Policijos instruktoriai stiprina savo kompetencijas

Data

2021 07 12

Įvertinimas
4

Siekiant tobulinti policijos pareigūnų ruošimo procesą Lietuvos policijos mokyklos Profesinių įgūdžių valdybos 3-iojo skyriaus pareigūnai dalyvavo pirmą kartą organizuotuose dviejų savaičių trukmės specializuotuose fizinės prievartos veiksmų instruktorių kvalifikacijos tobulinimo kursuose Palangoje ir Klaipėdoje. Instruktoriai gilino savo žinias fizinio rengimo, gynybos nuo užpuolimų ir prievartos veiksmų bei pažeidėjų sulaikymo srityse.

Birželio pabaigoje – liepos pradžioje vykusius mokymus vedė patyręs instruktorius, Lietuvos policijos mokyklos Profesinių įgūdžių valdybos viršininko pavaduotojas Linas Švambarys. Jų metu buvo keičiamasi naujausia informacija apie prievartos naudojimo policijos darbe efektyvumą, teisėtumą bei adekvatumą reaguojant į tarnybos metu kylančius iššūkius.

Daugelio Lietuvos ir tarptautinių varžybų nugalėtojas ir prizininkas L. Švambarys dalinosi patirtimi vykdant ir dalyvaujant analogiškuose mokymuose. Kurso dalyviai nagrinėjo smūgių atlikimo techniką, mokėsi gynybos nuo jų bei užpuolikų sulaikymų būdų. Buvo tobulinami skirtingi sulaikymo veiksmai, fizinės jėgos ir specialiųjų priemonių efektyvumą lemiantys veiksniai ir tinkamo jų panaudojimo būdai. Visi mokymų dalyviai po bendros mokymų, pagal kursų programą, dalies turėjo pasiruošti atsiskaitymui, pravesdami kompleksinius mokymus pagal paskirtą temą bei sudarydami atitinkamą mokymo planą.

Instruktorių profesinių įgūdžių atnaujinimas, lavinimas bei tobulinimas yra būtini, siekiant optimaliau ir efektyviau vykdyti  policijos pareigūnų mokymus. Aukšti tarnybos reikalavimai, viešumas ir besikeičianti situacija reikalauja nuolatinio pareigūnų žinių ir gebėjimų didinimo bei turimų įgūdžių tobulėjimo. Šiame kontekste svarbu, kad mokymus vykdančių instruktorių profesinės kompetencijos būtų sistemingai stiprinamos siekiant efektyviai perteikti naujai įgytas žinias bei informaciją kolegoms.