>

2009 m. Kauno kriminalistai sutriuškino „Alfuko“ gaują

2009 metų gegužės mėnesį po trejus metus trukusio operatyvinio tyrimo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai nuošalioje sodyboje Alytaus r. sav., Simno sen., Metelytės k. surado pogrindinę psichotropinių medžiagų laboratoriją ir nutraukė į tarptautinį organizuotą nusikalstamumą įsijungusio „Alfuko“ nusikalstamo susivienijimo veiklą.

Pirmieji šios laboratorijos veiklos požymiai buvo pastebėti 2006 metų spalio mėnesį, kai Varėnos r., Subartonių k. esančioje sodyboje Valdybos pareigūnai rado įrangą, skirtą psichotropinių medžiagų gaminimui, nemažą kiekį jau pagaminto metamfetamino ir kitų medžiagų, skirtų jo gamybai. Dėl šios nusikalstamos veiklos buvo sulaikyti 2 asmenys, kurie jau anksčiau buvo pakliuvę į pareigūnų akiratį ir kėlę įtarimų dėl dalyvavimo psichotropinių medžiagų gamyboje. Atliktas tyrimas leido daryti prielaidas, kad psichotropinių medžiagų gamybos procesas neapsiriboja tik rastos laboratorijos veikla, o apima kur kas platesnę sferą.

Imta analizuoti visą sukauptą operatyvinę ir iš baudžiamųjų bylų surinktą informaciją apie asmenis, susijusius su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta ir galinčius joje dalyvauti. Ypatingas dėmesys buvo skirtas jau sulaikytų asmenų ryšiams. Pareigūnų dėmesį patraukė Arūnas Karčiauskas, nusikalstamo pasaulio atstovų tarpe turintis „Gruiniaus“ pravardę, nes buvo žinoma, kad jis anksčiau platino „naminukę“, o vėliau narkotikus.

Operatyvinio tyrimo metu, atlikus neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos ir jų kainų pokyčių analizę Kauno mieste ir apskrityje, pastebėtas gerokas psichotropinės medžiagos – metamfetamino – kainos kritimas. 2007 metais Kauno mieste buvo sulaikyta grupė asmenų, bandžiusių parduoti 3,5 kilogramo metamfetamino.

Netrukus Švedijos Karalystėje sulaikytas 20 kilogramų tos pačios medžiagos krovinys. Švedijos pareigūnai įtarė, kad ši medžiaga atkeliavo iš Lietuvos.

Tam tikri operatyvinio tyrimo metu surinkti duomenys leido manyti, jog su šia nusikalstama veikla yra susijęs ir „Gruinius“. Patyrinėjus A. Karčiausko ir jo aplinkos ryšius, nustatyta, jog A. Karčiauskas ir 2007 metų rudenį iš JAV sugrįžęs bei pas A. Karčiauską laikinai apsigyvenęs jo žmonos brolis Alfonsas Želvys, pravarde „Alfukas“, savo gyvenimo būdu ir sąlygomis gerokai išsiskyrė net iš aukštą padėtį nusikalstamose struktūrose užimančių asmenų. Nors abu nedirbo, tačiau disponavo didžiulėmis grynųjų pinigų sumomis. Jie pirkosi prabangias keliones į užsienį, pavyzdžiui, kelionę į Dominykos Respubliką už 50 tūkstančių litų šeimai, važinėjosi ištaigingais MB, BMW markės maždaug 175 tūkst. litų vertės automobiliais. A. Karčiauskas gyveno prabangiame, beveik 4 mln. kainuojančiame nuosavame name. Vien tik už svetainėje pakabintas „Swarovski“ kristalais išsiuvinėtas užuolaidas buvo sumokėta 80 tūkst. litų. Nuo savo svainio neatsiliko ir „Alfukas“, kuris Domeikavoje, Kauno rajone statėsi prabangų, su gerai įrengta saugos sistema namą. Namo statybomis rūpinosi „Alfuko“ ir „Gruiniaus“ geras bičiulis Mindaugas Ragulskis. Remiantis šiais faktais, buvo galima daryti prielaidą, kad tik nelegalus verslas sudarė galimybę abiem taip staigiai praturtėti.

