininko arba apsaugos tarnybos.
Apsaugos darbuotojo pažymėjimą gali gauti ne jaunesni kaip 18 metų bet kurios šalies piliečiai (svarbu, kad gyvenamoji vieta būtų deklaruota Lietuvoje), atitinkantys nustatytus sveikatos reikalavimus, baigę mokymus pagal Apsaugos darbuotojų mokymo programą ir išlaikę apsaugos darbuotojo egzaminą.

Apsaugininkas – individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, įstatymo nustatyta tvarka įgijęs teisę teikti asmens ir turto apsaugos paslaugas klientams.
Apsaugininku gali būti asmuo, kuris yra ne jaunesnis kaip 18 metų, atitinka nustatytus sveikatos reikalavimus ir yra pabaigęs mokymus pagal Apsaugos darbuotojų mokymo programą ir išlaikęs apsaugos darbuotojo egzaminą.
Apsaugininkui apsaugos darbuotojo pažymėjimas išduodamas kartu su licencija vykdyti asmens ir turto apsaugą. Panaikinus licencijos galiojimą, apsaugininkui išduoto apsaugos darbuotojo pažymėjimo galiojimas taip pat panaikinamas.

Galite, štai kaip vyksta procesas:

    • Asmuo išsirenka ir nusiperka ginklą internetu.
    • Kreipiasi į parduotuvę Lietuvoje, kad sudarytų sutartį dėl ginklo pristatymo.
    • Kai sudaroma sutartis su Lietuvoje esančia parduotuve, asmuo kreipiasi į apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo skyrių (būtina rezervuoti atvykimo laiką) arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą adresu https://www.epolicija.lt dėl išankstinio sutikimo įvežti ginklus išdavimo. Išankstiniame sutikime reikės nurodyti Lietuvoje esančios parduotuvės adresą.
    • Gavus išankstinį sutikimą, jį reikia pristatyti Lietuvoje esančiai parduotuvei.
    • Parduotuvė išankstinį sutikimą persiunčia parduotuvei, esančiai užsienio šalyje.
    • Užsienio šalyje esanti parduotuvė kartu su šios šalies institucijos išduotu leidimu išvežti (leidimu išvežti rūpinasi užsienio šalyje esanti parduotuvė) persiunčia ginklą ginklų parduotuvei, esančiai Lietuvoje, kurioje asmuo jau galės atsiimti įsigytą ginklą.
    • Atsiėmus ginklą, reikia kreiptis į policiją dėl jo registracijos (būtina rezervuoti atvykimo laiką). (Užsienio valstybėje įsigytą B ar C kategorijos ginklą asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ginklo dokumento gavimo dienos privalo įregistruoti apskrities vyriausiame policijos komisariate, išdavusiame leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.)

Ne, papildomo leidimo nereikia.

B, C, D kategorijų ginklai (išskyrus D kategorijos šaltuosius ginklus), jų šaudmenys, dalys, priedėliai parduodami per prekybininkus ginklais.
Ginklo savininkas gali parduoti tik nuosavybės teise jam priklausantį ginklą.

Pirkėjas, norintis įsigyti ginklą (-us), privalo turėti leidimą laikyti (nešiotis) atitinkamos rūšies ginklą (-us).

Kai fizinis asmuo nori parduoti ginklą kitam asmeniui (ir tai yra trumpasis šaunamasis ginklas), jis turi būti išbandytas prieš parduodant, jei nuo paskutinio išbandymo praėjo daugiau nei metai. Dėl ginklo išbandymo kreipiasi pardavėjas.

Ginklų pardavimo procesas asmenims, turintiems galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus:

1 variantas
Ginklų parduotuvei reikia pateikti galiojantį asmens dokumentą, galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklą (-us), ginklo (-ų) pažymėjimą (-us). Pasirašyti su ginklų parduotuvės atstovu ginklo (-ų) priėmimo–perdavimo aktą. Ginklų parduotuvė informuos atsakingus policijos pareigūnus, kad asmuo pristatė ginklus į parduotuvę parduoti. Parduotuvė, suradusi pirkėją, kreipsis į atsakingą policijos įstaigą dėl leidimo parduoti ginklus gavimo. Jeigu pilietis ketina parduoti visus turimus ginklus ir atsisakyti leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, jis turės pristatyti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus į apskrities policijos komisariato Licencijavimo skyrių.
2 variantas
Jeigu savarankiškai radote pirkėją, turite kartu vykti į ginklų parduotuvę ir kartu pateikti galiojantį asmens dokumentą, galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklą (-us), ginklo (-ų) pažymėjimą (-us) (šis dokumentas tik pardavėjui). Pasirašyti ginklų parduotuvėje pirkimo–pardavimo sutartį. Ginklų parduotuvė naujam savininkui išduos naują (jo vardu) ginklo pažymėjimą. Jeigu pilietis ketina parduoti visus turimus ginklus ir atsisakyti leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, jis turės pristatyti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus į apskrities policijos komisariato Licencijavimo skyrių.
Ginklų pardavimo procesas asmenims, neturintiems galiojančio leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ir neketinantiems pratęsti turimo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus:
Norėdamas parduoti ginklą (-us), asmuo turi pateikti prašymą dėl leidimo parduoti ginklą (-us) apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo skyriui (būtina rezervuoti atvykimo laiką).
Reikalingi dokumentai leidimui parduoti ginklus gauti: prašymas (kuriame nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono arba fakso numeriai), asmens leidimas laikyti (nešiotis) ginklus, ginklo (-ų) pažymėjimas, ginklo gamintojo dokumentai, kuriose yra nurodytos ginklo techninės charakteristikos. Asmuo taip pat turi pateikti ginklą (-us), kurį (-iuos) ketina parduoti.
Apie parengto leidimo išdavimą raštu informuojamas fizinis asmuo. Asmuo asmeniškai atvyksta pasiimti ginklo ir leidimo parduoti ginklą (-us).

