>
  •  Informacija apie pranešimus apie nustatytus seksualinės prievartos prieš vaikus internete atvejus ir nuteistų nusikalstamos veikos vykdytojų skaičius (priedas)

Atnaujinimo data: 2024-03-28