7 institucijų vadovai sutarė aktyviau bendradarbiauti atskleidžiant užsienio pareigūnų papirkimą

Data

2022 05 13

Įvertinimas
0
STT susitikimas.jpg

Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) įvyko 7 Lietuvos institucijų vadovų susitikimas, kuriame aptartas institucijų bendradarbiavimas atskleidžiant ir tiriant užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius verslo sandorius atvejus. Institucijos yra pasirašiusios tarpinstitucinį susitarimą dėl glaudesnio bendradarbiavimo tiriant šiuos nusikaltimus. Susitikime aptartas šio susitarimo įgyvendinimas, sutarta dar labiau stiprinti bendradarbiavimą ir aktyviau keistis reikšminga informacija.

„Suprantame, kad sėkmės pamatas yra veiklos nuoseklumas, nuolatinė partnerių sąveika, dalijimasis žiniomis, patirtimi bei koordinuotas veikimas. Su atsakingomis institucijomis sutarėme ne tik intensyvinti informacijos keitimąsi tarp susitarimo šalių, bet ir taikyti naujas prevencines, komunikacines priemones, atskleidžiant užsienio šalių pareigūnų papirkinėjimą ir viešinant tokius atvejus“, – sakė STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Susitikime dalyvavo STT, Generalinės prokuratūros, Muitinės departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Policijos departamento ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro bei Viešųjų pirkimų tarnybos vadovai.

Lietuvos institucijų bendradarbiavimo susitarimo pagrindinė idėja – keistis informacija, kuri gali būti aktuali atskleidžiant užsienio pareigūnų papirkimo atvejus. Visa aktuali informacija turi būti pateikta STT, kuri yra pagrindinė institucija Lietuvoje, tirianti tokio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Šiuo metu 44 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalys narės yra pasirašiusios EBPO konvenciją „Dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius“, kuri nustatė pareigą valstybėms – konvencijos dalyvėms veiksmingai kovoti su užsienio šalių pareigūnų papirkinėjimu.

EBPO 1-ojo ir 2-ojo etapo Lietuvos vertinimai įvyko 2017 m. 2019 m. 2-ojo etapo pažangos ataskaitoje pažymėta, kad Lietuva padarė didelę pažangą įgyvendinant EBPO rekomendacijas užkertant kelią tarptautinei korupcijai. Lietuvos 3-iojo etapo vertinimas planuojamas 2023 metais.

Užsienio pareigūno papirkimas sudarant tarptautinius verslo sandorius – situacija, kai įmonė ar verslininkas, siekdami gauti su verslu susijusios nepagrįstos naudos arba išlaikyti jau įgytą naudą, tiesiogiai ar per tarpininkus tyčia siūlo, žada duoti ar duoda bet kokį piniginį ar kitokį nepagrįstą atlygį užsienio pareigūnui, kaip užmokestį jam asmeniškai arba trečiajai šaliai už šio pareigūno veikimą ar neveikimą vykdant oficialias pareigas.

2021 m. STT parengė metodines rekomendacijas užsienyje veikiančiam verslui, informuodama, kaip atpažinti korupcijos apraiškas ir į jas reaguoti.

Asmenys, susidūrę su užsienio pareigūnų papirkimu, kviečiami pranešti STT, el. paštu [email protected], „Pranešk STT“ linija +370 5 266 3333, mobiliąja programėle „Pranešk STT“ ar interneto svetainėje www.stt.lt