Tarptautinės policijos operacijos

Terorizmas, organizuotas nusikalstamumas, prekyba žmonėmis, kontrabanda, nelegali prekyba narkotikais ir kitos sunkios nusikalstamos veikos jau seniai peržengė nacionalinių valstybių sienas ir tapo tarptautinio saugumo rizikos veiksniais ir grėsmėmis. Nusikalstamumo pokyčius sąlygoja nuolat vykstantys globalizacijos procesai, visuomenės kompiuterizacijos plėtra, ekonomikos, verslo ir kiti pokyčiai. Padaroma vis daugiau nusikaltimų, kurie anksčiau buvo itin reti.

Deja, tokių grėsmių ir pavojų plitimo tikimybė didėja, o juos įveikti valstybės gali tik veikdamos kartu ir sutartinai. Efektyvus bendradarbiavimas su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis, operatyvus apsikeitimas informacija ir dalinimasis gerąja patirtimi yra būtinos sėkmingos kovos su organizuotu ir tarptautiniu nusikalstamumu sąlygos.

Ryškiu sėkmingo tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdžiu tapo aktyvus Lietuvos policijos dalyvavimas unikaliose Europos Sąjungos (ES) mastu organizuojamose tarptautinėse jungtinėse operacijose (angl. Joint Action Days (JAD). Lietuvos pareigūnai jose dalyvauja nuo 2014 m. Vienu metu daugelyje ES ir trečiųjų šalių vykdomų tarptautinių operacijų rezultatai akivaizdžiai rodo, kad sutelktumas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, sklandus šalių susikalbėjimas yra galinga jėga užkardant, kovojant ir, galiausiai, pažabojant organizuotą nusikalstamumą.

ES valstybių narių teisėsaugos institucijų ryšių karininkai ir kolegos, atstovaujantys kitus tarptautinius partnerius vykdomų operacijų metu, yra atsakingi už operatyvų keitimąsi duomenimis ir žvalgybine informacija tarp nacionalinių teisėsaugos institucijų ir už veiksmų koordinavimą per 24/7 principu veikiantį koordinacinį centrą, įsikūrusį Europolo būstinėje Hagoje. Europolas yra pagrindinis šių operacijų iniciatorius ir koordinatorius. Taip pat Europolo specialistai ir analitikai teikia visokeriopą pagalbą tiek iš organizacijos būstinės Hagoje, tiek lokaliniuose koordinaciniuose centruose ES valstybėse narėse. Kiekvienos JAD operacijų vykdomos priemonės metu pareigūnai „nusitaiko“ į tam tikrą nusikalstamumo sritį – prekybą žmonėmis, nusikaltimus elektroninėje erdvėje, prekybą narkotikais ir kt.

Lietuvoje už JAD tarptautinių operacijų metu vykdomų priemonių koordinavimą ir kontrolę atsakingas Lietuvos kriminalinės policijos biuras, o priemonės, talkinant teritorinių policijos padalinių kriminalinės policijos pareigūnams, atliekamos visoje Lietuvos teritorijoje.

Pirmoje JAD operacijoje „Archimedes“ dalyvavo teisėsaugos bendruomenės pareigūnai iš 28-ių ES valstybių narių ir iš 6 valstybių, nepriklausančių ES: Australija, Kolumbija, Norvegija, Serbija, Šveicarija ir Jungtinės Amerikos Valstijos, taip pat tarptautiniai partneriai iš Eurojusto, Frontekso ir Interpolo organizacijų.

Policijos, muitinės ir kitų teisėsaugos institucijų pareigūnai devynias dienas, pasitelkdami žvalgybinę informaciją, vykdė Europolo koordinuojamus „Archimedes“ operacijos veiksmus, nukreiptus kovoti su šiomis nusikalstamumo apraiškomis: prekyba žmonėmis, sintetiniai narkotikai, prekyba kokainu ir heroinu, prekyba šaunamaisiais ginklais, sukčiavimai, nusikaltimai elektroninėje erdvėje (seksualinis vaikų išnaudojimas internetu ir su mokėjimais susiję sukčiavimai), neteisėta palengvinta imigracija, suklastotos prekės bei organizuoti turtiniai nusikaltimai.