Toliau procesas vyksta pagal pirmiau aprašytus variantus.

Taip, štai kaip vyksta procesas:

A*: automatiniai šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius šaunamuosius ginklus; centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai trumpieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 21 šovinį, jeigu dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių; centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 11 šovinių, jeigu dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių; pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, sukonstruoti šaudyti pridėjus prie peties, kurių ilgį galima sumažinti iki mažiau kaip 60 cm neprarandant jų funkcijų naudojant sulankstomą ar teleskopinę buožę, kurią galima pašalinti nenaudojant įrankių; bet kokie A kategorijos šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į signalinius, dujinius ar imitacinius ginklus.

Ginklas gali būti dovanojamas tik asmeniui, turinčiam leidimą laikyti (nešiotis) atitinkamos rūšies ginklą. Asmenys turi atvykti į apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo skyrių (būtina rezervuoti atvykimo laiką) su sudaryta dovanojimo sutartimi, asmens dokumentais ir leidimu laikyti (nešiotis) ginklus ir atsakingas pareigūnas perregistruos ginklą.
Svarbu: gavėjas moka 15 proc. GPM mokestį ir deklaruoja gautą dovaną. Informaciją apie mokestį ir atvejus, kada asmenys yra atleidžiami nuo rinkliavos, teikia Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Ginklų įvežimas, išvežimas ir (ar) vežimas tranzitu

ES valstybė
Ginklai, kuriems reikia leidimo įvežti, (iš)vežti ir (ar) gabenti tranzitu arba išankstinio sutikimo:
    • B, C, D (išskyrus senovinius ginklus) kategorijų ginklai;
    • automatiniai šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius šaunamuosius ginklus;
    • centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai trumpieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 21 šovinį, jeigu dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių;
    • centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 11 šovinių, jeigu dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių;
    • pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, sukonstruoti šaudyti pridėjus prie peties, kurių ilgį galima sumažinti iki mažiau kaip 60 cm neprarandant jų funkcijų naudojant sulankstomą ar teleskopinę buožę, kurią galima pašalinti nenaudojant įrankių;
    • bet kokie A kategorijos šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į signalinius, dujinius ar imitacinius ginklus.
Pavieniai ginklai (be tikslo parduoti), kurie gali būti vežami be leidimo:
    • senoviniai ginklai (D kategorija).

Trečiosios šalys
Ginklai, kuriems reikia leidimo įvežti, (iš)vežti ir (ar) gabenti tranzitu arba išankstinio sutikimo:
    • B, C kategorijų ginklai;
    • automatiniai šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius šaunamuosius ginklus;
    • centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai trumpieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 21 šovinį, jeigu dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių;
    • centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 11 šovinių, jeigu dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių;
    • pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, sukonstruoti šaudyti pridėjus prie peties, kurių ilgį galima sumažinti iki mažiau kaip 60 cm neprarandant jų funkcijų naudojant sulankstomą ar teleskopinę buožę, kurią galima pašalinti nenaudojant įrankių;
    • bet kokie A kategorijos šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į signalinius, dujinius ar imitacinius ginklus.
Pavieniai ginklai (be tikslo parduoti), kurie gali būti vežami be leidimo:
D kategorijos ginklai:
    • senoviniai ginklai;
    • pneumatiniai ginklai, kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 J iki 7,5 J;
    • dujų įrenginiai (dujų balionėliai);
    • šaltieji ginklai, nepriskirti prie draudžiamųjų ginklų;
    • elektros šoko įtaisai;
    • pneumatinio ginklo šaudmenys

*Pavieniai ginklai – gali būti vienas, gali būti daugiau nei vienas ginklas (pvz., 2–3 ginklai), tačiau jie turi būti vežami asmeniniams poreikiams be tikslo juos parduoti. Jei vežami prekybos tikslais, privaloma tam turėti licenciją.

Lietuvos piliečiai (fiziniai asmenys) su ginklais į kitas šalis gali vykti tik medžioklės ar sporto tikslais.

(Rusija ir Baltarusija: draudžiama vežti (įvežti) ginklus).


Ginklų, kuriuos norint gabenti reikalingas leidimas, savigynos tikslais vežtis negalima.

Europos šaunamojo ginklo leidimas reikalingas, jeigu Lietuvos pilietis nori į Europos Sąjungos valstybę narę vykti medžioti ar sporto tikslais arba atkurti istorinių įvykių ir vežtis su savimi ginklus, kuriems reikalingas leidimas juos vežtis (žiūrėti skiltį Kokiems ginklams (ne)reikia leidimų juos gabenant?).

Asmuo, norintis gauti ar papildyti Europos šaunamojo ginklo leidimą, apskrities vyriausiojo policijos komisariato licencijavimo padaliniui (būtina rezervuoti atvykimo laiką) (kuris išdavė leidimą laikyti (nešiotis) ginklus) tiesiogiai arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą adresu https://www.epolicija.lt pateikia:
- prašymą (nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ginklų, kuriuos asmuo nori vežti į Europos Sąjungos valstybę narę medžioklės ar sporto tikslais arba atkurti istorinių įvykių, kategorijos, rūšys, kiekis, identifikaciniai duomenys);
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.

