Europos Taryba

(Nr.120) Europos konvencija dėl žiūrovų brutalaus elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes (1985)
European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports events and in particular at Football Matches (1985)
Pasirašyta 1993.04.01
Įsigaliojo 2000.09.01
("VŽ" - 2000 Nr.53)

(Nr.005) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (1950)
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista protokolo Nr.11, su papildomais protokolais Nr. 1,4,6 ir 7
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol No11, with additional protocols 4,6 and 7
Pasirašyta  1993.05.14
Įsigaliojo 1995.06.20
("VŽ" - 1995 Nr.40; "VŽ" - 2000 Nr.96 - konsoliduotas tekstas, pakeistas 11 protokolu)

(Nr. 009) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pirmasis protokolas (1952)
Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1952)
Pasirašytas  1993.05.14
Įsigaliojo 1996.05.24
("VŽ " - 1996 Nr.15)

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ketvirtasis Protokolas, 1995.06.20
(Nr. 046) Protocol No.4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1963)
Pasirašytas  1993.05.14
Įsigaliojo 1995.06.20
("VŽ" - 1995 Nr.40)

(Nr. 114) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos šeštasis protokolas dėl mirties bausmės panaikinimo, 1983
Protocol No.6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the abolition of the death penalty
Pasirašyta 1999.01.18
Įsigaliojo 1999.08.01
("VŽ" - 1999 Nr.61)

(Nr. 117)  Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos septintasis Protokolas, 1995.09.01
Protocol No.7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1984)
Pasirašyta  1993.05.14
Įsigaliojo 1995.09.01
("VŽ" - 1995 Nr.40)

(Nr. 155) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos vienuoliktasis protokolas
Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1994)
Pasirašytas 1994.05.11
Įsigaliojo 1998.11.01
("VŽ" - 1995 Nr.40)

(Nr. 092) Europos Sutartis dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo (1977)
European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid (1977)
Pasirašyta 1994.04.14
Įsigaliojo 1996.11.17
("VŽ" - 1996 Nr.18)

(Nr. 141) Konvencija dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo (1990)
Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (1990)
Pasirašyta 1994.06.03
Įsigaliojo 1995.10.01
("VŽ" - 1995 Nr.12)

(Nr. 024) Europos Konvencija dėl ekstradicijos (1957)
European Convention on Extradition (1957)

(Nr. 086) Papildomas Protokolas Europos Konvencijai dėl ekstradicijos (1975)
Additional Protocol to the European Convention on Extradition (1975)

(Nr. 098) Antrasis Papildomas Protokolas Konvencijai dėl ekstradicijos (1978)
Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition (1978)
Pasirašyta 1994.11.09
Įsigaliojo 1995.09.18
("VŽ" - 1995 Nr.34)

(Nr. 030) Europos Konvencija dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose (1959)
European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (1959)

(Nr. 099) Europos Konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose Papildomas Protokolas (1978)
Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (1978)
Pasirašyta 1994.11.09
Įsigaliojo 1997.07.16
("VŽ" - 1995 Nr.33)

(Nr. 112) Konvencija dėl nuteistųjų asmenų perdavimo (1983)
Convention on the transfer of sentenced persons (1983)
Pasirašyta 1995.01.25
Įsigaliojo 1996.09.01
("VŽ" - 1995 Nr.42)

(Nr. 167) Konvencijos dėl nuteistųjų asmenų perdavimo papildomas protokolas (1997)
Additional protocol to the Convention on the transfer of sentenced persons (1997)
Pasirašyta 2000.06.08
Įsigaliojo 2001.05.01
("VŽ" - 2000 Nr.108)

(Nr. 070) Europos Konvencija dėl tarptautinio baudžiamųjų nuosprendžių pripažinimo (1970)
European Convention on the International Validity of Criminal Judgements (1970)
Pasirašyta 1995.07.10
Įsigaliojo 1998.07.09
("VŽ" - 1997 Nr.101)

(Nr. 126) Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (1987)
European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1987)
Pasirašyta 1995.09.14
Įsigaliojo 1999.03.01
("VŽ" - 1998 Nr.86)

(Nr. 151) Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą pirmasis protokolas
Protocol No.1 of European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

(Nr. 152) Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą antrasis protokolas (1993)
Protocol No.2 of European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment(1993)
Pasirašyti 1995.09.14
Įsigaliojo 2002.03.01
("VŽ " - 1998 Nr.86)

