Saugi kaimynystė - kas tai?

Saugi kaimynystė – tai jūsų ir kaimynų bendradarbiavimas, padedant policijai ir kitoms institucijoms bei stiprinant saugumą jūsų gyvenamojoje vietovėje.

Lietuvoje saugios kaimynystės modelis grindžiamas bendradarbiavimu tarp policijos, savivaldos institucijų ir pačios bendruomenės, tačiau iki šiol nėra valstybės mastu suformuota aiški saugios kaimynystės sąvoka. Šiuo metu kiekviena apskritis, kiekvienas programos dalyvis gali interpretuoti ją taip, kaip pats supranta. Visgi išlaikomi pagrindiniai principai – tai bendruomenės įtraukimas į visuomenės saugumo veiklą ir glaudus bendradarbiavimas tarp bendruomenės, policijos bei savivaldos institucijų.

Nusikaltimų prevencijos priemonės tradiciškai yra laikomos vienu iš policijos pareigūnų darbo barų, nors vis aiškiau suvokiama ir bendruomenės dalyvavimo tokiose programose svarba. Bendruomenės ir policijos bendradarbiavimo pradžia laikytina 1997 metais pradėta judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ veikla, kurios vienas iš tikslų buvo „siekiant užtikrinti gyventojams saugią kaimynystę, organizuoti „Saugios kaimynystės“ grupes ir aiškinti gyventojams gyvenamųjų namų ir butų apsaugos įrangos būtinumą“. Per vienus metus Lietuvoje susikūrė 40 judėjimo skyrių, o vien Vilniuje veikė apie 400 aktyvių jo narių, tačiau nutraukus valstybės finansavimą 2001 metais judėjimas baigė savo veiklą.

Mitai ir faktai

Mitas - saugi kaimynystė neveikia.
Faktas - tinkamai įgyvendintos programos mažina nusikaltimų skaičių iki 80 proc. Dau­gelis nusikaltėlių pripažįsta, kad Saugios kaimynystės ženklas juos priverčia rinktis kitą teritoriją.

Mitas - saugios kaimynystės programa tik tiems, kas turi pinigų.
Faktas - programoje gali dalyvauti visi.

Mitas - norėdamas dalyvauti saugios kaimynystės veiklose, turėsiu atsisakyti kitos veiklos.
Faktas - dalyvauti programoje galima skiriant tam minimaliai laiko: tiesiog stebėti aplinką, informuoti apie pastebėtas įtartinas veiklas ir dalyvauti susitikimuose.

Mitas - saugi kaimynystė – policijos programa, todėl ir viską daryti turi pareigūnai.
Faktas - policijos pareigūnai gali padėti įsteigti grupę ir vėliau konsultuoti, kaip ją geriau plėtoti, tačiau grupės veiklos – jūsų reikalas ir atsakomybė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24