Terminai
Europos šaunamojo ginklo leidimas išduodamas ar papildomas per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.
Galiojimo trukmė – 5 metai.

    • ginklą įsigijus Lietuvoje;
    • paveldėjus ginklą;
    • gavus ginklą dovanų;
    • ginklą įsigijus užsienyje.

a) įsigijus ginklą Lietuvoje:
    • pažymėjimas išduodamas ginklų parduotuvėje, kurioje įsigyjate ginklą;
    • informaciją policijos įstaigai apie įsigytą ginklą pateikia pati ginklų parduotuvėje;
    • po informacijos gavimo, policijos pareigūnas įregistruoją ginklą;

b) gavus dovanų, paveldėjus ir (ar) įgijus ginklą užsienyje:
    • jeigu privaloma, išbandyti gautą dovanų arba paveldėtą ginklą policijos įstaigoje (būtina rezervuoti atvykimo laiką);
    • per 10 darbo dienų nuo ginklo gavimo (įsigijimo) dienos kreiptis į apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo skyrių (būtina rezervuoti atvykimo laiką);
    • policijos pareigūnas įregistruoja ginklą ir išduoda ginklo pažymėjimą.

Mirus šaunamojo ginklo savininkui, ginklas, ginklo priedėlis ir šaudmenys perduodami į apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą laikinai saugoti (kol bus išspręstas turto paveldėjimo klausimas). Dėl paveldėjimo galima kreiptis tik turint notaro išduotus paveldėjimo dokumentus (juose privalo būti nurodytas konkretus ginklas (-ai)).

Licencijavimo skyrių adresai (būtina iš anksto rezervuoti atvykimo laiką)

Vilniuje
Dėl licencijavimo paslaugų: Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, T. Ševčenkos g. 26, Vilnius
Dėl ginklų išbandymo: Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras, Liepyno g. 11A, Vilnius

Kaune
Dėl licencijavimo paslaugų ir ginklų išbandymo: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Chemijos g. 4B, Kaunas

Klaipėdoje
Dėl licencijavimo paslaugų ir ginklų išbandymo: Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Kauno g. 6, Klaipėda

Marijampolėje
Dėl licencijavimo paslaugų: Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyrius Kauno g. 53, Marijampolė
Dėl ginklų išbandymo: Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, J. Basanavičiaus a. 2, Marijampolė

Panevėžyje
Dėl licencijavimo paslaugų ir ginklų išbandymo: Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, K. Binkio g. 14, Panevėžys

Šiauliuose
Dėl licencijavimo paslaugų galima kreiptis į bet kurį artimiausią policijos komisariatą Šiaulių apskrityje (rezervuoti atvykimo laiko nebūtina).
Dėl ginklų išbandymo: Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Aušros al. 19, Šiauliai

Tauragėje
Dėl licencijavimo paslaugų ir ginklų išbandymo: Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Gedimino g. 17, Tauragė

Telšiuose
Dėl licencijavimo paslaugų galima kreiptis į bet kurį artimiausią policijos komisariatą Telšių apskrityje (rezervuoti atvykimo laiko nebūtina).
Dėl ginklų išbandymo: Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Aušros al. 19, Šiauliai

Utenoje
Dėl licencijavimo paslaugų ir ginklų išbandymo: Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Maironio g. 4, Utena

Alytuje
Dėl licencijavimo paslaugų: Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ,Naujoji g. 8, Alytus  
Dėl ginklų išbandymo: Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Jotvingių g. 8, Alytus

Kur kreiptis dėl ginklo deaktyvavimo?

Asmuo, turintis galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir norintis, kad jam priklausantis ginklas būtų perdirbtas į visiškai netinkamą naudoti ginklą, turėtų apskrities vyriausiajame policijos komisariato Licencijavimo skyriuje pateikti prašymą dėl leidimo parduoti (perdirbti) ginklą išdavimo. Turėdamas policijos išduotą leidimą, asmuo kreipiasi į verslo subjektą, kuris turi policijos išduotą licenciją ir verčiasi ginklų perdirbimu (taisymu). Kai ginklas perdirbamas į visiškai netinkamą naudoti ginklą, reikia kreiptis į Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrą su prašymu išduoti ginklo deaktyvacijos sertifikatą. Prašymą galima pateikti per Policijos elektroninių paslaugų sistemą adresu epolicija.lt arba tiesiogiai (būtina rezervuoti atvykimo laiką).

Ką daryti po ginklo deaktyvavimo?

Turite kreiptis į Lietuvos kriminalistinių tyrimų centrą (Liepyno g. 11A, Vilnius) tam, kad gautumėte ginklo deaktyvacijos sertifikatą.
Ginklai ir dokumentai priimami pirmadienį–ketvirtadienį nuo 9.00 val. iki 16.00 val. (paskambinti prie budėtojo esančiu telefonu 59 677).

Kokius dokumentus pateikti?

