2023-09-07

Policijos departamente įsteigtam Viešosios tvarkos biurui vadovaus Vytautas Grašys

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. veiklą pradėjusio Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro vadovu paskirtas Vytautas Grašys. Nuo 2016 m. balandžio Vytautas Grašys vadovavo Lietuvos kelių policijos tarnybai.

V. Grašys tarnybą vidaus tarnybos sistemoje pradėjo 1994 metais – rugpjūčio 1 d. jis buvo paskirtas VRM Policijos departamento Viešosios policijos valdybos inspektoriumi. Nuo 2001 m. spalio 1 d. dirbo Viešosios policijos biure, o nuo 2005 m. gruodžio 21 d. buvo paskirtas Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Viešosios tvarkos tarnybos viršininku. 2006 m. spalio 30 d. jam suteiktas vyresniojo komisaro laipsnis.

Viešosios tvarkos biurui pagal kompetenciją pavesta:

- formuoti policijos kinologijos veiklos, nusikalstamų veikų  ir administracinių nusižengimų teisės pažeidimų  prevencijos, parengties veikti krizių, ekstremaliųjų situacijų, nepaprastosios ar karo padėties, mobilizacijos ir panašiais atvejais, keliančiais pavojų visuomenės saugumui strategiją, koordinuoti ir kontroliuoti šios strategijos įgyvendinimą policijoje;
 -  formuoti ir įgyvendinti viešosios tvarkos, eismo automobilių keliais priežiūros, administracinių nusižengimų teisenos, objektų apsaugos, reagavimo į įvykius, pajėgų valdymo, areštinių, konvojaus, darbo su pristatytais asmenimis, asmenų paieškos  įgyvendinimo strategiją, koordinuoti ir kontroliuoti šios strategijos įgyvendinimą policijoje;
- užtikrinti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio valstybių teisėsaugos ir kitomis institucijomis, vykdyti objektų apsaugą ir rizikos asmenų kontrolę , pajėgų valdymą ir reagavimą į įvykius bei įgyvendinti priskirtas kinologijos veiklos funkcijas;
- formuoti ir įgyvendinti policijos prižiūrimų licencijuojamų veiklų   bei ribotos civilinės apyvartos daiktų kontrolės  strategiją ir užtikrinti su tuo susijusių funkcijų, taip pat funkcijų susijusių su užsieniečių keliamų grėsmių vertinimu, vykdymą.