Policijos departamentas sėkmingai baigė įgyvendinti ilgametį projektą

Data

2023 01 13

Įvertinimas
0
ES finansuoja.jpg

2018 m. – 2022 m. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendino ilgametį nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos projektą  LT/2018/VSF/5.2.1.1 „Europos keitimosi informacija modelio (EKIM) rekomendacijų įgyvendinimas“ (toliau – Projektas), kurio pagrindinis tikslas buvo stiprinti Lietuvos policijos sistemos darbuotojų tarptautinio bendradarbiavimo gebėjimus ir gerinti informuotumą keitimosi informacija srityje, o biudžetas siekė 133332 EUR.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo parengtas tarptautinio bendradarbiavimo nuotolinio mokymo modulis bei mokymo programos instruktoriams ir  vartotojams, pagal kurias kontaktiniuose mokymuose buvo apmokyta 16 instruktorių ir 288 pareigūnai, o nuotolinius mokymus išklausė 1554 policijos darbuotojai. Vėliau instruktoriai savo įstaigose įgyvendino tarnybinius mokymus, kurių metu apmokė dar 1757 pareigūnus. Taip pat, policijos įstaigose buvo atlikti kokybiniai veiklos vertinimai (10 veiklų, po vieną kiekviename vyriausiajame policijos komisariate), kurių metu buvo tikrinta, kaip policijos pareigūnai keičiasi informacija su užsienio partneriais – patikrinimų metu surinkta informacija buvo susisteminta ir pateikta policijos vadovybei. Buvo organizuotos trys penkių dienų policijos darbuotojų stažuotės į Švedijos Karalystę, Prancūzijos Respubliką ir Nyderlandų Karalystę, kur dalyviai įgijo vertingų žinių ir susipažino su užsienio kolegų taikomomis praktikomis. Buvo parengtos ir atspausdintos 6800 vnt. informacinių brošiūrų apie tarptautinio policijos bendradarbiavimo ir keitimosi informacija įrankius, procesus, jų teisinį reglamentavimą – leidiniai buvo išdalinti policijos įstaigoms. Taip pat, iš Projekto lėšų buvo įsigyta kompiuterinės technikos – interaktyvių lentų, stacionarių ir nešiojamų kompiuterių, mobiliųjų telefonų bei planšetinių kompiuterių, kurie patobulino ir pagreitino darbuotojų, atsakingų už tarptautinį policijos bendradarbiavimą, darbą.

Visos įvardytos Projekto veiklos neabejotinai prisidėjo prie pagrindinio Projekto tikslo – gerinti keitimąsi informacija Lietuvos policijoje, tobulinant policijos darbuotojų įgūdžius ir kompetencijas bei suteikiant jiems kokybiškus šiuolaikinius darbo įrankius.