Ženklas policijos pareigūnams gali būti teikiamas už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, nuopelnus palaikant viešąją tvarką, išaiškinusiems sunkius nusikaltimus, taip pat įvertinant tarnybos rezultatus valstybinių ir profesinių švenčių progomis. Ženklu gali būti apdovanoti ir kiti vidaus tarnybos sistemos bei kitų statutinių įstaigų pareigūnai už aktyvų bendradarbiavimą ir pagalbą policijai.

Ženklas yra trijų laipsnių ir policijos žinybinių ženklų hierarchijoje eina po ženklo „Angelas Sargas“ tokia tvarka: pirmojo laipsnio, antrojo laipsnio ir trečiojo laipsnio.

Policijos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus“ yra šešiakampio formos, 32 X 32 mm, trijų aukštų.

Ženklu gali apdovanoti:

  • policijos generalinis komisaras - visus policijos pareigūnus ir kitus vidaus tarnybos sistemos bei kitų statutinių įstaigų pareigūnus;
  • policijos įstaigų vadovai - pavaldžius jų vadovaujamos įstaigos policijos pareigūnus. Aukštesnės pakopos policijos komisariatų vadovai ženklu gali apdovanoti ir žemesnės pakopos policijos komisariatų policijos pareigūnus.

Ženklu pareigūnai apdovanojami nuosekliai, pradedant nuo žemiausiojo - trečiojo laipsnio. Aukštesniojo laipsnio ženklu pareigūnas gali būti apdovanotas ne anksčiau kaip po 5 tarnybos metų.

Pareigūnai, turintys ne mažesnį kaip 20 metų vidaus tarnybos stažą ir anksčiau neapdovanoti trečiojo ir (ar) antrojo laipsnio ženklais, policijos generalinio komisaro įsakymu gali būti apdovanoti ir pirmojo laipsnio ženklu.

Atnaujinimo data: 2023-12-04