Įgyvendintas projektas, skirtas modernizuoti liudytojų ir nukentėjusiųjų saugos centrus

Data

2021 11 24

Įvertinimas
0
vsf-logotipas.jpg

2018 m. pradėtas įgyvendinti nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamas projektas Nr. LT/2016/VSF/5.4.1.2. „Saugos centrų infrastruktūros modernizavimas ir remontas, II etapas“, kurio tikslas – renovuoti ir modernizuoti liudytojų ir nukentėjusiųjų saugos centrų patalpas, rekuperacines vėdinimo ir įeigos kontrolės sistemas.
Įgyvendinus projektą, renovuotos liudytojų ir nukentėjusiųjų saugos centrų patalpos, o modernizuota rekuperacinė vėdinimo sistema užtikrina eksploatuojamų patalpų mikroklimato sąlygas, atitinkančios šiuolaikines sanitarines ir higienos normas. Tai pagerina asmenų buvimo saugos centre sąlygas, užtikrinami būtinieji poreikiai ir tinkamas psichologinis klimatas.
Projekto metu atlikus patalpų perskirstymą ir remontą bei modernizavus įeigos kontrolės sistemą yra užtikrinamas asmenų saugumas, efektyvus pajėgų valdymas, patalpų kontrolė, efektyviau išnaudojami turimi žmogiškieji resursai. Atlikus darbus, sutrumpėjo reakcijos į pažeidimus trukmė, užtikrinta kontrolės funkcija, taip sustiprinant nusikalstamumo prevenciją ir kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu
Projekto pareiškėjas – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Projekto veiklas įgyvendino Projekto partneris – Lietuvos kriminalinės policijos biuras.
Projekto vertė – 289 489,38 EUR.