Minima kovos su prekyba žmonėmis diena

Data

2022 10 18

Įvertinimas
0
Prekyba zmonemis.jpg

Spalio 18 d. minima Europos Sąjungos kovos su prekyba žmonėmis diena. Šios dienos minėjimo tikslas – skleisti žinią apie prekybos žmonėmis pavojus.

Prekyba žmonėmis – tai žmogaus pirkimas ir pardavimas realiems prekeiviams, nusikalstamas žmogaus kūno ir jo darbo išnaudojimas nežmoniškomis ar vergiškomis sąlygomis. Šis nusikaltimas turi daug veidų. Aukos išnaudojamos seksualiai, priverstiniam darbui ir paslaugoms, nusikalstamoms veikoms vykdyti, elgetavimui, priverstinėms (fiktyvioms) santuokoms, organų donorystei, sukčiavimui ir kt.

Nusikalstamai veikai ieškoma pažeidžiamų asmenų: neturinčių pastovios gyvenamosios vietos (užkalbina asmenis prie nakvynės namų) ar neturinčių kur sugrįžti atlikusių laisvės atėmimo bausmes, turinčių įvairių priklausomybių ar kriminalinę praeitį, gyvenančių rizikos šeimose ar kurių mirę artimieji, neturinčių tvirtų socialinių ryšių, su sunkia materialine padėtimi, turinčių elgesio ir sveikatos sutrikimų, naivių, neturinčių gyvenimiškos patirties. Apgaule žadamas geras atlygis, naudojamas psichologinis smurtas, išnaudojamos turimos priklausomybės. 

Patarimai, kokių priemonių imtis, siekiant apsisaugoti nuo prekybos žmonėmis pavojų.

Reikėtų sunerimti, jei siūlomas gerai apmokamas darbas, greitas uždarbis, žadama viskuo pasirūpinti, už viską sumokėti, o grąžinti bus galima kada nors vėliau. Jei kyla įtarimas, kad pasiūlymas skamba per gerai, kad būtų tiesa.

Jei vengiama pateikti išsamią informaciją apie siūlomą darbą, darbdavį, darbo vietą, darbo ir gyvenimo sąlygas, apmokėjimą ir kitą svarbią informaciją, jei vengiama pasirašyti darbo sutartį.

Jei siekia kontroliuoti, paimti asmens dokumentus, ryšio priemones, persekioja, o atsisakius – pradeda grasinti.

Gavus tokius pasiūlymus reikėtų:

Ieškoti informacijos internete apie pasiūlymą, įmonę, darbdavį ir įdarbintoją, situaciją darbo rinkoje, oficialius darbo įkainius.

Reikalauti darbo sutarties, susipažinti su joje nurodytomis darbo sąlygomis, palyginti siūlomo darbo įkainius internete, įsitikinti, ar tai, kas siūloma yra realu.

Jei vykstate į užsienį, kitą vietovę, informuokite artimuosius apie įdarbintoją, darbdavį, apie gyvenamą vietą ir naujus kontaktus.

Jei manote, kad tapote prekybos žmonėmis auka, ieškokite pagalbos.

Kreipkitės į policiją 112 arba nevyriausybines organizacijas 8 800 91119, dirbančias prekybos žmonėmis srityje, jei nukentėjote užsienyje, kreipkitės į Lietuvos ambasadas, konsulatus.

Svarbu paminėti, kad nukentėjęs asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą veiką, kurią jis buvo priverstas daryti tapęs prekybos žmonėmis auka.

Kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, ES Kovos su prekyba žmonėmis dieną šiandien mini tarnybų pareigūnai, nevyriausybinės organizacijos ir švietimo įstaigos.

 

VRM informacija