Įgyvendintas projektas, skirtas sukurti keitimosi įslaptinta žvalgybinio pobūdžio informacija tinklui

Data

2021 11 19

Įvertinimas
0
7649_94fec541afd1511439980975fca463e8.jpg

Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje egzistuojant organizuotam nusikalstamumui ir jo keliamoms grėsmėms ekonomikai, finansams, politikai ir kitiems pamatiniams valstybių egzistavimo principams (pagrindams), bandoma ieškoti, surasti ir įgyvendinti naujas proaktyvios veiklos kovoje su šiuo neigiamu socialiniu reiškiniu priemones. 

Prieš trejus metus pradėtas įgyvendinti nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojamas projektas Nr. LT/2018/VSF/5.2.6.1 „Keitimosi įslaptinta žvalgybinio pobūdžio informacija tinklo sukūrimas“, kurio tikslas – sukurti, įdiegti ir plėsti policijos technologines ir informacines galimybes įslaptintos informacijos ir ryšių informacinių sistemų srityje, sudarant sąlygas efektyviai, operatyviai ir saugiai automatizuotu būdu apdoroti ir keistis įslaptinta informacija, vykdant tarptautiniu mastu veikiančio organizuoto nusikalstamumo ir kitų sunkių nusikaltimų užkardymą bei tyrimus.

Atsižvelgiant į technologijų progresą skaitmenizuojant įslaptintą informaciją, buvo įsigyta ir įdiegta būtina techninė įranga, užtikrinanti keitimąsi įslaptinta informacija, perduodamos įslaptintos informacijos saugumą. Projekto metu sukurtos ir išplėstos sistemos užtikrins geresnį Lietuvos teisėsaugos institucijų veiksmų koordinavimą vykdant nusikalstamų veikų prevenciją ir išaiškinimą, taip pat sudarys galimybę operatyviau bendradarbiauti su užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis.    

Projekto pareiškėjas – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Projekto veiklas įgyvendino Projekto partneris, Lietuvos kriminalinės policijos biuras.

Projekto vertė – 552 306,39 Eur.