Lietuvos policijos mokykla prisijungė prie tarptautinės „POLARIS“ iniciatyvos

Data

2022 04 25

Įvertinimas
0

Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM) prisijungė prie tarptautinės POLARIS (angl. Police Academies Regional Integrated Schooling) iniciatyvos, kurią koordinuoja Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos nacionalinė žandarmerija. Tuo pačiu, Prancūzijos partnerių organizuojamame seminare, vyksiančiame Europos parlamente Strasbūre gegužės mėnesį, LPM projektų koordinatorė M.Žitkė pakviesta pristatyti LPM gerąją praktiką policijos kursantų mokymo projektuose.

Prieš keletą mėnesių Prancūzijos nacionalinė žandarmerija susisiekė su LPM, atkreipdama dėmesį į LPM vykdomą Erasmus+ strateginės partnerystės projektą. LPM įgyvendinamas tarptautinių mokymų projektas buvo identifikuotas kaip vertingas indėlis, siekiant bendros Europos teisėsaugos kultūros. Pasak Prancūzijos partnerių, projektas visiškai atitinka Europos Komisijos rekomendacijas Tarybai dėl operatyvinio policijos bendradarbiavimo (doc. COM(2021) 780 final, 8.12.2021), kuriose pabrėžiama, kad būtent tokie specifiniai jungtiniai mokymai turi didžiausią pridėtinę vertę sėkmingam vietiniam, regioniniam ir daugiašaliam teisėsaugos bendradarbiavimui.

Todėl LPM buvo pripažinta kaip inovatyvi ir vertinga partnerė POLARIS iniciatyvoje, galinti pasidalinti gerąja praktika ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą policijos kursantų mokyme.

POLARIS, kaip savotiškas „prekinis ženklas“, apjungia panašias mokymo iniciatyvas Europos policijos mokymo įstaigose ir yra orientuotas į bendrų Europos policijos kompetencijų stiprinimą iš „apačios į viršų“. T y. projektas skirtas vystyti policijos kursantų mokymus, pagrįstus pagrindinėmis šalių mokymo programomis, tačiau atsižvelgiant į policijos kultūrų įvairovę, regioninius kaimyninių šalių panašumus ir įvertinant tarpvalstybinius bendradarbiavimo poreikius.

Šiuo metu LPM aktyviai bendrauja su POLARIS partneriais iš Prancūzijos, Ispanijos, Vokietijos dėl galimų bendrų ateities veiklų. Ir daugiau šalių, tokios kaip Airija, Italija, Rumunija, išreiškė pageidavimą prisijungti prie iniciatyvos bei kartu kurti pagrindus europiniam policijos pareigūnų mokymo modeliui.