Lietuvos-Latvijos pasienyje vykstančių tarptautinių mokymų metu sulaikytas paieškomas asmuo, nustatyti kiti pažeidėjai

Data

2021 10 25

Įvertinimas
0

Rugsėjo–spalio mėnesiais Lietuvos policijos mokykla organizavo Lietuvos–Latvijos pasienyje vykusius pareigūnų bendro patruliavimo bei persekiojimo per valstybės sieną mokymus, kuriuose dalyvavo Lietuvos policijos pareigūnai kartu su Latvijos valstybinės policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT)  pareigūnais.

„Spalio 21–22 dienomis bendro patruliavimo mokymų dalyviai patikrino apie šimtą transporto priemonių registruotų Lietuvos ar Latvijos Respublikoje ir jomis vykstančius asmenis. Transporto priemonių ir asmenų duomenys buvo tikrinami naudojant tiek lietuvių, tiek latvių pareigūnų turimas technines priemones. Bendro patrulio metu buvo sulaikytas paieškomas asmuo, vienas vairuotojas, neturintis teisės vairuoti transporto priemonės, taip pat užfiksuoti  kelių eismo taisyklių pažeidimai,“ – teigė bendro patruliavimo mokymus vedantis ekspertas Paulius Keturka.

Minėtomis dienomis mokymų metu vykdant bendrą patruliavimą Mažeikių, Akmenės ir Skuodo rajonuose dirbo 20 Lietuvos, Latvijos policijos ir VSAT pareigūnai, kurie užtikrino viešąją tvarką, eismo ir visuomenės saugumą, vykdė nelegalios migracijos, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją.

Persekiojimo per valstybės sieną mokymus vedantis ekspertas Darius Vėževičius pasidžiaugė, kad mokymų metu pareigūnai ne tik atnaujina arba įgyja naujų žinių, bet susipažįsta ir su kitų šalių policijos veikla, turimomis techninėmis ir transporto priemonėmis. „Pareigūnai keičiasi kontaktais ir užmezga draugiškus santykius, kurie gali praversti vykdant tarnybines užduotis. Policijos pareigūnai, organizuojantys bei koordinuojantys persekiojimo per valstybės sieną veiklas, privalo gerai išmanyti teisinius persekiojimo per sieną pagrindus ir sąlygas,“ – akcentavo ekspertas.

D. Vėževičiaus teigimu, nors persekiojimo atvejai pasitaiko labai retai, tačiau tai gali įvykti spontaniškai ir bet kurioje Lietuvos vietoje, todėl mokymai  pareigūnams yra labai aktualūs. Labai svarbu, kad mokymuose dalyvauja ne tik skirtingų apskričių policijos darbuotojai, bet ir kaimyninių šalių policijos pareigūnai bei VSAT atstovai. Toks tarpvalstybinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas mokymuose labai naudingas ir prireikus leistų efektyviai naudoti reaguojančias pajėgas ir keistis informacija realioje situacijoje.

Mokymų renginiai organizuojami pagal nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2019/VSF/5.3.1.9 „Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo mokymai, II etapas“, kurį  įgyvendina Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kartu su projekto partneriais – Latvijos valstybine policija ir Balstogės vaivadijos policijos komendantūra (Lenkija).

Mokymų metu įgytomis žiniomis pareigūnai ne tik prireikus pasinaudos patys, bet ir dalinsis jomis su kolegomis savo darbe.