>

Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims teikiame tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

Asmens duomenys teikiami šiais pagrindais:

Pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį

(daugkartinis asmens duomenų teikimas)

Pagal fizinio ar juridinio asmens prašymą

(vienkartinis asmens duomenų teikimas)

Policijos iniciatyva

(įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse nustatytas asmens duomenų teikimas)

Su duomenų gavėjų, su kuriais esame sudarę(asmens) duomenų teikimo sutartis, sąrašu galite susipažinti čia. Kiekvienoje asmens duomenų teikimo sutartyje nustatomi bent jau asmens duomenų teikimo ir gavimo pagrindai, asmens duomenų naudojimo tikslas, duomenų teikimo ir naudojimo sąlygos bei tvarka.

Vienkartinio asmens duomenų teikimo atveju Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims teikiame pagal individualų prašymą, kompetentingiems policijos įstaigos darbuotojams atidžiai įvertinus, o prireikus – pasikonsultavus su duomenų apsaugos pareigūnu, ar pateiktas prašymas yra pagrįstas, teisėtas ir proporcingas. Kiekvienu atveju reikalaujame, kad prašyme būtų nurodytas asmens duomenų gavimo teisėtas pagrindas, asmens duomenų naudojimo tikslas ir prašomų asmens duomenų apimtis, prireikus taip pat reikalaujame pateikti teisę gauti Jūsų asmens duomenis pagrindžiančius dokumentus. Nustatę, kad prašymas yra pagrįstas ir teisėtas, Jūsų duomenis teikiame ne didesne apimtimi nei to reikia duomenų gavėjo teisėtam tikslui pasiekti bei griežtai laikydamiesi kitų Reglamento(ES) 2016/679 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmens duomenų tvarkymo principų.

Atnaujinimo data: 2023-12-04