Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio kolegija

Data

2022 03 25

Įvertinimas
0

Kovo 23 d. Lietuvos policijos mokyklos (toliau – LPM) viršininkas Robertas Šimulevičius ir Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Pagal šią sutartį abi šalys įsipareigojo dalyvauti bendruose projektuose, seminaruose, susitikimuose, abipusiai naudingo bendradarbiavimo pagrindu teikti konsultavimo, ekspertines ir švietimo paslaugas. Sutartyje numatyta pagal poreikį, kompetencijas ir galimybes skirti kitos sutarties šalies atstovus į bendrai ir atskirai vykdomas veiklas (darbo grupes, komisijas, studijų krypčių programų komitetus ir kt.).

„Tai dar viena aukštojo mokslo įstaiga, su kuria LPM kuria tvirtą ryšį. Skatiname mūsų bendruomenės narių nuolatinį asmeninį augimą, kompetencijų kėlimą, profesinį tobulėjimą. Šiandien atvėrėme dar platesnes galimybes darbuotojams ir kursantams siekti šių tikslų,“ – sutarties svarbą įvardijo LPM viršininkas R. Šimulevičius.

Įstaigos keisis informacija apie studijų ir mokslo galimybes abiejų mokymo įstaigų absolventams. Aktuali naujovė LPM absolventams norintiems įgyti aukštąjį išsilavinimą: baigus Policininko modulinę profesinio mokymo programą mūsų mokykloje ir norint tęsti Teisės studijas Panevėžio kolegijoje – planuojama, kad bus sudaryta galimybė pripažinti LPM įgytas kompetencijas. Aukštojo mokslo studijos galės sutrumpėti vieneriais metais! Panevėžio kolegijos absolventai turi galimybę baigę studijas pretenduoti į 6 savaičių įvadinio mokymo kursus LPM.