1918 –1940 metai

1918

Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę pradedama kurti milicija

1919

Patvirtinta pirmoji vienoda milicijos uniforma Lietuvoje. Ją dėvėjo iki 1923 m.

1919

Bolševikų nužudytas Šiaulių apskrities milicininkas (partizanas) Aleksas Vainauskas. Tai pirmasis pareigūnas, žuvęs tarpukario Lietuvoje.

1920-05-14

Priimtas Milicijos įstatymas

1921-10-02

Įvyko pirmoji milicijos šventė

1922-11-03

Kaune, Linksmadvaryje įsteigiama Aukštesnioji milicijos mokykla

1922-1923

"Milicijos žinios", informacinis laikraštis, ėjęs Kaune. Leido ir redagavo Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas

1923

Rokiškyje pradeda veikti Žemesnioji policijos mokykla

1923

Kaune įsteigiamas kriminalinės milicijos muziejus (pertvarkytas 1930 m.)

1923

Įkuriama geležinkelių policija

1924-01-01

Milicija oficialiai pervardyta į policiją

1924-1940

Leidžiamas periodinis leidinys – dvisavaitinis žurnalas "Policija". Leido Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas, Policijos klubas (nuo 1935 m.).

1926-1944

Kaune leistas informacinis leidinys „Kriminalinės policijos žinios". Nuo 1926 m. (Nr.1) iki 1930 m. (Nr.19) ėjo kaip žurnalo "Policija" priedas pavadinimu "Kriminalinės žinios policijai"

1926

Įsteigtas kriminalinės policijos legitimacijos ženklas (galiojo iki 1933 m.). Autorius - dail. A.Žmuidzinavičius

1927

Įkurtas kriminalinės policijos Identifikacijos biuras

1932-06-11

Įsteigtas Policijos sporto klubas

1932-10-01

Įkurta nuovada eismo reikalams tvarkyti

1932-01-17

Įvyksta pirmasis Lietuvos policijos tarnautojų surašymas

1933

Kriminalinė policija atskirta nuo Piliečių apsaugos departamento ir veikė Valstybės saugumo departamente kartu su saugumo policija

1935-01-01

Vietoje Piliečių apsaugos departamento įsteigiamas Policijos departamentas

1935-05-19

Patvirtinta Policijos tarnautojų instrukcija

1937-07-26

Lietuvos policininkų komanda pasaulio šaudymo pirmenybėse, Suomijoje, laimėjo sidabro ir aukso medalius

1939-12-14

Įsteigta Vilniaus policijos mokykla

Atnaujinimo data: 2023-12-04