Lietuvos policijos pareigūnų dalyvavimą tarptautinių organizacijų misijose reglamentuoja

  • 2003 m. balandžio 29 d. patvirtintas Vidaus tarnybos statutas;
  • 2007 m. liepos 4 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas;
  • 2009 m. kovo 19 d. patvirtintas Lietuvos policijos pareigūnų teikimo į delegavimo rezervą, taip pat dalyvavimo civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose bei specialiosiose misijose pratęsimo ir darbo tarptautinėse, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių institucijose einant pareigas, susijusias su krizių valdymu ir bendra Europos Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika, pratęsimo tvarkos aprašas;
  • Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 5-V-791 „Dėl Lietuvos policijos pareigūnų dalyvavimo tarptautinių institucijų misijose“, kartu su Lietuvos policijos generalinio komisaro 2013 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 5-V-62.

Atnaujinimo data: 2023-12-04