Valdybos pareigūnai disponavo informacija apie ankstesnius „Gruiniaus“ ryšius su „Daktarų“ organizuotos nusikalstamos grupuotės nariais, tačiau keli faktai šiuos ryšius privertė įvertinti kitu aspektu. Buvo gauta duomenų, kad 2007 metų rudenį „Gruinius“ buvo jėga įsodintas į automobilį, nuvežtas į mišką ir pagąsdintas šūviais iš automato. Taip pat iš savo prabangaus automobilio buvo išvilktas ir sumuštas „Alfuko“ brolis Romukas. Tai, kad prievartos priemonės buvo nukreiptos ne vien į „Gruinių“, bet ir į jo gimines, tik dar kartą patvirtino prielaidą, jog į nusikalstamą veiklą yra įsitraukęs ne tik A. Karčiauskas, bet ir jo svainis Alfonsas Želvys, o smurto priežastis – reikalavimas dalytis neteisėtu būdu gautomis pajamomis.

Tyrimo metu palaipsniui buvo apibrėžtas nusikalstamam susivienijimui priklausančių asmenų ratas. Nusikalstamo susivienijimo branduolį sudarė 14 asmenų. Su keliais iš jų A. Želvys buvo atlikęs bausmę vienoje iš įkalinimo įstaigų, kiti įsitraukė suvilioti milžiniškų pajamų. Susivienijimo veikla buvo gerai organizuota, aiškiai paskirstytos narių funkcijos: vieni buvo atsakingi už pirmtakų kontrabandą ir tiekimą, kiti už gamybą, dar kiti - už pagamintos produkcijos išgabenimą ir realizaciją. Nors gamyba buvo organizuota Lietuvoje, tačiau pagrindinė pagamintų psichotropinių medžiagų dalis buvo skirta Skandinavijos šalių rinkai, kita dalis – Latvijai, todėl tyrimo metu buvo aktyviai bendradarbiaujama su šių šalių teisėsaugos institucijomis.

Stebimi asmenys neblogai išmanė ir turėjo informacijos apie operatyvinės veiklos metodus, todėl jų organizuota nusikalstama veikla buvo gerai apgalvota ir puikiai užkonspiruota. Dėl šių priežasčių tyrimo metu pareigūnams tekdavo kruopščiai ir atidžiai įvertinti kiekvieną sekamų asmenų veiksmą ar poelgį. Pirmiausia dėmesį patraukė tai, kad keletą kartų per pusmetį „Gruinius“ „dingdavo“ kelioms dienoms. Išvykimai niekada nebūdavo planuojami iš anksto, o „dingimo“ metu stebimas asmuo niekada nesinaudodavo savo mobiliojo ryšio priemonėmis. Visai pagrįstai buvo galima manyti, kad tokių ypatingų atsargumo priemonių imamasi ne veltui.

Praktinė pareigūnų patirtis vertė manyti, kad vienas „Gruinius“ gaminti psichotropinių medžiagų negali. Šiame procese turėjo dalyvauti dar bent vienas asmuo, turintis žinių apie chemines skilimo reakcijas, išmanantis cheminių medžiagų sudėtį ir jų naudojimo būdus. Buvo akivaizdu, kad tai negalėjo būti atsitiktinis žmogus, todėl tarp susivienijimo narių buvo ieškoma savamokslio chemiko. Pastebėta, kad neplanuotos „Gruiniaus“ išvykos sutapo su vieno susivienijimo narių, niekur nedirbančio, anksčiau užsienyje teisto Kauno gyventojo, vardu „Arvis“, analogišku „dingimu“. Tyrimo metu nustatyta, jog „Gruinius“ kartu su „Arviu“ naudojosi vienu garažu. Nustatytas ir automobilis, kuris konspiracijos tikslais buvo naudojamas kelionėms į laboratoriją bei cheminių medžiagų gabenimui. Vėliau nustatyta, kad lankomasi nuošalioje sodyboje, esančioje Kelmės r. sav., Paraskalnio kaime. Buvo akivaizdu, kad „Alfukas“ kartu su „Gruiniumi“ sodyboje įrenginėja psichotropinių medžiagų laboratoriją. Sėkmingai į priekį judantį tyrimą apsunkino tai, kad vietos policija, ieškodama ginklų, sodyboje atliko kratą. Išgąsdinti „Alfukas“ ir „Gruinius“ sodyboje daugiau nepasirodė. Tyrimo atsvaros tašku tapo garažas. Tačiau „Gruinius“ palaikė gerus santykius su garažus saugojusiu sargu, todėl naudoti kitus operatyvinės veiklos metodus buvo rizikinga.