    1. Prašymas išduoti deaktyvacijos sertifikatą (prašymo formą galite rasti https://policija.lrv.lt/lt/paslaugos/kriminalistiniu-tyrimu-centro-paslaugos/deaktyvacijos-sertifikatu-isdavimas).
    2. Leidimas perdirbti ginklą į visiškai netinkamą naudoti.
    3. Fizinio ar juridinio asmens, perdirbusio ginklą į visiškai netinkamą naudoti, ginklo taisymo (perdirbimo) aktas arba užsienio valstybės kompetentingos institucijos ar įmonės, įgaliotos išduoti dokumentą, patvirtinantį, kad šaunamasis ginklas, šaudmuo yra visiškai netinkamas naudoti, aktas (šiuo atveju taip pat pateikiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų įgaliotų subjektų patvirtintas dokumento vertimas į lietuvių kalbą). Valstybiniai muziejai vietoj šiame punkte nurodyto akto pateikia jų pačių sudarytą ginklo perdirbimo pažymą.
    4. Šaunamasis ginklas (nuo ginklo turi būti nuvalytas tepalas, rūdys, kiti nešvarumai). Jei pagal Reglamento* I priedo II ir III lentelėse nurodytą procesą nustatytas ginklo dalių virinimas, kurį atlikus nebus galimybės įvertinti visų ginklo dalių tinkamo perdirbimo ar pažymėti deaktyvacijos žymeniu kokios nors pagrindinės ginklo dalies, ginklas vertinimui atlikti turi būti pateiktas neatlikus šių suvirinimo darbų.
    5. Dokumentas, patvirtinantis, kad yra sumokėtas (vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 5-V-1074 „Dėl Deaktyvacijos sertifikatų ir pažymų, kad ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, vieno deaktyvacijos sertifikato išdavimo paslaugos kaina 120 eurų su PVM) dydžio mokestis už šaunamojo ginklo vertinimą, jo žymėjimą ir sertifikato išdavimą.
    6. Jeigu deaktyvacijos sertifikatą prašoma išduoti daugiau negu dėl vieno šaunamojo ginklo, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui pateikiamas vienas prašymas, kuriame nurodomas visas šaunamųjų ginklų sąrašas.
Sprendimas dėl deaktyvacijos sertifikato išdavimo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo šaunamojo ginklo ir visų reikalingų dokumentų gavimo Lietuvos kriminalistinių tyrimų centre dienos. Jeigu užsakovas pateikia du ir daugiau šaunamųjų ginklų, deaktyvacijos sertifikato išdavimo terminas derinamas su užsakovu.

*2015 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos įgyvendinimo Reglamentas 2015/2403

Asmuo, nusprendęs pateikti prašymą, susijusį su licencijavimo paslaugomis (pvz., dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklą ar apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimo), turi:

    • Atvykti į apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo skyrių (būtina rezervuoti atvykimo laiką).

Rezervuoti laiką galite paskambinę policijos informacijos telefonu 8 700  60 000 arba Policijos elektroninių paslaugų sistemoje adresu www.epolicija.lt, pasirinkę Rezervuoti laiką.

      Atkreipiame dėmesį, kad prašymą dėl apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimo galite pateikti bet kurio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo skyriuje.                                                                                                                                                                     

      Norėdamas pateikti prašymą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklą, asmuo turi kreiptis į apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo skyrių pagal faktinę gyvenamąją vietą (deklaruota gyvenamoji vieta gali nesutapti su faktine gyvenamąją vieta).

    • Pateikti prašymą Policijos elektroninių paslaugų sistemoje adresuwww.epolicija.lt, pasirinkamas „Paslaugos“, tada „Licencijavimo paslaugos“ ir pageidaujamą gauti paslaugą.

Jei asmuo nusprendė atsisakyti (neatlygintinai atiduoti sunaikinti) teisėtai turimų ginklų, ginklo priedėlių, šaudmenų, jų dalių, tai galima padaryti pateikiant turimus ginklus ir leidimą šiems ginklams laikyti (nešiotis) apskrities vyriausiojo policijos komisariato licencijavimo padaliniui (būtina rezervuoti atvykimo laiką). Asmuo policijai turės pateikti rašytinį atsisakymą.

Vilniuje
Gavėjas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Sąskaitos Nr.  LT64 7044 0600 0816 7122 SEB
Įmokos kodas 70440
Įmokos dydis: 21 Eur
„Foxbox“: tik grynaisiais pinigais, komisinis mokestis – 1,99 Eur, duoda grąžą

Kaune
Gavėjas: Kauno apskr. VPK
Sąskaitos Nr. LT57 7044 0600 0782 2219 SEB
Įmokos kodas 415950
Įmokos dydis: 17,36 Eur
„Foxbox“: negalima

Klaipėdoje
Gavėjas: Klaipėdos apskr. VPK
Sąskaitos Nr. LT20 7044 0600 0819 3716 SEB
Įmokos kodas 70440
Įmokos dydis: 17,36 Eur
„Foxbox“: negalima

Šiauliuose
Gavėjas: Šiaulių apskr. VPK
Sąskaitos Nr. LT52 7044 0600 0789 9133 SEB
Įmokos kodas: –
Įmokos dydis: 17,36 Eur
„Foxbox“: negalima

Panevėžyje
Gavėjas: Panevėžio apskr. VPK
Sąskaitos Nr. LT62 7044 0600 0782 8725 SEB
Įmokos kodas: –
Įmokos dydis: 17,36 Eur
„Foxbox“: negalima

Alytuje
Gavėjas: Alytaus apskr. VPK
Sąskaitos Nr. LT17 7044 0600 0782 7692 SEB
Įmokos kodas: –
Įmokos dydis: 17,36 Eur
„Foxbox“: negalima

Marijampolėje
Gavėjas: Marijampolės apskr. VPK
Sąskaitos Nr. LT74 7044 0600 0782 2204 SEB
Įmokos kodas 70440
Įmokos dydis: 17,36 Eur
„Foxbox“: negalima
Kortele: galima. Kauno g. 53, Marijampolė, 8, 9 kab.

