Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre įgyvendintas Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamas projektas

Data

2022 06 06

Įvertinimas
0

Klasikines saugumo grėsmes (tokias kaip karo grėsmė) pakeitė naujos grėsmės visuomenei ir jos piliečiams. Tai yra terorizmas, tarptautinis organizuotas nusikalstamumas, ginklų prekyba, nusikalstamos veiklos elektroninėje erdvėje ir kiti šiuolaikiniai nusikaltimai. Kova su šiomis grėsmėmis yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos užduočių. Tarptautinis organizuotas nusikalstamumas yra viena iš pagrindinių grėsmių saugumui, nes jis griauna socialinį, ekonominį, politinį ir kultūrinį visuomenės vystymąsi. Augant globalizacijai ir tarptautinei prekybai, savo veiklą plečia ir organizuotos nusikalstamos grupuotės.

Įgyvendinant projektą ir siekiant sustiprinti Lietuvos policijos gebėjimus kovoti su terorizmu, sunkiu ir tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir ginklų prekyba, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras (toliau – LPKTC) buvo aprūpintas šiuolaikine pažangia įranga, leidžiančia saugiai, greitai ir kokybiškai atlikti sprogmenų, sprogimo aplinkybių, šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir savadarbių įtaisų tyrimus.

Įgyvendinant projektą, įsigyta:

1. Nešiojamasis sprogstamųjų medžiagų RAMAN analizatorius.
Susiduriant su nežinomomis cheminėmis medžiagomis, o ypač su sprogstamosiomis medžiagomis, kyla grėsmės, kurios reikalauja imtis papildomų atsargumo priemonių paimant, gabenant ir tiriant tokias chemines medžiagas. Vienas iš būdų tokiai problemai spręsti buvo įsigyti nešiojamąjį (mobilųjį) sprogstamųjų medžiagų RAMAN analizatorių. Juo atsirado galimybė ne tik nustatyti chemines medžiagas tiesiogiai, bet ir skenuojant skaidriose ar pusiau skaidriose tarose esančias medžiagas. Toks prietaisas gali būti naudojamas operatyviai cheminei sprogstamajai medžiagai nustatyti, mėginių laboratoriniam cheminių medžiagų tyrimui atrinkti, gali būti panaudotas nusikaltimui įvykio vietoje (pavyzdžiui, nelegalioje sprogmenų cheminėje laboratorijoje), kur būtina atrinkti ir paimti tirti reikalingas chemines medžiagas, tirti. Tokios medžiagos galėtų būti atrinktos neatidarant talpyklų, kuriose jos yra (tai yra ir saugiau). Jos suteikia galimybę atlikti tokių talpyklų biologinius (DNR) ir daktiloskopinius tyrimus.

2. Lazerinis graviravimo prietaisas.
Lietuvos Respublikai vykdant 2018 m. kovo 5 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2018/337 nuostatas, kuriame nustatyti bendrieji deaktyvacijos standartai ir gairės siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti, Lietuvos policija yra įgaliota tikrinti, sertifikuoti ir nustatyta tvarka žymėti visiškai netinkamus naudoti ginklus. Tokių ginklų ekspertizė, sertifikavimas ir žymėjimas yra pavestas atlikti LPKTC. Įsigytas graviravimo įrenginys yra sėkmingai naudojamas deaktyvuotiems ginklams žymėti.

3. Šovinių modelių duomenų bazės (programinė įranga) penkios licencijos.
LPKTC kasmet ištiriama keli tūkstančiai šovinių ir šovinių detalių (kulkų ir tūtelių). Vienas iš klausimų, sprendžiamų tiriant šovinius, yra jų kalibro, modelio, gamintojo ir gamybos metų nustatymas. Šovinių modelių nustatymo programa leidžia tai atlikti tiksliau ir greičiau.

4. Vandeninis kulkų gaudytuvas.
Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 44 straipsnyje yra nustatyta prievolė išbandyti visus A ir B kategorijų graižtvinius trumpuosius šaunamuosius ginklus ir sudaryti iš jų iššautų kulkų ir tūtelių kolekcijas. Šią funkciją atlieka LPKTC ir apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalistinių tyrimų padaliniai. LPKTC kasmet išbandoma (atšaudoma) apie 4 000 ginklų, t. y. atliekama apie 12 000 šūvių, per kuriuos reikia gauti kokybiškus iššautų kulkų pavyzdžius. Tam, kad šis procesas vyktų sklandžiai ir greitai, buvo įsigytas vandeninis kulkų gaudytuvas. Jo principas – iššautai kulkai sustabdyti naudojamas vanduo. Šios rūšies kulkų gaudytuvai yra optimalus (patogiausias, greičiausias ir pigiausias) sprendimas vykdant trumpavamzdžių graižtvinių ginklų (pistoletų, revolverių ir pistoletų kulkosvaidžių) išbandymą (atšaudymą). Darbas su tokiu prietaisu vyksta greitai (vieno ginklo atšaudymas užtrunka iki vienos minutės), kulka per išbandymą nesideformuoja, eksploatacinės sąnaudos yra minimalios.

