2024-02-29

Pratęsta karo nusikaltimus Ukrainoje tiriančios jungtinės tyrimo grupės veikla

Parengta Eurojusto pranešimo pagrindu 

Eurojusto pranešimas žiniasklaidai
anglų kalba;  lietuvių kalba

Šiandien Kyjive dar dvejiems metams pratęsta karo nusikaltimus Ukrainoje tiriančios jungtinės tyrimo grupės (JTG) veikla. Koordinacinio pasitarimo metu taip pat aptarti pirmųjų dvejų metų rezultatai ir tolimesnės veiklos prioritetai. Vieną iš pagrindinių pranešimų apie Lietuvoje atliekamo ikiteisminio tyrimo rezultatus šio renginio metu pristatė Lietuvos generalinė prokurorė Nida Grunskienė. 2022 m. kovo 1 d. Lietuvos prokuratūros pradėtą ikiteisminį tyrimą atlieka bendra  tyrimo grupė, kurią sudaro  prokurorai, Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir teritorinių policijos  įstaigų bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

„Lietuvos prokuratūra yra pasirengusi ne tik  tęsti  ikiteisminį  tyrimą  ir  keistis  su Ukraina bei kitais JTG nariais ar kitomis užsienio valstybėmis  aktualiais  tyrimo duomenimis.  Mes sieksime, kad šio ikiteisminio tyrimo metu nustatyti nusikaltimus įvykdę  asmenys  neišvengtų  baudžiamosios  atsakomybės,“ –  kreipdamasi  į koordinacinio pasitarimo dalyvius pabrėžė Lietuvos generalinė prokurorė N. Grunskienė.

Eurojusto koordinuojama jungtinė tyrimo grupė buvo įsteigta pritarus Lietuvos prokuratūros siūlymui telkti Eurojusto nares tarptautiniam bendradarbiavimui ir tuo siekti kuo efektyvesnio tarptautinės teisės draudžiamų karo nusikaltimų, vykdomų Ukrainoje, ištyrimo. Jungtinė tyrimo grupė yra viena iš pažangiausių tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose priemonių.

Pirmieji bendradarbiavimo JTG susitarimą 2022 m. kovo 25 d. pasirašė Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos generaliniai prokurorai. Nuo pat grupės sukūrimo Eurojustas užtikrina šios grupės veiklai būtiną koordinacinę, teisinę, logistinę, finansinę ir kitokią pagalbą.

Netrukus prie grupės veiklos prisijungė Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) prokuratūra, kiek vėliau – Estijos, Latvijos, Slovakijos bei Rumunijos prokuratūros. 2023 m. atitinkamus bendradarbiavimo su JTG susitarimus taip pat pasirašė Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas bei Europolas. JTG veiklą taip pat remia Pagrindinė tarptautinių nusikaltimų įrodymų duomenų bazė (CICED) ir Tarptautinis baudžiamojo persekiojimo už agresijos nusikaltimą prieš Ukrainą centras (ICPA), įsikūrę Eurojuste.

Nuo 2022 m. kovo mėn. iš viso buvo surengti 22 koordinaciniai pasitarimai, kuriuose dalyvavo JTG nariai ir kitos nacionalinės institucijos, tiriančios įtariamus pagrindinius Ukrainoje įvykdytus tarptautinius nusikaltimus. 

Lietuvos generalinė prokurorė Nida Grunskienė ir generalinės prokurorės pavaduotojas Gintas Ivanauskas šiomis dienomis taip pat dalyvauja jau antrą kartą Ukrainoje rengiamoje tarptautinėje teisinėje konferencijoje „Susivieniję vardan teisingumo“. Pagrindine Kyjive vykstančios konferencijos tema tapo karo nusikaltimais daroma žala kultūros paminklams ir nacionaliniam, kultūriniam paveldui.

2024-02-23_ukr-timeline_operational_latest_lt_amended.png