Pirmą kartą Lietuvoje už dokumentų klastojimą architektui teks stoti prieš teismą

Data

2022 01 21

Įvertinimas
0

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrąjame policijos komisariate buvo atliktas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 1d., gavus iš Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareiškimą dėl galimai suklastotų draudimo polisų, reikalingų įregistruoti statybos užbaigtumui. Įtarimas pareikštas architektui, kuris įkėlė į IS „Infostatyba“ (Lietuvos Respublikos statybų leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema) žinomai netikrus, savo paties pagamintus dokumentus – tariamus draudimo polisus už apdraustus statomus objektus ir tariamus bankinius pavedimus, patvirtinančius, jog buvo apmokėti draudimai. 2021 m. gruodžio pabaigoje ikiteisminis tyrimas baigtas ir pagal laidavimą (Lietuvos Respublikos 40 str.) perduotas į teismą.

Tokio pobūdžio tyrimas užbaigtas Lietuvoje pirmą kartą, tačiau kaip nurodė Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Imuniteto specialistas, panašių atvejų užfiksuota ne vienas. Pradėjus tikrinti pateiktus duomenis į IS „Infostatyba“, paaiškėjo, kad vis daugiau statytojų ima gudrauti ir bandydami sutaupyti į IS “Infostatyba“ kelia suklastotus dokumentus. Tačiau apgavystės gali turėti itin skaudžių pasekmių ir įvykus nelaimei dėl tokių statytojų veiksmų kylančią žalą gali tekti sumokėti patiems būsto savininkams arba valstybei.

Šio ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad buvo pažeisti valstybės interesai, kuomet nebuvo laikytasi teisės aktų, kurie numato šių dokumentų rengimą ir įregistravimą į IS „Infostatyba“. Įtariamasis, kuriam buvo pareikšti įtarimai dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 1d.), šiuo atveju turėjo žinoti ir suprati, kad įkeldamas negaliojančius ir neišduotus šiuos draudimo polisus ir jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, pažeidžia LR Statybos įstatymo 54 str. 1 d. bei 2016-12-12 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą Nr. 1.05.01:2017 „Dėl statybos techninio reglamento“ „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo (dok. numeris D1-878), taisykles.

Už dokumento klastojimą atsako asmenys (tiek fiziniai, tiek juridiniai), kurie pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Asmeniui, padariusiam šią nusikalstamą veiką, gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.