Policijos departamente įgyvendintas Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamas projektas

Data

2022 09 26

Įvertinimas
0
9207_98a91c52832539c78b944bab0378cadf.jpg

Policijos departamentas Lietuvos Respublikos prie vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) įgyvendino nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2019/VSF/5.3.1.7 „Mokymai, susiję su pažangiomis prevencinėmis priemonėmis ir modeliais, II etapas“ (toliau – projektas). Projekto biudžetas – 41 825,67 Eur.

Projektu buvo siekiama perimti Danijos policijos gerąją patirtį bei pagerinti Lietuvos policijos gebėjimus taikyti veiksmingas prevencines priemones masinių susibūrimų ir neramumų metu.

Projekto metu policijos ekspertai turėjo galimybę stažuotis Danijoje, Švedijoje ir Lenkijoje bei susipažinti su minėtų šalių policijos taktika ir prevencinėmis priemonėmis masiniuose susibūrimuose.

Projekto metu paaiškėjo, kad Lietuvos policijai yra tinkamiausias Danijos ir Švedijos policijos  modelis, nes šios šalys masinių neramumų valdymo taktikoje išlaiko šiuos svarbiausius principus: mobilumas, iniciatyva, profesionalumas, sulaikymas (bausmės neišvengiamumas) ir destrukcijos mažinimas, greita reakcija, lankstumas, pajėgų demonstravimas, konflikto sprendimas minimaliomis intervencijos priemonėmis. Šioje taktikoje akcentuojamas naujas mąstymas, skatinama suprasti protestuojančių grupių elgesį, pvz. futbolo fanų kultūrą, mažumų poreikius. Naudojama filosofija „Respect passion“ (liet. k. - gerbk aistrą), sulaikomi tik tie asmenys, kurie provokuoja ir elgiasi brutaliai.  Projekto metu paaiškėjo, kad norint keisti policijos pareigūnų taktiką, vykdant operacijas masių susibūrimų vietose, būtina nuosekliai keisti policijos įrangą, naudojamą policijos operacijų metu.

Susipažinus su Danijos policijos koncepcija „Mobilumo ir dialogo principai policijos taktikoje“, paaiškėjo, kad efektyvu naudoti specialiuosius furgonus (antiriaušinius furgonus) asmenų sulaikymui, atskyrimui, terorizmo išpuolių prevencijai ir protestuotojų išskaidymui. Taip pat tokie automobiliai naudojami užtveriant kelius, policijos pareigūnų priedangai bei jėgos intervencijai.

Taip pat projekto metu buvo nustatyta, kad policijos taktiką masinių susibūrimų metu reikia papildyti specialiųjų furgonų panaudojimo taktikos ir psichologinio atsparumo stresui didinimo mokymo moduliais.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo įsteigti Specialiosios parengties skyriai ir atrinkti specialiosios parengties rezervo pareigūnai. Taip pat nuspręsta iki š. m. pabaigos, panaudojus projekte įgytas žinias, parengti Specialiosios parengties skyrių ir jų rezervo pareigūnų taktikos koncepciją, kuri bus paremta mobilumo ir dialogo principais. 

Projekto metu buvo parengta mokymų programa bei organizuoti mokymai  policijos operacijų vadovams (taktikos lygio vadovams), kurių tikslas sustiprinti vadovaujančių taktikos lygio policijos vadovų gebėjimus vadovauti policijos operacijai masinių susibūrimų ir neramumų metu. 

Apibendrinant galime drąsiai teigti, kad projekto metu įgytos žinios panaudotos ir naudojamos Specialiosios parengties skyrių ir specialiosios parengties rezervo pareigūnų koncepcijos rengime bei  rengiant iš esmės naujas Specialiosios parengties skyrių ir specialiosios parengties rezervo pareigūnams skirtas mokymų programas.