Kitos

Tautų Sąjunga 

Tarptautinė konvencija dėl kovos su pinigų padirbinėjimu / Priėmimo data: 1929-04-20 / Galioja nuo 2004-07-01 / Valstybės žinios, 2004-03-16, Nr. 40-1297

Konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų, sudaryta 1980 m. spalio 25 d.
Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Įsigaliojo 2002.09.01 (galios tik šalių, pritarusių LR prisijungimui, atžvilgiu)

Hagos tarptautinė privatinės teisės konferencija

Konvencija dėl eismo įvykiams taikytinos teisės / Priėmimo data: 1929-04-20 / Galioja nuo 2004-07-01 / Valstybės žinios, 2004-03-16, Nr. 40-1297

UNIDROIT

UNIDROIT konvencija dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų / Priėmimo data: 1995-06-24 / Galioja nuo 1998-07-01 / Valstybės žinios, 1997-01-29, Nr. 8-139

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24