Bendri priemonių, taikytų operacijos „Archimedes“ metu, rezultatai:

 • Suimta virš 1 000 asmenų visoje Europoje;
 • Paimti 599 kg kokaino ir 200 kg heroino;
 • Paimta 1,3 tonų kanapių;
 • 30 vaikų išgelbėti nuo tapimo prekybos žmonėmis aukomis.

Operacija „Blue Amber“ apjungė teisėsaugos pareigūnus iš 28 ES valstybių narių, 32 ES nepriklausančių šalių ir kitus tarptautinius partnerius. Operaciją „Blue Amber“ sudarė keletas pasauliniu mastu atliekamų veiksmų. Ši operacija buvo orientuota į EMPACT (Europos tarpdisciplininė nusikalstamumo grėsmių platforma) prioritetines nusikalstamumo sritis, tokias kaip neteisėta narkotikų apyvarta, neteisėta migracija, organizuoti turtiniai nusikaltimai bei nusikaltimai, susiję su prekių klastojimu. 2015 m. koordinuoti veiksmai buvo atliekami oro uostuose, valstybinių sienų kirtimo punktuose, jūrų uostuose ir miestų bei miestelių vietovėse.

Bendri priemonių, taikytų operacijos „Blue Amber“ metu, rezultatai:

 • Suimta beveik 900 asmenų, susijusių su narkotikų prekyba, turtiniais nusikaltimais ir pagalba vykdant neteisėtą asmenų gabenimą;
 • Suimti 263 sukčiai, kurie naudodamiesi vogtais ar suklastotais kreditinių kortelių duomenimis, apgaulės būdu pirkdavo lėktuvų bilietus internetu;
 • Konfiskuotos 5 tonos kokaino, 2,1 tonos kanapių, 280 kg sintetinių narkotikų ir 82 kg heroino;
 • Konfiskuotos 254 transporto priemonės, daugiau nei 150 tonų padirbtų pesticidų ir paimta beveik 140 000 eurų grynaisiais;
 • Konfiskuota 1 400 tonų vogto metalo.

Operacijoje „Ciconia Alba“ 52 šalys ir 4 tarptautinės organizacijos, sutelkusios pajėgas, kartu su Europolu sudavė rimtą smūgį organizuoto nusikalstamumo grupėms, veikiančioms visoje Europos Sąjungoje bei už jos ribų. Šios operacijos sėkmei labai svarbus buvo bendradarbiavimas su privataus sektoriaus atstovais. Operacija buvo skirta nusikaltimų, susijusių su prekyba žmonėmis seksualiniam išnaudojimui, ypač nepilnamečių ir vaikų, išaiškinimui, prevencijai ir kontrolei.

Vykdant operaciją, teisėsaugos pareigūnų patikrinimai, susiję su prekyba žmonėmis, buvo atlikti „raudonųjų žibintų kvartaluose“, viešnamiuose, masažų salonuose, privačiuose apartamentuose, oro uostuose bei imigrantų priėmimo centruose. Nustatytų prekybos žmonių aukų pilietybės ir operacijos metu sulaikyti įtariamieji patvirtino faktą, kad aktyviausi ES veikiantys prekybos žmonėmis tinklai yra kilę iš Nigerijos, Azijos ir Rytų Europos.

Bendri priemonių taikytų operacijos „Ciconia Alba“ metu rezultatai:

 • Surinktos žvalgybinės informacijos pagrindu pradėti 449 nauji tyrimai;
 • Suimta 314 įtariamųjų dėl nusikaltimų, padarytų elektroninėje erdvėje, dėl prekybos žmonėmis, dėl pagalbos neteisėtai imigruoti, dėl prekybos narkotikais);
 • Nustatytos 529 prekybos žmonėmis aukų tapatybės;
 • Sulaikyti 745 nelegalūs migrantai;
 • Suimta 140 įtariamų sukčių, kurie turėjo lėktuvo bilietus, įsigytus naudojantis vogta ar netikra kreditinių kortelių informacija;
 • Konfiskuota 2,38 tonos kokaino;
 • Konfiskuota 181 550 eurų;
 • Atlikti 541 423 asmenų ir transporto priemonių patikrinimai.

