Uzbekistanas

Lietuvos Respublikos ir Uzbekistano Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Uzbekistan on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases
Taškentas, 1997-02-20
Įsigaliojo 1998-07-10
Ratifikuota Lietuvos respublikos 1997-10-16 įstatymu Nr. VIII-459.
Skelbta „Valstybės žiniose" - 1997 m. Nr. 101-2552.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Uzbekistano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu
Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Uzbekistan on Cooperation in Combating the Crime
Taškentas, 2002-02-18
Įsigaliojo 2002-07-17
Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2000-06-13 įstatymu Nr. IX-951.
Skelbtas „Valstybės žiniose" - 2002 m. Nr. 70-2875.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24