Tauragėje
Gavėjas: Tauragės apskr. VPK
Sąskaitos Nr. LT32 7044 0600 0782 3542 SEB
Įmokos kodas: –
Įmokos dydis: 17,36 Eur
„Foxbox“: negalima

Telšiuose
Gavėjas: Telšių apskr. VPK
Sąskaitos Nr. LT64 7044 0600 0790 7453 SEB
Įmokos kodas 70440
Įmokos dydis: 17,36 Eur
„Foxbox“: tik grynaisiais pinigais, komisinis mokestis – 1,2 Eur, duoda grąžą

Utenoje
Gavėjas: Utenos apskr. VPK
Sąskaitos Nr. LT03 7044 0600 0782 8235 SEB
Įmokos kodas: –
Įmokos dydis: 17,36 Eur
„Foxbox“: negalima

    • Leidimas įvežti (išvežti) ginklus – 16 Eur.
    • Išankstinis sutikimas dėl ginklų įvežimo – 16 Eur.
    • Leidimas gabenti ginklus tranzitu – 16 Eur.
    • Leidimas vežti ginklus – 16 Eur.
    • Europos šaunamojo ginklo leidimas – 16 Eur.
    • Europos šaunamojo ginklo leidimo papildymas įrašais – 6 Eur.
    • Leidimas įsigyti ginklą – 16 Eur.
    • Ginklo pažymėjimas – 6 Eur.
    • Leidimas laikyti (nešiotis) ginklą – 22 Eur.
    • Neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklą – 16 Eur.
    • Neterminuoto (terminuoto) leidimo laikyti (nešiotis) ginklą dublikatas – 6 Eur.
    • Pažyma, kad ginklas visiškai netinkamas naudoti – 86 Eur.
    • Pažymos, kad ginklas netinkamas naudoti, papildymas įrašai ir dublikatas – 22 Eur.
    • Leidimas perdirbti vieną šaunamąjį ginklą – 16 Eur.
    • Leidimas parduoti vieną šaunamąjį ginklą – 16 Eur.
    • Apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimas – 22 Eur.
    • Apsaugininko licencijos išdavimas – 57 Eur.
    • Apsaugininko licencijos papildymas duomenimis – 16 Eur.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI)
Įmokos kodas 5744
VMI renkamos rinkliavos mokamos į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

Banko pavadinimasSąskaitos Nr.Banko kodas
 Bankas „Citadele“LT78 7290 0000 0013 015172900
„Luminor Bank AB“LT74 4010 0510 0132 476340100
SEB bankasLT05 7044 0600 0788 717570440
 Šiaulių bankasLT32 7180 0000 0014 103871800
„Danske Bank“LT74 7400 0000 0872 387074000
„Swedbank“LT24 7300 0101 1239 430073000
Medicinos bankasLT42 7230 0000 0012 002572300

Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus – dokumentas, kuris patvirtina, kad fizinis asmuo turi teisę įsigyti, laikyti (nešiotis) jame nurodytus ginklus (tai gali būti A ar B kategorijų ginklai). Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus galioja 5 metus nuo jo išdavimo dienos.

Neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus – dokumentas, kuris patvirtina, kad fizinis asmuo turi teisę įsigyti, laikyti (nešiotis) C kategorijos ginklus.

Neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus suteikia teisę įsigyti, laikyti ir nešiotis mažos galios (iki 7,5 J) ginklus, taip pat dujinius pistoletus ir revolverius, suteikia teisę įsigyti ir laikyti pneumatinius ginklus (daugiau kaip 7,5 J).

Prašymą galite pateikti atvykę į apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo skyrių pagal savo faktinę gyvenamąją vietą (būtina rezervuoti atvykimo laiką) arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą adresu www.epolicija.lt, pasirinkę Paslaugos – Licencijavimo paslaugos – Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimas.

Rezervuoti laiką galite paskambinę policijos informacijos telefonu 8 700  60 000 arba Policijos elektroninių paslaugų sistemoje adresu www.epolicija.lt, pasirinkę Rezervuoti laiką.

Pateikiami dokumentai:

 • Medicininio patikrinimo išvada (forma 049/a) arba specialaus statuso subjektų pareigūnai gali pridėti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą.
 • Medžiotojo bilietas (pateikiamas tik įsigyjant ginklus medžioklei).
 • Dokumentai, patvirtinantys asmens priklausymą šaudymo sporto organizacijai (pateikiami tik įsigyjant ginklus sportui).
 • Dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo vykdo gyvūnų priežiūros veiklą (pateikiami tik įsigyjant ginklus gyvūnų priežiūrai).
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei prašymas teikiamas vietoje).
 • Pilietinio pasipriešinimo kurso baigimo pažymėjimą. Reikalavimas netaikomas Lietuvos šaulių sąjungos nariams, esamiems ir buvusiems specialiojo statuso subjektų pareigūnams, profesinės karo tarnybos kariams, kariams savanoriams ir kitiems savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariams. Daugiau informacijos dėl kurso baigimo čia
 • Taip pat gali būti papildomų sąlygų. Visą sąlygų sąrašą rasite Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakyme Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Prieiga per internetą).

      
Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimas susideda iš 2 etapų.

I etapas – prašymo ir pirmiau nurodytų dokumentų pateikimas.

II etapas

Pareiškėjas, dėl kurio priimtas sprendimas išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos turi:

    • Įsirengti seifą ir užpildyti deklaraciją apie tinkamas sąlygas ginklams laikyti.
    • Nustatyta tvarka privalo būti baigęs mokymus, išlaikęs egzaminą pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programą arba Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymo programą, arba Apsaugos darbuotojo formaliojo mokymo programą, arba Apsaugos vadovo modulinę profesinio mokymo programą*.

