Modernizuota PNR sistema leis efektyviau kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu

Data

2021 01 22

Įvertinimas
6
DSC_3770.jpg

2020 m. gruodžio 31 d. baigėsi 3 metus trukęs intensyvus projektas, skirtas modernizuoti Lietuvos policijos valdomą keleivių duomenų (angl. PNR) tvarkymo sistemą.

Pradedant projektą, 2018 m. jau turėjome veikiančią nacionalinę PNR informacinę sistemą ir visai neseniai, t. y. 2017 m. pradėjusį veikti specializuotą Informacijos apie keleivius padalinį (toliau – IKP). Tačiau tiek informacinės sistemos funkcionalumai, tiek padalinio galimybės, veiklos pradžioje buvo pakankamai riboti.

Įgavus patirties, pamačius, kad keleivių duomenys, taip vadinami „PNR‘ai“, praktiškai naudingi tyrėjams ir kriminalinei žvalgybai, paaiškėjo kokiomis kryptimis reikia tobulinti padalinio veiklą, vystyti keleivių duomenų įrašų informacinę sistemą bei tobulinti pareigūnų gebėjimus. Tam puikiai pasitarnavo 2018 m. skirtas tikslinis, apie 1,4 mln. EUR, finansavimas iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos.

Pasak šio projekto lyderio, policijos generalinio komisaro pavaduotojo Arūno Paulausko, galima pasidžiaugti, kad šis projektas leido pasiekti apčiuopiamų, praktinei policijos veiklai padėsiančių, rezultatų. Pavyko ne tik šiuolaikiškai įrengti Policijos departamento Pajėgų valdymo valdybos, vykdančios Informacijos apie keleivius padalinio funkcijas, patalpas, parūpinti padaliniui visą reikalingą kompiuterinę, programinę, telekomunikacijų ir kt. įrangą, įrengti modernų policijos operacijų centrą, tačiau pavyko taip pat sukurti unikalių analitinių įrankių, leidžiančių maksimaliai išnaudoti keleivių duomenis sunkių ir teroristinių nusikaltimų prevencijai, nustatymui ir tyrimui.
Viena sudėtingesnių projekto užduočių buvo sukurti policijos veikloje dar mažai naudotą veidų atpažinimo sistemą. Lietuvos oro uostuose įrengtos vaizdo kameros, sujungtos su pažangiomis veidų atpažinimo sistemomis taps nepakeičiamu įrankiu atpažinti besislapstančius ieškomus asmenis, bandančius keliauti oro keliais ir likti nepastebėtais.

Pandemija, ir su ja susiję ribojimai, sukėlė nemažų iššūkių numatytiems darbams, ypač jau suplanuotiems pareigūnų mokymams, kurie turėjo vykti „gyvai“. Tačiau projekto komandai pavyko labai greitai persiorientuoti ir visi mokymai sėkmingai įvykdyti nuotoliniu būdu. O skaičiai įspūdingi – apie PNR ir naujas keleivių duomenų tvarkymo galimybes, sukurtas analizės ir kitas platformas, apmokyta apie 1000 Lietuvos policijos ir kitų teisėsaugos institucijų pareigūnų.
Nauji sistemos funkcionalumai ir mokymai iš karto davė rezultatų. Sulaukiama vis daugiau prašymų iš policijos ir kitų teisėsaugos įstaigų pateikti keleivių duomenis vykdomiems tyrimams, o Informacijos apie keleivius padalinys, turėdamas naujus pažangius įrankius savo arsenale, gali žymiai daugiau padėti tyrėjams. „Mūsų padalinio pareigūnus labai motyvuoja, kai gauname atgalinį ryšį iš mūsų „užsakovų“, kad mūsų vykdomos PNR duomenų analizės, operatyviai pateiktų duomenų dėka sulaikomi ieškomi, nustatomi rizikingi asmenys“ – teigė Policijos departamento Pajėgų valdymo valdybos 2-ojo skyriaus, tiesiogiai atsakingo už keleivių duomenų tvarkymą, viršininkė Ana Svetikienė.

Projektas leido sukurti gerus pagrindus keleivių duomenų analizei ir panaudojimui, tačiau jam pasibaigus veiklos tobulinimas tik įsibėgėja. Artimiausioje perspektyvoje bus tobulinamos analizės, rizikos profilių kūrimo, šių duomenų integravimo su kitais policijos valdomais duomenimis, sritys. Darbai negali sustoti dar ir todėl, kad Europos Komisija žada artimiausiu metu naujų teisėkūros pasiūlymų šioje srityje.

Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos (toliau – Programa) lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2018/VSF/5.2.5.1 „Keleivių duomenų įrašų (PNR) tvarkymo sistemos plėtra, I etapas“ įgyvendino Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiaudamas su Lietuvos kriminalinės policijos biuru ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centru.