Teisės aktai

Teisės akto data Teisės akto Nr. Teisės akto pavadinimas
     
2023-09-18 5-V-739 Dėl Lietuvos kelių policijos tarnybos, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ir Lietuvos policijos antiterorIstinių operacijų rinktinės ARAS reorganizavimo sąlygų aprašo parengimo
(APRAŠAS)
2023-06-27  Nr. 5-V-540 Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO 19, 191, 192 STRAIPSNIŲ NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO" (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/784 dėl teroristinio turinio sklaidos internete 12 straipsnio 1 dalies a, b, d punktuose, 12 straipsnio 2 dalyje, 14 straipsnio 5 dalyje įvardytas kontaktinis centras)
2009-06-17 Nr. 633 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų keitimosi informacija su kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijomis taisyklių patvirtinimo"
2007-11-03 Nr. 5-V-797 Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas "Dėl Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų pripažinimo netekusiais galios"
2006-05-16 Nr. 5-V-299 Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas "Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo"
2004-07-16 Nr. V-347 Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas "Dėl Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo"
2003-04-29 Nr. IX-1538 Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas
2001-01-29 Nr. 98 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo"
2000-07-17 Nr. VIII-2048 Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas
2020-12-07 Nr. 5-IL-15444/3-197 Lietuvos policijos šakos kolektyvinė sutartis, pakeitimai (1 lapas, 2 lapas)
2022-08-30  

Koncertinės įstaigos LR VRM reprezentacinio pučiamųjų orkestro reorganizavimo sąlygų aprašas

2016-11-30 5-V-993 Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas "Dėl Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Informacijos teikimo skyriaus asmenų aptarnavimo standarto patvirtinimo"

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-19