>

Lietuvos kriminalinės policijos biuras(toliau – LKPB) yra centrinė Lietuvos kriminalinės policijos įstaiga, veikianti visoje šalies teritorijoje. Tai moderni specializuota policijos įstaiga, operatyviai reaguojanti į bet kokio lygio įvykius.

LKPB užkardo, atskleidžia ir tiria:

  • pačius sunkiausius, sukėlusius platų atgarsį visuomenėje nusikaltimus;
  • sunkius ir labai sunkius tarpregioninio ar tarptautinio pobūdžio nusikaltimus;
  • nusikalstamas veikas, darančias didelę žalą valstybei ar asmenims;
  • labai aukšto lygio organizuotų nusikalstamų grupių daromus nusikaltimus;
  • teroro aktus;
  • sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, susijusius su neteisėta narkotikų apyvarta;
  • nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai;
  • nusikaltimus elektroninėje erdvėje;
  • kitas nusikalstamas veikas.

LKPB koordinuoja ir kontroliuoja visų dešimties apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų veiklą (kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo atlikimo srityse). Formuoja kriminalinės policijos veiklos strategiją.

LKPB padaliniai aktyviai bendradarbiauja su užsienio valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, atlieka jungtinius nusikaltimų tyrimus, organizuoja bendras tarptautines policijos operacijas.

LKPB vykdo bei koordinuoja Lietuvos policijos įstaigų ir kitų teisėsaugos institucijų tarptautinį bendradarbiavimą su Interpolu, Europolu, SIRENE ir kitų šalių teisėsaugos institucijomis.

Nuo 2015 metų LKPB organizuoja kriminalinės žvalgybos mokymus, tobulindamas visos šalies kriminalinės policijos pareigūnų specialiąsias kompetencijas.

Atnaujinimo data: 2023-12-04