(Nr. 090) Europos konvencija dėl kovos su terorizmu (1977)
European Convention on the suppression of terrorism (1977)
Pasirašyta 1996.06.07
Įsigaliojo 1997.05.08
("VŽ" - 1997 Nr.7)

(Nr. 073) Europos konvencija dėl baudžiamojo proceso perdavimo (1972)
European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters (1972)
Pasirašyta 1997.04.17
Įsigaliojo 2000.02.24
("VŽ" - 1998 Nr.10)

(Nr. 174) Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos (1999)
Criminal Law Convention against Corruption (1999)
Pasirašyta 1999.01.27
Įsigaliojo 2002.07.01
("VŽ" - 2002 Nr.23)

(Nr. 108) Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr.108) (su Europos Tarybos ministrų kabineto priimomis pataisomis) (1981)
Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data (1981)
Pasirašyta 2000.02.11
Įsigaliojo 2001.10.01
("VŽ" - 2001 Nr.32)

(Nr. 156) Susitarimas dėl neteisėtos prekybos jūra, įgyvendinantis Jungtinių tautų Organizacijos konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 17 straipsnį
Agreement on Illicit Traffic by Sea, implementing Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
Pasirašytas 2002.03.22
Įsigaliojo 2003.03.01
("VŽ" - 2002 Nr.83)

(Nr. 174) Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos
Civil Law Convention against Corruption
Pasirašyta 2002.04.18
Įsigaliojo 2003.11.01
("VŽ" - 2002 Nr.126)

(Nr. 187) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolas Nr. 13 dėl mirties bausmės panaikinimo visais atvejais
Protocol No.13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances
Pasirašytas 2002.05.03
Įsigaliojo 2004.05.01
Skelbta „V.Ž." - 2004 m. Nr. 77

(Nr. 181) Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu Papildomas protokolas dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų
Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows
Strasbūras, 2001.11.08
Įsigaliojo 2004.07.01
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2004 m. Nr. 36

(Nr. 185) Konvencija dėl elektroninių nusikaltimų
Convention on Cybercrime
Budapeštas, 2001.11.23
Pasirašyta 2003.06.23
Įsigaliojo 2004.07.01
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2004 m. Nr. 36

(Nr. 182) Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose antrasis papildomas protokolas
Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
Strasbūras, 2001.11.08
Pasirašytas 2003.10.09
Įsigaliojo 2004.08.01
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2004 m. Nr. 42

(Nr.179) Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo papildomas protokolas
Additional Protocol to the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid
Maskva, 2001.10.04
Pasirašytas 2004.02.17
Įsigalios 2004.09.01
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2004 m. Nr. 80

Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų Papildomas protokolas dėl rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio veikų, padarytų naudojantis kompiuterinėmis sistemomis, kriminalizavimo
Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems (ETS 189) 2003.01.28
Strasbūras, 2003 m. sausio 28 d.
LR pasirašytas 2005 m. balandžio 7 d.
Ratifikuotas 2006-06-08 Nr. X-674 (su pareiškimu)
Įsigaliojo 2007 m. vasario 1 d.
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2006 m. Nr. 75-2850

Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos papildomas protokolas
Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption (ETS 191)
Strasbūras, 2003-05-15.
LR  pasirašyta 2010-12-02.
Įsigaliojo 2012-11-01.
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. XI-2113.
Skelbtas „Valstybės žiniose" - 2012m. Nr. 85-4453.

Europos Tarybos konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis
Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS 197)
Varšuva, 2005-05-16.
LR pasirašytas 2008-02-12.
Įsigaliojo 2012-11-01.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. birželio 21 d. įstatymu Nr.XI-2115.
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2012 m. Nr. 96-4916.

(Nr. 201) Europos Tarybos konvencija dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš juos
Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS Nr. 201)
Lanzarote, 2007-10-25.
Lietuvos Respublikai įsigalioja 2013-08-01.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. lapkričiio 6 d. įstatymu Nr. XI-2368.
Skelbta "Valstybės žiniose" 2012 Nr.136-6972.

Europos Tarybos konvencija dėl terorizmo prevencijos
Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (CETS 196)
Varšuva, 2005-05-16 (Lietuvos Respublikos vardu pasirašyta 2007-10-10 Strasbūre).
Įsigalioja 2014-09-01.
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2014 m. kovo 13 d. įstatymu Nr. XII-779.
Skelbta TAR, i.k. 2014-04529.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24