Išanalizavus gautą informaciją, buvo prieita išvados, kad psichotropinių medžiagų gamybai naudojami įrenginiai ir medžiagos turėtų būti sandėliuojami Kauno mieste arba netoli jo. Atsižvelgta į tai, kad atsargūs ir nepatiklūs susivienijimo lyderiai laikėsi pricipo į nusikalstamą „verslą“ neįsileisti pašalinių ir nepatikimų žmonių, todėl įtarta, kad patalpos gali priklausyti labai artimiems ir patikimiems draugams ar giminaičiams, jos būtinai turi būti gerai saugomos. Patalpų paiešką apsunkino tai, kad nusikaltėliai naudodavosi pasirinkta vieta trumpą laikotarpį ir vėliau į ją negrįždavo. Atidžiai įvertinus stebimo automobilio lankymosi vietas, atsižvelgiant į tai, kuriais momentais būdavo imamasi ypatingų konspiracinių veiksmų, nustatytas angaras Prienų r. sav., kuris buvo akylai saugomas. Šio angaro savininkas buvo vienas iš grupuotės narių, pravarde „Sabas“. „Alfukas“ kartu su „Sabu“ buvo įsteigę bendrovę, kuri buvo tam tikra priedanga iš narkotikų verslo gautiems nelegaliems pinigams plauti.

Angaras buvo aptvertas aukšta tvora, jo teritoriją prižiūrėjo greta gyvenantis „Alfuko“ vaikystės draugas Remigijus, o teritoriją saugojo du palaidi Stafordšyrų bulterjerų veislės koviniai šunys. Padėtį lengvino tik tai, kad prižiūrėtojas piktnaudžiavo alkoholiu. Operatyvinių priemonių pagalba pavyko nustatyti, kad angare yra sandėliuojamos medžiagos bei atliekamas tam tikras parengiamasis procesas psichotropinių medžiagų gamybai. Tačiau sekamieji, kaip įprasta, čia ilgai neužsibuvo ir po kurio laiko persikėlė į Kauno rajone, Lapėse esančią sodų bendriją, o dar vėliau - į sodybą Raseinių rajone.

Tyrimo metu atsirado naujų aplinkybių, kurių iš anksto nebuvo galima numatyti - „Gruiniui“ ėmė streikuoti sveikata. Jau anksčiau buvo gauta duomenų, kad grįžęs iš „paslaptingų kelionių“, jis skųsdavosi pablogėjusia savijauta. Matyt, dėl šių priežasčių pradėjo strigti gamybos procesas, o tai reiškė, kad dėl sumažėjusios gamybos nebus patenkintas išaugęs narkotikų poreikis, gerokai sumažės pelnas. Buvo galima prognozuoti, kad „Alfukas“ bus priverstas įtraukti į psichotropinių medžiagų gamybą naujų asmenų, todėl operatyvines priemones dabar reikėjo labiau sukoncentruoti į „Alfuką“. Tai padėjo nustatyti brolių Ragulskių, kurie statė „Gruiniui“ bei „Alfukui“ gyvenamuosius namus, vaidmenį „Alfuko“ grupuotėje. Ragulskiai užsiėmė namų statyba, turėjo savo įmonę. Tačiau tai „nesutrukdė“ jiems prisijungti prie „Alfuko“ vykdomos nusikalstamos veikos. Tyrimo metu gauta duomenų, kad broliai ketina užsiimti psichotropinių medžiagų gamyba. Tik kilo klausimas – kur ?

