2024-04-17

Lietuvos policijos delegacijos vizitas Serbijoje

2024 m. balandžio 15 d. Belgrade (Serbijos Respublika) vyko Europos Sąjungos finansuojamos programos „Priemonė, remianti Serbiją siekiant 24 derybinio skyriaus tikslų: Teisingumas, Laisvė ir Saugumas“ (toliau – Programa) strateginio koordinavimo susitikimas. Lietuvos policijos generalinio komisaro Renato Požėlos vadovaujamą Lietuvos policijos delegaciją priėmė Serbijos policijos direktoriaus pareigas einantis direktoriaus pavaduotojas Dragan Vasiljevič. Susitikimo metu buvo apžvelgta Programos įgyvendinimo pažanga, šiuo metu vykdomos ir numatomos Serbijos policijos struktūrinės reformos, taip pat dvišalio bendradarbiavimo kryptys ir galimybės. 

Lietuvos policijos atstovai taip pat susitiko ir su Europos Sąjungos Delegacijos Serbijoje Programos vadove. Susitikimo metu buvo pažymėta, kad Lietuvos policijos indėlis į vystomąjį bendradarbiavimą Vakarų Balkanų regione tęsiasi nuo 2011 m. ir iki šiol išlaikomas dėmesys teikiant ekspertinę paramą regiono šalių euro integraciniams procesams stiprinti. Taip pat buvo aptartas Programos įgyvendinimas, svarbiausios vykdomos veiklos ir kuriama vertė Serbijos institucijoms.

Programa turi svarbią reikšmę Serbijos pažangai eurointegracijos kelyje ir jos pagrindinis tikslas yra prisidėti prie teisinės valstybės sistemos stiprinimo Serbijoje pagal tarptautinius standartus ir geriausią praktiką. Įgyvendinant programą teikiama parama didinant institucinius gebėjimus kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, užtikrinant pažangių tarptautinio bendradarbiavimo ir informacijos apdorojimo sprendimų diegimą. Tuo tikslu organizuojamos konsultacinės, mokymo ir patirties mainų veiklos. 

Šią Programą, kurios trukmė 42 mėn. (nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2025 m. liepos 31 d.) įgyvendina viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su Ispanijos ir Italijos institucijomis suteikia reikiamą ekspertinę patirtį per darbuotojų delegavimą į projekto veiklas. Programos įgyvendinimo komandai vadovauja Lietuvos policijos pareigūnas, komandoje taip pat dirba dar du Lietuvos, vienas Ispanijos ir vienas Italijos ilgalaikis ekspertas.

Serbja.jpg