Tai patvirtinantys dokumentai pateikiami policijos įstaigai tiesiogiai arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą adresu www.epolicija.lt.

Reikalavimai seifui nustatyti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakyme Nr. 5-V-180 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų patvirtinimo“ (Prieiga per internetą).

A, B, C kategorijų ginklų savininkas privalo:

1) trumpuosius šaunamuosius ginklus nešiotis taip, kad kiti asmenys jų nematytų (netaikoma uniformuotiems valstybės institucijos pareigūnams, uniformuotiems šauliams, kariam savanoriams ar kitiems kariams, vykdant tarnybines funkcijas, turint ginklą profesinei veiklai vykdyti);
2) įsirengti tinkamas sąlygas laikyti ginklą, šaudmenis ir laikytis laikymo reikalavimų;
3) sudaryti sąlygas kontroliuojančiųjų institucijų valstybės tarnautojams patekti į ginklų laikymo vietas ir jų reikalavimu pateikti patikrinti ginklą, leidimus, ginklo pažymėjimą;
4) ginklus gabenti į kitą vietą neužtaisytus ir įdėtus į dėklą ar kitą tinkamą daiktą. Šovinys negali būti įdėtas į ginklo vamzdį, o dėtuvė turi būti išimta iš ginklo. Nedraudžiama nešiotis revolverį, kai jo būgne yra šovinys;
5) nedelsdamas pranešti policijos įstaigai apie ginklo, leidimų, ginklo pažymėjimo vagystę ar praradimą ir pateikti prašymą dėl leidimo (pažymėjimo) dublikato išdavimo;
6) perdavęs ginklą, turimą ginklo pažymėjimą atiduoti subjektui, prekiaujančiam ginklais, per kurį parduodamas ginklas;
7) kreiptis į apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo prieš pasibaigiant leidimo galiojimo laikui;
8) pasibaigus leidimo galiojimo terminui, leidimą, ginklą, šaudmenis, ginklo pažymėjimą pristatyti laikinai saugoti į apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą.

A, B, C kategorijų ginklų savininkams draudžiama:

1) ginklą nešiotis ir gabenti neturint su savimi leidimo ir ginklo pažymėjimo (jei leidime neįrašyti ginklo identifikaciniai duomenys);
2) ginklą nešiotis, gabenti apsvaigusiam nuo alkoholio (daugiau nei 0,4 promilės), narkotinių, psichotropinių medžiagų (ginklą iki ginklo laikymo vietos gali gabenti ginklo savininką lydintis neapsvaigęs asmuo, turintis teisę naudotis tokios kategorijos ginklu. Gabenant transporto priemone, ginklas gabenamas ne transporto priemonės salone);
3) panaudojus ginklą, vartoti alkoholį, narkotines, psichotropines medžiagas, kol bus patikrintas apsvaigimas arba bus atsisakyta tai atlikti;
4) nešiotis parengtą šaudyti ginklą (šovinys yra įleistas į šovinio lizdą, revolveris – atlaužtu gaiduku, templinis ginklas – su įdėta strėle ir įtempta temple) (išskyrus, kai tiesiogiai susiklosto aplinkybės, dėl kurių iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei). Nedraudžiama nešiotis revolverį, kai jo būgne yra šovinys;
5) ginklą duoti asmeniui, neturinčiam teisės laikyti, nešiotis ginklus (netaikoma mokant asmenis naudotis ginklu per šaudymo varžybas, pratybas, mokymus);
6) ilgąjį šaunamąjį ginklą nešiotis medžioklės plotuose neturint teisės medžioti;
7) sudaryti kliūtis kontroliuojančiųjų institucijų valstybės tarnautojams atliekant apžiūrą.

D kategorijos ginklų savininkas privalo:

1) dujinį ginklą nešiotis taip, kad kiti asmenys jo nematytų (netaikoma uniformuotiems valstybės institucijos pareigūnams, uniformuotiems šauliams, kariam savanoriams ar kitiems kariams, vykdant tarnybines funkcijas, turint ginklą profesinei veiklai vykdyti);
2) D kategorijos ginklus parduoti ar kitaip perduoti naudoti kitam asmeniui tik per subjektą, turintį licenciją importuoti, eksportuoti, vežti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis ar licencijas prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis;
3) ginklą gabenti į kitą vietą neužtaisytą, įdėtą į dėklą ar kitą tinkamą daiktą. Šaudmenys negali būti sudėti į ginklo vamzdį, o dėtuvė turi būti išimta iš ginklo;
4) užtikrinti saugų ginklo ir šaudmenų laikymą, kad kiti asmenys negalėtų pasinaudoti;
5) panaudojęs ginklą, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, kol bus patikrintas apsvaigimas arba bus atsisakyta tai atlikti.

D kategorijos ginklų savininkams draudžiama:

1) ginklą perduoti naudoti be priežiūros asmenims, neturintiems 18 m. (išimtis: naudojant sportui, asmenims nuo 16 m.);
2) nešiotis D kategorijos ginklą, išskyrus gynybinio pobūdžio elektros šoko įtaisus, dujinius ginklus;
3) ginklą nešiotis, gabenti apsvaigusiam nuo alkoholio (daugiau nei 0,4 promilės), narkotinių, psichotropinių medžiagų (ginklą iki ginklo laikymo vietos gali gabenti ginklo savininką lydintis neapsvaigęs asmuo, turintis teisę naudotis tokios kategorijos ginklu. Gabenant transporto priemone, ginklas gabenamas ne transporto priemonės salone);
4) užtaisyti senovinius ginklus, taip pat šaudyti iš jų ar kitaip panaudoti juos kaip ginklus;
5) ginklo naudotojui draudžiama be ginklo savininko rašytinio sutikimo ginklą perduoti kitam asmeniui.