5. Penkiolika planšetinių kompiuterių su priedais.

6. Penkiolika planšetinio kompiuterio programėlių licencijų.
Efektyvus sprogstamųjų medžiagų, šaunamųjų ginklų, šaudmenų, savadarbių įtaisų ir posprogiminis tyrimas labai priklauso nuo visapusiškai ištirtos įvykio vietos, kokybiško įvykio vietos fiksavimo ir šios informacijos pateikimo. Viena iš informatyvių įvykio vietos fiksavimo priemonių yra įvykio vietos schemos (plano) braižymas. Įvykio vietos schemoje (plane) yra pavaizduojama visa įvykio vieta, artimesnė jos aplinka ir svarbesni vietos objektai bei nusikalstamos veikos pėdsakai. Planai ir schemos padeda geriau suvokti ir įvertinti įvykio vietos situaciją ir vizualiai papildo surašytą tyrimo veiksmo atlikimo protokolą.

Su didžiausiais sunkumais yra susiduriama siekiant sudaryti įvykio vietos, esančios pastatuose, schemą arba planą, nes nepavyksta tiksliai atvaizduoti patalpų išplanavimo, laikytis mastelio. Be to, paprastai yra sudaromas juodraštinis schemos arba plano variantas, kuris vėliau perbraižomas ir pridedamas prie tyrimo veiksmo protokolo. Dėl tokio pobūdžio darbo komplikuotumo ir didelių lako sąnaudų įvykio vietos apžiūrą atliekantys specialistai dažniausiai vengia įvykio vietos schemos (plano) braižymo, o kartu yra prarandama vizuali įvykio vietos informacija. Siekiant automatizuoti schemų braižymą, rinkoje yra siūlomi specializuoti brangūs sprendimai, dažniausiai pagrįsti lazerinio skenavimo priemonėmis. Jie yra netinkami policijos pareigūnų kasdienėje veikloje. Tačiau rinkoje atsiradus planšetinių kompiuterių, turinčių kameras su LiDAR ar ToF (Time of Flight) jutikliais, tapo įmanoma įgyvendinti ekonomiškesnį šios inovacijos sprendimą.
Todėl buvo įsigyta 15 planšetinių kompiuterių su programėlėmis MagicPlan. Naudojantis šia įranga, planšetinio kompiuterio ekrane programėle automatiškai arba pusiau automatiniu būdu yra sužymimi apžiūrimos patalpos kampai. Programėlė automatiškai išmatuoja patalpą, automatiškai arba pusiau automatiniu būdu sužymi duris, langus, jų padėtį ir sugeneruoja patapos planą pdf, JPG, PNG, SVG formatais. Yra galimybė sujungti kelių patalpų schemas, pvz., iš dviejų kambarių ir koridoriaus sudaryti viso buto schemą. Priklausomai nuo patalpos ar kelių patalpų konfigūracijos ir dydžio, tai trunka nuo kelių iki keliolikos minučių.
Sugeneruotą schemą (planą) galima be papildomo apdorojimo įkelti į Integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą. Jei yra poreikis, – schemą (planą) papildyti kokiais nors duomenimis. Tai galima padaryti schemų braižymo įrankiu „SmartDraw“ ar kitu grafiniu redaktoriumi kompiuteryje, grafinio redaktoriaus programėle tame pačiame planšetiniame kompiuteryje.
Šis inovacinis sprendimas leis greičiau, tiksliau, kokybiškiau ir neįdedant daug pastangų sudaryti tikslų įvykio vietos patalpoje schemą (planą) ir pakels įvykio vietos fiksavimą į aukštesnį lygį. Šiuo metu LPKTC ir jo struktūriniuose padaliniuose yra 15 specializuotų įvykio vietos apžiūros laboratorijų, aprūpintų minėta įranga.

7. Vienuolika reguliuojamo aukščio stalų su priedais.
Specialistai, atliekantys sprogstamųjų medžiagų, šaunamųjų ginklų, šaudmenų, savadarbių įtaisų ir posprogiminius tyrimus, daug laiko praleidžia prie kompiuterių rašydami specialisto išvadas, todėl, siekiant pagerinti jų darbo vietų sąlygas, buvo įsigyta vienuolika reguliuojamo aukščio stalų.

Šio projekto tikslas buvo aprūpinti LPKTC šiuolaikine, pažangia laboratorine įranga, leidžiančia saugiai, greitai ir kokybiškai atlikti sprogstamųjų medžiagų, šaunamųjų ginklų, šaudmenų, savadarbių įtaisų, šūvių rekonstrukcijos tyrimus. Projekto biudžetas – 96 837,20 Eur. Už projekto veiklų įgyvendinimą buvo atsakingi LPKTC ir Policijos departamento darbuotojai.