2024-02-23

Įgyvendinamas projektas, padėsiantis užtikrinti tarptautinės narkotikų apyvartos kontrolę

Lietuvos kriminalinės policijos biuras kartu su Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuo 2024 m. vasario 6 d. įgyvendina Vidaus saugumo fondo 2021-2027 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. VSF/2023/231 „Policijos pajėgumų stiprinimas užtikrinant tarptautinės narkotikų apyvartos kontrolę bei kovą su organizuotu nusikalstamumu, I etapas“.

Projekto tikslas yra stiprinti policijos pajėgumus, užtikrinant tarptautinės narkotikų apyvartos kontrolę bei kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu. Atsižvelgiant į slaptų policijos operacijų sudėtingumą ir įgyvendinimo ypatumus (besikeičiančias aplinkybes), būtina operatyviai, atliekamų operacijų metu, priimti strateginius ir taktinius sprendimus, modeliuojant operacijos eigą. Įsigijus suplanuotą techninę įrangą būtų įgyvendinti šiuolaikiški operacijų planavimo, koordinavimo ir vykdymo principai.

Projekto eigoje įsigyta įranga leis užtikrinti aukštos kokybės vaizdą, geresnį nuotolinio garso įrašymą, taip pat bus įsigytas įrenginys, skirtas narkotinių ir su narkotikais susijusių cheminių medžiagų identifikavimui ir tai suteiktų galimybes efektyviai ir savalaikiai aptikti narkotines ir psichotropines medžiagas, prekursorius ir kitas medžiagas.

Numatytas projekto biudžetas – 254 446,00 Eur (Europos Sąjungos lėšos – 190 834,50 Eur, bendrojo finansavimo lėšos – 63 611,50 Eur).