Kaip sukurti saugios kaimynystės grupę?

Sukurkite saugios kaimynystės grupę ir gyvenkite saugiai atlikę 8 žingsnius

1 žingsnis susipažinkite su savo kaimynais ir sukvieskite visus į susirinkimą, į kurį pasikvieskite Jūsų teritoriją aptarnaujantį apylinkės inspektorių ar bendruomenės pareigūną.
2 žingsnis išsirinkite saugios kaimynystė grupės vadovą, kuris parašys saugios kaimynystės prašymą.
3 žingsnis pasikeiskite telefono numeriais, kad esant reikalui galėtumėte nesunkiai juos surasti.
4 žingsnis siekdami padidinti namo (kiemo) saugumą, kartu aptarkite ir sudarykite priemonių planą, kurį norėtumėte įgyvendinti su policijos pareigūnais ar kitų institucijų darbuotojais.
5 žingsnis skatinkite savo kaimynus nebūti abejingais ir kreiptis į policiją pamačius nusikaltimą ar kitą teisės pažeidimą, pasirūpinkite, kad jaunimas Jūsų gyvenamoje teritorijoje turėtų kuo užsiimti.
6 žingsnis išvalykite savo kaimyniją! Į šią veiklą įtraukite visus – vaikus, paauglius, pagyvenusius žmones. Graffiti, šiukšlės, apleisti automobiliai, apgriuvę pastatai praneša potencialiems nusikaltėliams, kad nesirūpinate savo gyvenamosiosaplinkos saugumu, sudarote sąlygas kilti nusikaltimams.
7 žingsnis kreipkitės į savivaldybę  prašydami padėti išspęsti problemas. Pasikonsultuokite su policijos ar draudimo specialistais apie priemones, padėsiančias padidinti gyvenamosios aplinkos saugumą ir inicijuokite jų įgyvendinimą.
8 žingsnis suderinkite su kaimynais, pasirinkite vietą ir pakabinkite stendą su aktualia prevencine informacija apie apsaugos nuo nusikaltimų būdus, saugią kaimynystę ir t. t.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24