Policijoje baigiamas įgyvendinti projektas „Laboratorinės įrangos, skirtos balistiniams, daktiloskopiniams, DNR ir kitiems tyrimams, įsigijimas“

Data

2021 09 14

Įvertinimas
2
vsf-logotipas.jpg

Lietuvos policija nuo 2019 m. rugsėjo 30 d. įgyvendina nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2016/VSF/5.1.2.2 „Laboratorinės įrangos, skirtos balistiniams, daktiloskopiniams, DNR ir kitiems tyrimams, įsigijimas, II etapas“. Projekto vertė – 606 591,68 Eur. Projektu siekiama stiprinti policijos gebėjimus užtikrinti nusikalstamumo prevenciją ir kovoti su tarpvalstybiniu, sunkiu bei organizuotu nusikalstamumu. Projekto pareiškėjas – Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Projekto veiklas įgyvendino Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras (toliau – Kriminalistinių tyrimų centras).
Įgyvendindamas projektą, Kriminalistinių tyrimų centras įsigijo šiuolaikinę, aukščiausius gerosios laboratorinės praktikos reikalavimus atitinkančią laboratorinę įrangą, skirtą daktiloskopiniams, avalynės pėdsakų, DNR tyrimams atlikti. Kriminalistinių tyrimų centro Daktiloskopinių tyrimų skyrius aprūpintas moderniomis cianokrilato ir ninhidrino/DFO spintomis, darbo vieta, skirta dirbti su daktiloskopiniais milteliais ir kriminalistinių šviesos šaltinių komplektu, Ginklų sprogmenų ir trasologinių tyrimų skyrius – įrankių pėdsakų skenavimo ir palyginimo sistema „ToolScan“, Biologinių tyrimų skyrius – kiekybinio ir kokybinio DNR nustatymo sistema, termocikleriais (amplifikatoriais), šaldikliais, šaldytuvais, termopurtyklėmis, plokštelių centrifugomis, paprastomis centrifugomis, reguliuojamo tūrio pipetėmis, UV lempomis, objektų apžiūros ir kitais laboratoriniais stalais, mėginių paruošimo sistema, Kauno ir Klaipėdos apskrities vyriausieji policijos komisariatai aprūpinti daiktinių įrodymų džiovinimo spintomis.
Įsigyta šiuolaikinė laboratorinė įranga padės efektyviau naudoti turimus žmogiškuosius išteklius, greičiau ir lengviau surasti, užfiksuoti bei ištirti rankų, įrankių ir DNR pėdsakus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai išaiškinti, užtikrins, kad su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis būtų keičiamasi tarptautinio standarto ISO/IEC 17025 reikalavimus atitinkančiais duomenimis.