Atnaujinta bendradarbiavimo sutartis su NPPSS

Data

2021 09 23

Įvertinimas
1
Parašas-10.jpg

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Policijos departamento ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo, kuria įsipareigojama stiprinti bendradarbiavimą. Susitarimo tikslas – plėtoti socialinę partnerystę, derinti šalių interesus, skatinti bendradarbiavimą ir tarpusavio įsitraukimą, užtikrinti operatyvią informacijos sklaidą policijos įstaigų darbuotojų darbo, ekonominių ir socialinių teisių ir teisėtų interesų srityje. 

Policijos generalinis komisaras teigė besitikintis, kad tie rezervai, kurie dėl įvairių priežasčių iki šiol dar neišnaudoti, pagaliau bus pasiekti ir su šios sutarties pasirašymu pasieksime maksimalių rezultatų. „Sutartį pasirašome simboliniu laikotarpiu, ją įgyvendinti teks jau naujam organizacijos vadovui, todėl linkiu, kad vieno etapo pabaiga būtų kito, naujo etapo pradžia“- sėkmės darbą organizacijoje baigiančiam pirmininkui linkėjo policijos vadovas.

Šalys bendradarbiaus teikdamos siūlymus valdžios institucijoms dėl teisės aktų projektų, susijusių su policijos įstaigų darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis garantijomis, rengs norminių teisės aktų, susijusių su policijos įstaigų darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis garantijomis, projektus.

NPPS pirmininkas Vladimir Banel teigė, kad žengtas dar vienas svarbus žingsnis, o ši sutartis – tai iliustracija, įrodanti darbų tęstinumą ir sustiprinantis bendrystę. „Labai tikiuosi, kad tie tikslai, kurių siekiame, nukeliaus ir iki sprendimų priėmėjų“, - sakė pirmininkas. 

Sutarta  iš anksto raštu informuoti apie organizuojamus masinius renginius, seminarus, konferencijas, susitikimus su darbuotojais, daugiašalius susitikimus kitomis institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kuriuose bus aptariami klausimai, susiję su policijos sistemos darbuotojų darbo, profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis, garantijomis, darbo užmokesčiu, darbo organizavimu.