Baigtas įgyvendinti Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamas projektas

Data

2022 05 17

Įvertinimas
1

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre baigtas įgyvendinti nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamas projektas Nr. LT/2019/VSF/5.1.1.2 „Laboratorinės įrangos, skirtos narkotinių medžiagų ir jų pirmtakų tyrimui, įsigijimas, II etapas“. Projekto tikslas – stiprinti Lietuvos policijos gebėjimus atskleidžiant tarpvalstybinius, sunkius ir organizuotus nusikaltimus, užtikrinti nusikalstamumo prevenciją. Tam Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras įsigijo šiuolaikinę, aukščiausius gerosios laboratorinės praktikos reikalavimus atitinkančią laboratorinę įrangą, skirtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) tyrimams atlikti: naujausių modelių dujinius chromatografus su masių spektrometriniais detektoriais ir automatinėmis mėginių įvedimo sistemomis, analitines svarstykles su antivibraciniais stalais, laboratorinius šaldytuvus ir šaldiklius, laboratorinių indų automatines indų plovimo mašinas, vandenilio dujų generatorius ir oro kompresorius dujiniams chromatografams. Projekto biudžetas – 465 216,47 euro. Projekto pareiškėjas – Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, partneris – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras.

Įgyvendinus šį projektą, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialistai aprūpinti šiuolaikine laboratorine įranga ir gali efektyviau bei greičiau atlikti narkotinių medžiagų tyrimus, identifikuoti naujas sintetines psichoaktyviąsias medžiagas, kurių nuolat atsiranda neteisėtoje rinkoje.