Europos Sąjunga

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje

Konvencija, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija)
Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention)
Briuselis, 1995 m. liepos 26 d.
Įsigaliojo 2004.09.01
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2004 m. Nr. 113

3.1.  Protokolas, parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo aiškinimo Europos Bendrijų Teisingumo Teismo preliminariais nutarimais
Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the establishment of a European Police Office
Briuselis, 1996 m. liepos 23 d.
Įsigaliojo 2004.09.01
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2004 m. Nr. 113
3.2.  Protokolas, parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu ir Europolo konvencijos 41 straipsnio 3 dalimi, dėl Europolo, jo organų narių, Europolo direktoriaus pavaduotojų ir darbuotojų privilegijų ir imunitetų
Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union and Article 41(3) of the Europol Convention, on the privileges and immunities of Europol, the members of its organs, the Deputy Directors and employees of Europol
Briuselis, 1997 m. birželio 19 d.
Įsigaliojo 2004.09.01
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2004 m. Nr. 113
3.3. Protokolas, parengtas vadovaujantis Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos) 43 straipsnio 1 dalimi, iš dalies keičiantis tos Konvencijos 2 straipsnį ir priedą
Protocol, drawn up on the basis of Article 43(1) of the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention), amending Article 2 and the Annex to that Convention
Briuselis, 2000 m. lapkričio 30 d.
Įsigaliojo 2007 m. kovo 29 d.
3.4. Protokolas, iš dalies keičiantis Konvenciją dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvenciją) ir Protokolą dėl Europolo, jo organų narių, Europolo direktoriaus pavaduotojų ir darbuotojų privilegijų ir imunitetų
Protocol amending the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) and the Protocol on the privileges and immunities of Europol, the members of its organs, the deputy directors and the employees of Europol
Briuselis, 2002 m. lapkričio 28 d.
Įsigaliojo 2007 m. kovo 29 d.
3.5. Protokolas, parengtas vadovaujantis Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos) 43 straipsnio 1 dalimi, iš dalies keičiantis tą Konvenciją
Protocol, drawn up on the basis of Article 43(1) of the Convention on the Establishment of a European Police Office (Europol Convention), amending that Convention
Briuselis, 2003 m. lapkričio 27 d.
Įsigaliojo 2007 m. balandžio 18 d.

Konvencija dėl supaprastintos ekstradicijos tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu / Priėmimo data: 1995-03-10 / Valstybės žinios, 2004-07-20, Nr. 112-4176

Konvencija dėl ekstradicijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių, parengta remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu / Priėmimo data: 1996-09-27/ Valstybės žinios, 2004-07-20, Nr. 112-4177

Konvencija dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba
Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union adopted by the Council in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union
Briuselis, 2000 m. gegužės 29 d.
Įsigaliojo 2005-08-23
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2004 m. Nr. 154

6.1.  Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose Protokolas, kurį pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba
Protocol to the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union adopted by the Council in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union done at Brussels on 16 October 2001
Liuksemburgas, 2001 m. spalio 16 d
Įsigaliojo 2005-10-05 d.

Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu
Convention drawn up on the basis of Article K.3 (2) (c) of the Treaty on European Union on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union
Briuselis, 1997 m. gegužės 26 d.
Įsigaliojo 2005-09-28
Skelbta „Valstybės žiniose" - 2004 m. Nr. 154

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07