Kitas ginklų savininkų pareigas ir apribojimus galite rasti Lietuvos Respublikos ginklų kontrolės ir šaudmenų įstatyme (Prieiga per internetą).

Jei nusprendėte nebetęsti turimo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo arba norite atsisakyti turimo neterminuoto leidimo, turite pateikti prašymą panaikinti turimą leidimą ir grąžinti jį Licencijavimo skyriui.

Prieš grąžindami leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, turite realizuoti ginklus, t. y. juos parduoti (arba padovanoti) kitam asmeniui.

Tai atlikę, galite atvykti į apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo skyrių pagal faktinę gyvenamąją vietą(būtina rezervuoti atvykimo laiką).

Rezervuoti laiką galite paskambinę policijos informacijos telefonu 8 700  60 000 arba Policijos elektroninių paslaugų sistemoje adresu www.epolicija.lt, pasirinkę Rezervuoti laiką.

Jei norite neatlygintai atiduoti ginklus, ginklo priedėlius ar šaudmenis policijai, tai galite padaryti atvykę grąžinti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.

Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimą būtina pratęsti kas penkeri metai.

Atkreipiame dėmesį, kad prieš teikiant prašymą:

    • Privaloma pateikti naują deklaraciją apie ginklo laikymo sąlygas.
    Nepateikus deklaracijos, ją privaloma pateikti tiesiogiai atvykus į policijos įstaigą (leidimus     išduodantį padalinį).

    Dėmesio! Ginklų laikymo sąlygas pareigūnai tikrina pasirinktinai. Iš anksto kreiptis dėl ginklų laikymo sąlygų patikrinimo neprivalote. Pareigūnai, norėdami patikrinti ginklų laikymo sąlygas, su Jumis susisieks patys ir suderinę laiką atvyks patikrinti ginklų laikymo sąlygų.

    • Jei turite trumpavamzdžius graižtvinius ginklus, jie nustatyta tvarka turi būti pakartotinai išbandyti Daugiau informacijos apie ginklų išbandymą galite rasti DUK dalyje „Licencijavimo paslaugos“ skiltyje „Ginklų išbandymas“.

Pateikiami dokumentai:

 • Medicininio patikrinimo išvada (forma 049/a) (pristatoma tik, jei nėra esveikatos sistemoje) arba specialaus statuso subjektų pareigūnai gali pridėti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą.
 • Medžiotojo bilietas, jeigu prašoma pratęsti leidimo laikyti medžioklinius ginklus galiojimo laiką.
 • Dokumentai, patvirtinantys asmens priklausymą šaudymo sporto organizacijai, jeigu prašoma pratęsti leidimo laikyti ginklus sportui galiojimo laiką.
 •  Dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo vykdo profesinę veiklą, kuriai reikalingas šautuvas ar pistoletas injekcijoms, jeigu ginklas turimas tokiam tikslui.
 •  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei prašymas teikiamas vietoje).
 • Pilietinio pasipriešinimo kurso baigimo pažymėjimą. Reikalavimas netaikomas Lietuvos šaulių sąjungos nariams, esamiems ir buvusiems specialiojo statuso subjektų pareigūnams, profesinės karo tarnybos kariams, kariams savanoriams ir kitiems savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariams. Daugiau informacijos dėl kurso baigimo čia

 Pateikti prašymą galite atvykę į apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo skyrių pagal savo faktinę gyvenamąją vietą (būtina rezervuoti atvykimo laiką) arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą adresu www.epolicija.lt, pasirinkę Paslaugos – Licencijavimo paslaugos – Leidimo laikyti (nešiotis) ginklą galiojimo pratęsimas.

Rezervuoti laiką galite paskambinę policijos informacijos telefonu 8 700  60 000 arba Policijos elektroninių paslaugų sistemoje adresu www.epolicija.lt, pasirinkę Rezervuoti laiką.

Informaciją apie paslaugos įkainius ir apmokėjimą galite rasti čia

Jei norite įsigyti ginklą savigynai, kuriam reikalingas terminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus, Jūs turite atitikti reikalavimus dėl galimybės įsigyti tokios kategorijos ginklą savigynai ir kreiptis į policijos licencijavimo padalinį su prašymu papildyti turimą leidimą įrašais (įrašyti papildomą ginklo naudojimo paskirtį – savigynai).

Asmuo, norintis įsigyti ginklą savigynai, kurį galima įsigyti tik su terminuotu leidimu laikyti (nešiotis) ginklus, privalo baigti mokymus, išlaikyti egzaminą pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programą arba Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymo programą, arba Apsaugos darbuotojo formaliojo mokymo programą, arba Apsaugos vadovo modulinę profesinio mokymo programą.

Išlaikę egzaminą, turite pateikti prašymą papildyti turimą leidimą įrašu. Galite pateikti prašymą atvykę į apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo skyrių pagal savo faktinę gyvenamąją vietą (būtina rezervuoti atvykimo laiką) arba nuotoliniu būdu per Policijos elektroninių paslaugų sistemą adresu www.epolicija.lt, pasirinkę Paslaugos – Licencijavimo paslaugos – Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimas. Toliau pasirinkite prašymo pateikimo priežastį – Naujos ginklų paskirties ir rūšies įrašymas į turimą leidimą.

