>

Kiekviena tragedija slepia artimųjų skausmą ir širdgėlą, kuri persmelkia ir nusikaltimą tiriančius pareigūnus. „Teko tirti labai daug žmogžudysčių, bet sunkiausia išgyventi tas, kada ranką prieš kitą pakelia artimas žmogus: vyras, žmona, motina..."- sakė Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos komisaras Aleksas Siutilas. Netgi visko mačiusį komisarą stebina šeimyninių žmogžudysčių motyvai - žudoma dėl keliolikos litų žiauriai ir su įniršiu.

Liepos 9 d. Klaipėdos gyventojus pašiurpino žinia: bute Rumpiškės gatvėje rastas 67-erių metų Sergejaus K. lavonas. Nužudyto senuko krūtinėje stirksojo iki koto įbestas peilis, sukruvintame veide mėlynavo sumušimai. Senukas jau 18 metų nematė dienos šviesos - buvo visiškas neregys. Regėjimo jis neteko dirbdamas žvejybos uoste suvirintoju, kai sprogus dujų balionui nepagydomai buvo sužalotos akys. Sergejaus K. artimieji susirūpino paskambinę senukui, bet telefono ragelio niekas nekėlė. Kai pas brolį atskubėjusi ir atsirakinusi duris sesuo pamatė Sergejų, gulintį ant grindų, pirmiausia jai į galvą šovė mintis, kad brolį ištiko insultas. Pripuolusi artyn, moteris sukliko: kraujas jau buvo sukrešėjęs.

Atvykę pareigūnai kruopščiai apžiūrėjo dviejų kambarių butą, į akis krito ideali tvarka - jokių grumtynių pėdsakų, jokių požymių, kad žudikas būtų ieškojęs pinigų. Anot giminaičių, aklas senukas turėjo apie 2 000 litų, kuriuos laikė prie savęs, švarko kišenėje. Apžiūrėję lauko duris, kriminalistai nerado jokių įsilaužimo pėdsakų, žinoma, žudikas išeidamas jas galėjo užrakinti. Bet kodėl taip lengvai jis pateko į vidų? Kas ir kaip sugebėjo neregį įtikinti atidaryti duris? Operatyviniams darbuotojams Sergejaus K. seserys tvirtino, kad apie savo apsilankymą visada jį įspėdavo telefonu. Net ir po skambučio nepatiklusis senukas ilgokai kamantinėdavo seseris prie durų, kol jas praverdavo. Kriminalinės policijos komisarui A. Siutilui nuojauta ir darbo patirtis kuždėjo: ieškok žudiko tarp artimų Sergejui K. žmonių. Pirmiausia įtarimo šešėlis krito ant toje pačioje laiptinėje gyvenančio kaimyno, kurio žmona aklam senukui padėdavo tvarkytis. Po alibi patikrinimo kaimyno versija atkrito. Kriminalistai sukluso, kai kaimynas pasakė prieš kelias dienas laiptinėje matęs nužudytojo brolio anūką Olegą. Pensininkui vyrukas atrodė išbalęs, kažkoks nesavas. Operatyvininkai suskubo ieškoti 30-ies metų vyro. Kol tęsėsi jo paieška, A. Siutilo vyrai surinko trumpą vyruko dosjė: neteistas, dukart vedęs, vėl ruošiasi skirtis, nužudymo dieną gavęs atlyginimą daugiau darbe nepasirodė. Kriminalistų įtarimus stiprino ir tai, kad Olegas jau anksčiau lankėsi dėdės bute, buvo įgijęs jo pasitikėjimą. Pagaliau, praėjus savaitei po žmogžudystės, Olegas K. buvo sulaikytas savo namo laiptinėje. Priremtas įkalčių, vyras nuleido galvą ir prisipažino nužudęs dėdę kartu su savo draugužiu, 31-erių metų G.G. - anksčiau jau tris kartus teistu (ir už žmogžudystę zonoje).

Liepos 9 d. abiems vyrams išgėrus, pritrūko pinigų. Olegas pasiūlė nuvažiuoti pas senelio brolį ir „įkrėsti jam". Kai prie jo durų pasibeldė, neregys, išgirdęs gerai pažįstamą balsą, savo nelaimei, pravėrė duris. Kol senukas, sėdėdamas ant kėdės, kalbėjosi su giminaičiu, G.G. atsliūkino jam už nugaros ir, iš anksto pripylęs smėlio į puskojinę, tvojo žmogui per galvą, o apsvaigintą dėdę Olegas puolė smaugti. Kai pasirodė, kad nužudyti žmogų ne taip paprasta, paprašė draugužio pagalbos. Iš virtuvės atsineštą peilį įdavė į rankas jau teistam už žmogžudystę G.G. Ekspertai nustatė: buvo smeigta 5 kartus, tris kartus - tiesiai į širdį. Abu banditai, radę nužudytojo švarko kišenėje 1200 litų, juos pasidalijo.

1996 m. Klaipėdoje jau įregistruota 18 žmogžudysčių, neišaiškintos tik 4. Kažin ar komisarui galėtume palinkėti ramybės? Mano apsilankymo dieną komisariate tvyrojo sujudimas: tądien rastas dingusio žinomos Klaipėdos nusikalstamos gaujos nario A.B. lavonas su mušimo ir šūvio žaizdomis. Šįkart kartu su kolegomis iš Vilniaus ONTT teks bandyti atskleisti dar vieną (o gal ir ne vieną?) – žmogžudystę.

1996 m. „Metų sekliu“ pripažintas Aleksas Siutilas.

Atnaujinimo data: 2023-12-04