Pradedamas įgyvendinti projektas, sustiprinsiantis Lietuvos SIRENE padalinį

Data

2023 09 19

Įvertinimas
0
ES finansuoja is vetaine.png

Pastaraisiais metais Europos Sąjungoje priimta nemažai teisės aktų ir sukuriama naujų informacinių technologijų sprendimų, kuriuos praktiškai taikyti ir įgyvendinti turės SIRENE padalinių pareigūnai: atnaujinta SIS, steigiamos naujosios AIS ir ETIAS informacinės sistemos, įgyvendinami „Sąveikumo reglamentai“, kuriais sukuriamos naujos techninės platformos, teisiniai sprendimai ir duomenų tvarkymo procesai, sąveikumui tarp jau esamų ir naujai kuriamų Europos Sąjungos informacinių sistemų užtikrinti.

Lietuvos kriminalinės policijos biuras kartu su Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, siekdami tinkamai įgyvendinti iš Europos Sąjungos teisės aktų kylančius įsipareigojimus ir, tuo pačiu, sustiprinti Lietuvos SIRENE padalinį, nuo 2023 m. liepos 1 d. pradėjo įgyvendinti 3 metus truksiantį Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. SVVP/2023/1111 „Lietuvos SIRENE padalinio pajėgumų ir informacinių sistemų sąveikumo stiprinimas policijoje“.

Kadangi projektu siekiama iš esmės sustiprinti Lietuvos SIRENE nacionalinio padalinio pajėgumus,  patobulinti SIRENE padalinio naudojamų informacinių sistemų sąveikumą, ir investuoti į SIRENE darbuotojų žinių ir gebėjimų vystymą, įgyvendinant projekto veiklas bus: 

1) susipažinta ir pritaikyta užsienio šalių ir Europos Sąjungos agentūrų pažangi SIRENE veiklos patirtis ir taikomos inovacijos;

2) modernizuotos SIRENE padalinio patalpos ir informacinių technologijų įranga;

3) sukurta „Sąveikumo reglamentams“ įgyvendinti reikalinga specializuota programinė įranga, patobulintos SIRENE naudojamos informacinės sistemos; 

4) peržiūrėti ir automatizuoti veiklos procesai, parengti veiklos algoritmai ir teisės aktai; 

5) reikšmingai patobulinti SIRENE padalinio darbuotojų gebėjimai ir apmokyti policijos darbuotojai kasdienėje veikloje naudoti naujus Europos Sąjungos ir nacionalinių informacinių sistemų funkcionalumus.

Numatytas projekto biudžetas – 999 119,93 Eur (Europos Sąjungos lėšos – 899 207,94 Eur, bendrojo finansavimo lėšos – 99 911,99 Eur).