Operacija „Dragon" - tai ketvirtoji bendrų veiksmų serija, vykstanti visus 2017 m., kurios taikinys - sunkūs tarptautiniai ir organizuoti nusikaltimai. Šių metų operacijos „Dragon" tikslas - kovoti su organizuotais nusikalstamais tinklais, kurie vykdo prioritetinėms sritims priskiriamas nusikalstamas veikas (pagalbos neteisėtai imigruoti suteikimas, prekyba žmonėmis, suklastotos prekės, sukčiavimai, susiję su akcizo mokesčiu arba dingusiu PVM mokėtoju Bendrijoje, sintetinės narkotinės medžiagos, kokainas ir heroinas, nusikaltimai elektroninėje erdvėje, neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais, organizuoti turtiniai nusikaltimai).

Operacija „Dragon’’ jau turėjo pastebimos įtakos tarptautinei kriminogeninei situacijai. Pagal ES politikos ciklo prioritetą „nusikaltimai elektroninėje erdvėje - sukčiavimai su mokėjimo kortelėmis", teisėsaugos pareigūnai iš viso pasaulio sulaikė 153 asmenis, kurie, kaip įtariama, skrido nusipirkę bilietus, naudodami pavogtas, neteisėtu būdu įgytas arba suklastotas kreditines korteles. Operatyviniai veiksmai buvo atlikti 230 oro uostų visame pasaulyje.

2016 m. pabaigoje startavo tarptautinė kampanija – „Most Wanted“, kurios metu Europolas, Europos aktyvios besislapstančių asmenų paieškos grupių tinklas (ENFAST) ir Europos valstybių teisėsaugos institucijos sutelkė jėgas pavojingų, sunkius ir labai sunkius nusikaltimus padariusių, asmenų iš „Ieškomiausių“ sąrašo paieškai.

Vykdomos kampanijos metu tarptautinė teisėsaugos bendruomenė prašo visuomenės pagalbos, nes būtent viešumas dažnai tampa pagrindiniu ginklu, leidžiančiu sulaikyti besislapstančius nuo teisingumo asmenis. Nuo 2016 m. sausio pabaigos, paskelbus Europos labiausiai ieškomų asmenų sąrašą, yra sulaikyti 36 asmenys. Iš jų mažiausiai 10 asmenų buvo suimti tiek visuomenės pateiktų pranešimų ir suteiktos naudingos informacijos, tiek žiniasklaidos skirto dėmesio kampanijos „Most Wanted“ viešinimui, dėka. Keturi bėgliai patys pasidavė po to, kai jų pavardės pasirodė „Ieškomiausių“ sąraše.

Europos labiausiai ieškomų asmenų sąraše figūruoja daugiau nei 60 įstatymų pažeidėjų. Tarp jų – žudikai, žmonių pagrobėjai, teroristai, narkotikų prekeiviai ir kiti nusikaltėliai, kurie buvo nuteisti arba įtariami padarę itin sunkius nusikaltimus. Jie yra nužudę arba kitaip negrįžtamai pakeitę nukentėjusiųjų ir jų šeimos narių gyvenimus. Visi jie šiuo metu slapstosi nuo teisėsaugos institucijų, norėdami išvengti atsakomybės ir bausmės.

www.eumostwanted.eu – pirmoji iki šiol įgyvendinta visą Europą apimanti iniciatyva, kuri sukūrė platformą bendram Ieškomiausių nusikaltėlių sąrašui. ES šalių narių gyventojai ir kitų šalių piliečiai svetainėje gali pateikti naudingos informacijos, jeigu pageidauja, gali tai daryti anonimiškai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-03