>

Terorizmas, organizuotas nusikalstamumas, prekyba žmonėmis, kontrabanda, nelegali prekyba narkotikais ir kitos sunkios nusikalstamos veikos jau seniai peržengė nacionalinių valstybių sienas ir tapo tarptautinio saugumo rizikos veiksniais ir grėsmėmis. Nusikalstamumo pokyčius sąlygoja nuolat vykstantys globalizacijos procesai, visuomenės kompiuterizacijos plėtra, ekonomikos, verslo ir kiti pokyčiai. Padaroma vis daugiau nusikaltimų, kurie anksčiau buvo itin reti.

Deja, tokių grėsmių ir pavojų plitimo tikimybė didėja, o juos įveikti valstybės gali tik veikdamos kartu ir sutartinai. Efektyvus bendradarbiavimas su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis, operatyvus apsikeitimas informacija ir dalinimasis gerąja patirtimi yra būtinos sėkmingos kovos su organizuotu ir tarptautiniu nusikalstamumu sąlygos.

Ryškiu sėkmingo tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdžiu tapo aktyvus Lietuvos policijos dalyvavimas unikaliose Europos Sąjungos (ES) mastu organizuojamose tarptautinėse jungtinėse operacijose (angl. Joint Action Days (JAD). Lietuvos pareigūnai jose dalyvauja nuo 2014 m. Vienu metu daugelyje ES ir trečiųjų šalių vykdomų tarptautinių operacijų rezultatai akivaizdžiai rodo, kad sutelktumas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, sklandus šalių susikalbėjimas yra galinga jėga užkardant, kovojant ir, galiausiai, pažabojant organizuotą nusikalstamumą.

ES valstybių narių teisėsaugos institucijų ryšių karininkai ir kolegos, atstovaujantys kitus tarptautinius partnerius vykdomų operacijų metu, yra atsakingi už operatyvų keitimąsi duomenimis ir žvalgybine informacija tarp nacionalinių teisėsaugos institucijų ir už veiksmų koordinavimą per 24/7 principu veikiantį koordinacinį centrą, įsikūrusį Europolo būstinėje Hagoje. Europolas yra pagrindinis šių operacijų iniciatorius ir koordinatorius. Taip pat Europolo specialistai ir analitikai teikia visokeriopą pagalbą tiek iš organizacijos būstinės Hagoje, tiek lokaliniuose koordinaciniuose centruose ES valstybėse narėse. Kiekvienos JAD operacijų vykdomos priemonės metu pareigūnai „nusitaiko“ į tam tikrą nusikalstamumo sritį – prekybą žmonėmis, nusikaltimus elektroninėje erdvėje, prekybą narkotikais ir kt.

Lietuvoje už JAD tarptautinių operacijų metu vykdomų priemonių koordinavimą ir kontrolę atsakingas Lietuvos kriminalinės policijos biuras, o priemonės, talkinant teritorinių policijos padalinių kriminalinės policijos pareigūnams, atliekamos visoje Lietuvos teritorijoje.

Atnaujinimo data: 2023-12-04