2022-12-16

Specialiosios parengties policijos pareigūnų rezervo mokymai Lietuvos policijos mokykloje

Gruodžio 13-15 dienomis Lietuvos policijos mokykloje vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys „Policijos pareigūnų specialiosios taktikos masinių viešosios tvarkos pažeidimų ar riaušių atvejais baziniai mokymai”. Kvalifikaciją tobulino 64 specialiosios parengties padalinių rezervo pareigūnai iš Lietuvos policijos įstaigų. Mokymus vedė Lietuvos policijos mokyklos instruktoriai Romualdas Rulevičius, Dalius Mackela, Naurimas Zaveckas ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos pareigūnas Augustas Valaitis.

Teoriniai ir praktiniai mokymai akcentuoti į profesinių įgūdžių tobulinimą vykdant viešosios tvarkos užtikrinimą masiniuose susibūrimuose ar kilus masiniams neramumams. Pasak mokymus vykdžiusio instruktoriaus R. Rulevičiaus, policijos rezervo pareigūnai dažnai yra pasitelkiami užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą masiniuose renginiuose, todėl privalo būti įgiję žinių ir įgūdžių tinkamai naudoti antiriaušinės įrangos komplektus, žinoti rikiuotės formas ir valdymo komandas, efektyviai jose veikti.

Mokymų metu didelis dėmesys buvo skirtas ir policijos specialiųjų automobilių panaudojimo taktikai, policijos pareigūnų išsidėstymui automobiliuose ir išlipus iš jų, pareigūnų grupių transporto priemonių rikiuotės formoms ir valdymo komandoms, minios valdymo ypatumams. Paskutinę mokymų dieną policijos rezervo pareigūnai turėjo pademonstruoti įgytus praktinius įgūdžius kompleksinių mokymų metu, imituojant dvi modelines situacijas.

Praktiniuose mokymuose buvo pasitelkti ir policijos kursantai, kurie taip pat įgijo naudingos patirties, formuojant profesinius įgūdžius.