Rezervuoti laiką galite paskambinę policijos informacijos telefonu 8 700  60 000 arba Policijos elektroninių paslaugų sistemoje adresu www.epolicija.lt, pasirinkę Rezervuoti laiką.

Dėmesio! Papildžius turimą leidimą įrašais, jo galiojimo laikas nepratęsiamas.

Jei norite įsigyti ginklą savigynai, kuriam reikalingas neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus, turėsite teikti prašymą dėl naujo leidimo išdavimo. Daugiau informacijos rasite prie informacijos apie neterminuotą leidimą.

Gavę pranešimą, kad galite atvykti atsiimti leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, turite iš anksto rezervuoti atvykimo laiką.

Rezervuoti laiką galite paskambinę policijos informacijos telefonu 8 700  60 000 arba Policijos elektroninių paslaugų sistemoje adresu www.epolicija.lt, pasirinkę Rezervuoti laiką.

Prašymą galite pateikti atvykę į apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo skyrių pagal savo faktinę gyvenamąją vietą (būtina rezervuoti atvykimo laiką) arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą adresu www.epolicija.lt, pasirinkę Paslaugos – Licencijavimo paslaugos – Neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus išdavimas.

Rezervuoti laiką galite paskambinę policijos informacijos telefonu 8 700  60 000 arba Policijos elektroninių paslaugų sistemoje adresu www.epolicija.lt, pasirinkę Rezervuoti laiką.

Pateikiami dokumentai:

    • Medicininio patikrinimo išvada (forma 049/a) arba specialaus statuso subjektų pareigūnai gali pridėti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą.
    • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei prašymas teikiamas vietoje).
    • Taip pat gali būti papildomų sąlygų. Visą sąlygų sąrašą rasite Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakyme Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Prieiga per internetą).

Paslaugos suteikimo kaina – 14 Eur.

Ginklų kategorijos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos ginklų kontrolės ir šaudmenų įstatymo II skyriuje „Ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų klasifikacija“ (Prieiga per internetą).

Daiktai ir įtaisai (ne)priskiriami ginklams remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu sudarytos ekspertų komisijos išvadomis (Prieiga per internetą).

Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai ir Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys gali įsigyti ir turėti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis šiems tikslams:


1) medžioklei;

2) sportui;

3) savigynai;

4) profesinei veiklai;

5) kolekcijoms sudaryti;

6) mokymui;

7) moksliniam tyrimui;

8) šaulio tarnybai ar profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio ir kito savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario individualiems praktiniams įgūdžiams tobulinti;

9) kitiems tikslams, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, tarptautinėms sutartims ir susitarimams.


Leidimus įsigyti ginklus, leidimus laikyti ir leidimus nešiotis A, B, C kategorijų ginklus išduoda policijos įstaigos, gavusios asmenų prašymus per Policijos elektroninių paslaugų sistemą arba tiesiogiai.


Reikalavimai asmenims, norintiems įsigyti ginklą, priklauso nuo norimo įsigyti ginklo kategorijos.


Šie reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos ginklų kontrolės ir šaudmenų įstatymo 13 straipsnyje (Prieiga per internetą) ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d įsakyme Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Prieiga per internetą).

Egzamino nereikia laikyti:
    • asmenims, kurie yra įgiję apsaugos darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir išlaikę egzaminą;
    • specialaus statuso subjekto pareigūnams, kariams, kurie tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;
    • buvusiems specialaus statuso subjekto pareigūnams, kariams, pateikusiems pažymą, kad jie yra išlaikę egzaminą dėl tarnybinio ginklo nešiojimo (priskyrimo).

Informaciją apie paslaugos įkainius ir apmokėjimą galite rasti čia.

* – Policija neorganizuoja mokymų pagal nurodytas programas, todėl asmuo turi savarankiškai surasti įmones (įstaigas), teikiančias tokias mokymų paslaugas.

Jei pakeitėte faktinę gyvenamąją vietą, turite pateikti pranešimą apie pasikeitusią ginklų laikymo vietą apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo skyriui, atvykę tiesiogiai (būtina rezervuoti atvykimo laiką) arba Policijos elektroninių paslaugų sistemoje adresu  www.epolicija.lt, kartu pateikdami naują deklaraciją apie ginklų laikymo sąlygas.

Policijos elektroninių paslaugų sistemoje „epolicija.lt“ galite rinktis Paslaugos – Licencijavimo paslaugos – Pranešimas apie pasikeitusią ginklų laikymo vietą ir Paslaugos – Licencijavimo paslaugos – Ginklo laikymo sąlygų deklaravimas.

Dėmesio! Jei naujos gyvenamosios vietos adresas priklauso kito apskrities vyriausiojo komisariato teritorijai (pvz., persikraustėte iš Vilniaus į Klaipėdą), būtina papildomai kreiptis dėl turimo leidimo laikyti (nešiotis) ginklą keitimo.

Iš naujo reikalingų dokumentų pateikti nereikia, nebent gyvenamosios vietos keitimas sutampa su laikotarpiu, kada turėjote kreiptis dėl leidimo keitimo. Leidimas keičiamas tam, kad būtų suteiktas naujas leidimo numeris, priklausantis kitai apskričiai.


Pasikeitus Jūsų deklaruotai gyvenamajai vietai, tačiau nepasikeitus faktinei gyvenamajai vietai, informuoti policijos papildomai nereikia.