Įvertinus susivienijimo veiklos principus, buvo padaryta išvada, kad laboratorija turėtų būti įrengta nuošalioje sodyboje, kuri priklauso sekamųjų artimiems žmonėms. Palyginus nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis, išanalizavus visą sukauptą medžiagą apie sekamųjų išvykimus ir judėjimo kryptis, nuspręsta ieškoti sodybos, kurioje būtų vandens telkinys, reikalingas didelės apimties gamybai ir atliekoms sunaikinti. Buvo stebimos kelios įtarimą sukėlusios sodybos. Vienoje iš jų buvo pastebėtos meškerės, kurios savo prabanga visiškai nesiderino prie sodybos bendros aplinkos. Pareigūnai jau turėjo duomenų, kad „paslaptingos išvykos“ buvo užšifruotos išvykimu žvejoti. Sodyba Metelytės kaime, Simno seniūnijoje, buvo slepiama aukštų medžių ir tankių krūmynų, atokiau nuo kaimynų. Įvertinus sukauptą informaciją, padaryta išvada, kad gamyba turi prasidėti pirmomis 2009 metų gegužės mėnesio savaitėmis, todėl sodybos prieigose nedelsiant buvo organizuota pasala. Likusias abejones netrukus visiškai išsklaidė sodyboje pasirodę broliai Ragulskiai bei dar du asmenys, jau anksčiau papuolę į pareigūnų akiratį.

Sąlygos stebėti sodyboje organizuojamą veiklą nebuvo palankios tiek dėl vietovės reljefo, tiek dėl oro sąlygų: pareigūnams teko gulėti ant žemės, po atviru dangumi, lyjant lietuj. Stebėjimo vieta buvo pačiame medžioklės plote, o tuo metu kaip tik buvo medžioklės sezonas, nakties metu girdėjosi medžiotojų šūviai. Baiminantis, kad gali būti palaikyti medžiotojų stebimais objektais, pareigūnams teko išbudėti dvi pamainas ir likti naktį nepakeistiems. Tačiau sekimas nebuvo veltui, nes stebimų asmenų veiksmai toli gražu nebuvo panašūs į pasiruošimą žvejoti. Įtarimus dėl paslaptingų išvykimų iš namų tik dar labiau sustiprino tai, ką teko išvysti.Iš patirties pareigūnai žinojo, kad sulaikymas turi būti staigus, nepaliekant nei laiko, nei galimybių nusikaltėliams sunaikinti įkalčius, t. y. pagamintas psichotropines medžiagas bei chemines medžiagas joms gaminti.

Priartėti prie sodybos ir likti nepastebėtiems praktiškai nebuvo jokių galimybių. Teko gudrauti, todėl buvo nuspręsta iš pradžių sulaikyti vieną iš gamintojų prie artimiausios maisto prekių parduotuvės. Tuomet sulaikytojo automobiliu, pasitelkus į pagalbą atskubėjusius Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovotojus, pareigūnai privažiavo prie sodybos ir visus sodyboje buvusius asmenis sulaikė, nespėjus jiems net susiorientuoti situacijoje.

Sodyboje atliktos kratos rezultatai buvo stulbinantys. Surasta laboratorinė įranga, paimta per 100 kg jau pagaminto metamfetamino bei medžiagos, parengtos dar tokiam pačiam kiekiui pagaminti. Dalis pagamintos produkcijos buvo supilstyta į bulvinius maišus. Realizavę minėtą produkciją, „Alfuko“ nusikalstamos grupuotės nariai būtų gavę mažiausiai per 1 mln. neteisėtų pajamų (gatvės rinkoje tas kiekis būtų vertas maždaug 4 mln. litų). Paimti cheminių medžiagų kiekiai rodė, kad šios grupuotės gamybos mastai buvo didžiuliai. Lietuvoje tokios gamybos apimties dar nebuvo.

Tęsiant operaciją, sulaikyta 12 nusikalstamam susivienijimui priklausančių asmenų, atliktų kratų metu surasta ir paimta šaunamųjų ginklų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, prekursorių, įrangos jiems gaminti, padirbtų dokumentų, labai dideli kiekiai kitų cheminių medžiagų (spirito, gyvsidabrio ir pan.), įrengimai, blokuojantys bei aptinkantys ryšio signalus, radijo ryšio priemonės, kuriomis nusikaltėliai bendravo tarpusavyje. Sulaikytiems asmenims pareikšti įtarimai dėl labai didelio psichotropinių medžiagų kiekio pagaminimo ir dalyvavimo nusikalstamo susivienijimo veikloje. Kauno kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos pareigūnai likvidavo tarptautiniu mastu veikusį nusikalstamą susivienijimą ir užkirto kelią tolimesnei jo nusikalstamai veiklai.

2009 m. „Metų sekliu“ pripažinta Birutė Jurgelionytė.

Atnaujinimo data: 2023-12-04