Baigtas pirmasis policijos pertvarkų etapas, vyksta pasiruošimas tolimesniems pokyčiams

Data

2021 10 12

Įvertinimas
2
211001-156.jpg

Spalio 1 d. oficialiai baigtas pirmasis policijos sistemos pertvarkų etapas. Vakar jis pristatytas ir gautas pritarimas Vidaus reikalų ministerijoje. Pirmojo etapo metu Policijos departamente buvo centralizuotos dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų, asmenų aptarnavimo, imuniteto ir vidaus tyrimų teisininkų, sielovados funkcijos, baigtas personalo administravimo, buhalterinės apskaitos funkcijų centralizavimas, dalinai centralizuotos asmens duomenų apsaugos funkcijos. 

Pagrindiniai su pirmuoju pertvarkos etapu susiję faktai:

- darbuotojų, kurie sutiko su naujai pasiūlytomis pareigomis, darbo vieta nesikeitė – fiziškai jie liko dirbti tų policijos įstaigų, kuriose dirbo iki spalio 1 d., patalpose. Jie dirba nuotolinėse darbo vietose;
- policijos įstaigų darbuotojų, kuriuos tiesiogiai palietė pertvarka, t. y. kuriems buvo pasiūlytos naujos pareigos dėl senų panaikinimo, skaičius – apie 580. Nei vienam darbuotojui, kurį palietė pertvarka, darbo užmokestis nemažėjo;
- darbuotojų, nesutikusių su jiems pasiūlytomis naujomis pareigomis ir palikusių policijos sistemą, skaičius – 13. Tai yra apie 2,2% nuo visų policijos įstaigų darbuotojų, kuriuos palietė pirmasis pertvarkos etapas.

Ruošiantis pirmajam pertvarkos etapui, organizuoti periodiniai pasitarimai su policijos įstaigų viršininkų pavaduotojais, padalinių vadovais, kurių metu operatyviai spręsti kylantys probleminiai klausimai. Taip pat įdiegta vieninga visoms įstaigoms problemų eskalacijos ir jų sprendimo užtikrinimo sistema, kuri bus palaikoma ir po spalio 1 d. 

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla džiaugiasi šia pertvarka ir vadina ją sėkmės istorija. „Pritarimas pertvarkai gautas š. m. birželio 14 d., tad per tris su puse mėnesio komanda atliko labai didelį ir sudėtingą darbą. Man, kaip vadovui, svarbiausia tai, jog buvo kalbėta su kiekvienu darbuotoju, kiekvienam siūlytos alternatyvos ir nei vienas nebuvo atleistas darbdavio iniciatyva", – sako policijos vadovas.

Po pertvarkos darbo užmokestis išaugo apie 540 darbuotojų, vidutinis augimas – apie 80 Eur „į rankas“. Taip pat suvienodintas analogiškas funkcijas vykdančių darbuotojų darbo organizavimas, subalansuoti darbo krūviai, sudarytos sąlygos lanksčiam specialistų pasitelkimui pagal poreikį sistemos mastu. Šiame etape išgrynintos Policijos departamento ir policijos įstaigų struktūrinių padalinių vykdomos funkcijos ir atsakomybės, ženkliai sumažinta administracinė našta policijos įstaigoms, sudarytos žymiai geresnės sąlygos koncentruotis į efektyvios policijos veiklos užtikrinimą.

Šiuo etapu pasirengta tolimesniems Lietuvos policijos sistemos pertvarkos etapams. Antrasis policijoje planuojamų pertvarkų etapas Vidaus reikalų ministerijai bus pristatytas jau artimiausiu metu. 

Taip pat jau artimiausiu metu bus priimtas sprendimas dėl kitų metų atlyginimų didinimo visiems policijos darbuotojams.