Įvadinius mokymo kursus baigė 26 policijos kursantai

Data

2021 07 15

Įvertinimas
0

Šiandien Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM) išleidžia dar vieną kursantų grupę. Šešias savaites trukusius mokymus sėkmingai baigė ir nuo šiol į policijos gretas įsilies 26 nauji pareigūnai. Visi puikiai išlaikę egzaminus, pasirengę tarnybai ir gavę kursų baigimo pažymėjimus kursantai prisiekė būti ištikimais Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, negailėti jėgų gindami žmogaus teises, laisves, visuomenės ir valstybės interesus, sąžiningai atlikti pareigas ir visada saugoti gerą pareigūno vardą. Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla ir ceremonijoje dalyvavę apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų atstovai prisiekusiems pareigūnams ant tarnybinių uniformų prisegė policijos pirminės grandies pareigūnams suteiktą laipsnį pažyminčias movas.

Pažymėjimų įteikimo ir priesaikos davimo ceremonijoje naujuosius pareigūnus sveikindamas Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla džiaugėsi, kad nuo šiandien Lietuvos policijos šeima pasipildė jaunais, energingais ir padėti žmonėms pasiryžusiais pareigūnais. Įkvepiančioje kalboje policijos vadovas linkėjo naujiesiems kolegoms ir toliau ugdyti savo asmenybę, tobulėti profesinėje veikloje nepamirštant ir savo pomėgių. Kauno regiono kapelionas Sigitas Vitkauskas laimindamas pareigūnus palinkėjo būti skydu ir apsauga visuose pavojuose.

„Nuo šiandien jūs tampate didelės policijos šeimos nariais. Policijos šūkis – „Ginti. Saugoti. Padėti.“ Sveikindamas įsiliejus į policijos pareigūnų gretas kviečiu nepamiršti žodžio „padėti“. Norėtųsi, kad neatsirastų jūsų tarnystėje abejingumo, o pagalbos laukiančiam žmogui ją visuomet suteiktumėte visa širdimi. Visi geri darbai, nuveikti visuomenės ir kiekvieno iš mūsų labui, sugrįš gerumu, pagarba ir padėka iš žmonių. Tai – didžiausias mūsų darbo įvertinimas“, – kalbėjo LPM viršininko pavaduotojas, laikinai atliekantis viršininko funkcijas, Mindaugas Bilius, sveikindamas visus kursantus davus priesaiką.

Pagal šią mokymo programą aukštąjį išsilavinimą turintys jaunuoliai kviečiami įgyti policijos pareigūno profesiją šešių savaičių trukmės Įvadinių mokymų kursuose. Baigę mokslus ir tapę pareigūnais policijos įstaigose tarnybos metu 18 mėnesių sistemingai ugdo kompetencijas pagal sudarytą kvalifikacijos tobulinimo planą.